Tiểu luận: Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và những ảnh hưởng đến thương mại châu Á

Tiểu luận: Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và những ảnh hưởng đến thương mại châu Á

Lượt xem: 84,641Lượt tải: 8Số trang: 45

Mô tả tài liệu

Tiểu luận: Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và những ảnh hưởng đến thương mại châu Á trình bày tổng quan các nghiên cứu trước đây, phương pháp phân tích dữ liệu, nội dung nghiên cứu. Bài nghiên cứu này cho thấy rằng cán cân thương mại Trung Quốc nhạy cảm với những biến động trong tỷ giá hối đoái thực đa phương của đồng Nhân dân tệ.

Tóm tắt nội dung

những biến động trong tỷ giá hối đoái thực đa phương của đồng Nhân dân tệ. nhập khẩu Trung Quốc không phản ứng được trước sự tăng tỷ giá như kỳ cho Trung Quốc và các đối tác thương mại lớn của Trung Quốc, bài nghiên cứu đã nhận thấy có sự phản ứng của nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á khi tỷ giá tăng, kết sự tăng giá của đồng Nhân Dân tệ, điều đó cho thấy sự phụ thuộc của các nước châu Á vào kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Thị phần thương mại của Trung Quốc trên thế giới đã tăng rất nhanh trong những năm qua và Trung Quốc đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới Thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc không chỉ là vấn đề quan trọng đối với về mối liên quan giữa tỷ giá đồng Nhân dân tệ và thương mại của Trung số đó tập trung vào ước lượng tỷ giá cân bằng dài hạn cho Trung Quốc hoặc tìm ra cầu là liệu Trung Quốc có định giá cao đồng tiền như là một công cụ làm giảm thặng dư nhập khẩu theo giá, cụ thể là: nhập khẩu của Trung Quốc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc phương, nghiên cứu đã cho thấy rằng ngành nhập khẩu từ chính các nước châu Á có xu nhập khẩu của Trung Quốc từ khu vực Đông Nam Á chủ yếu là để hướng tới tái xuất dường như không thể bù đắp cho việc giảm xuất khẩu của họ sang Trung Quốc bằng cách tăng xuất khẩu sang các nước khác trong khi tổng lượng xuất khẩu của họ bị tác động tiêu Đông Nam Á được bổ sung nhiều hơn thay thế cho xuất khẩu của Trung bày kết quả: nền xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc phản ứng như -Tác giả cố gắng đào sâu hơn vào vấn đề tại sao nhập khẩu của Trung Quốc trình thương mại song phương với các đối tác thương mại chính của nó và sau đó phân tích phương trình xuất khẩu của một số nước châu Á được lựa chọn. Các tài liệu hiện có đánh giá tác động của việc định giá cao đồng Nhân dân tệ số ECM ( Error Model) để ước lượng độ co giãn về giá của Xuất Nhập khẩu Trung Quốc giai đoạn 1983~1997 và tìm ra hệ số có ý nghĩa tiêu cực với xuất khẩu là (- 0.3) và tích cực có ý nghĩa thống kê đối với nhập khẩu là (0.7) thực hiện cải tiến các phân tích trước đó bằng cách tách xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc thành hai loại là hàng hóa gia công và hàng hoá thông nhận thấy rằng, trong dài hạn tăng tỷ giá sẽ làm giảm xuất khẩu thông thường sẽ nhạy cảm về giá hơn là xuất khẩu gia công và nhập khẩu hàng và (2003) giả sử tác động của việc giảm 10% giá thực của Đồng Nhân dân tệ và kết quả cho thấy xuất khẩu Trung Quốc đến các nước OECD tăng và nhập khẩu từ các nước kinh tế mới nổi Châu Á giảm nếu tỷ giá của họ không thay sẽ làm tăng nhập khẩu một chút trong khi đó tác động lên xuất khẩu lại khá nhỏ bé . có 4 nghiên cứu tìm ra rằng xuất khẩu bị tác động tiêu cực và nhập khẩu tác động tích để nghiên cứu vấn đề xuất khẩu của Trung nhưng với dữ liệu gần đây, Yue và Hua cho thấy xuất khẩu Trung Quốc xuất khẩu của Trung Quốc . tác động tiêu cực của co giãn tỷ giá đến xuất khẩu nhưng thách thức là đồng Nhân dân tệ tăng giá sẽ làm tăng nhập khẩu của Trung Mo và Li (2004) ước lượng xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ các nước G3 sử dụng họ giảm giá xuất khẩu - nhập khẩu, và với số lượng các quan sát nhỏ. cho thấy rằng tăng giá 10% đồng Nhân dân tệ sẽ làm giảm đi 13% xuất khẩu của Trung Tuy nhiên, việc định giá cao sẽ không làm giảm nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ. Trung Quốc nói chung và đã tìm ra rằng việc tăng tỷ giá có thể làm giảm xuất khẩu dựa dân tệ sẽ dẫn đến một sự suy giảm trong thặng dư thương mại của Trung Quốc chủ yếu qua tác động tiêu cực của nó đối với xuất khẩu Trung Quốc, một số bài nghiên cứu khác thanh toán của Trung Quốc và kết luận rằng việc tăng tỷ giá thực sẽ làm tăng thặng dư khẩu và đã tìm ra rằng giá xuất khẩu cao hơn làm tăng nguồn cung xuất khẩu đặc biệt là Tác động của tỷ giá hối đoái danh nghĩa lên xuất khẩu không tệ không những ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu Trung Quốc mà còn đến cả nhập khẩu, khẩu và nhập khẩu còn để không có kết luận được rút ra liên quan tài khoản thương mại. giảm xuất khẩu của Trung Quốc. đó tìm ra rằng tỷ giá tăng làm tăng nhập khẩu của Trung Quốc, một số nghiên cứu gần động của việc tăng giá đồng Nhân dân tệ đến cán cân thương mại của Trung Quốc dựa Bài nghiên cứu này xem xét tác động của tỷ giá thực đến thương mại của Trung giữa các đối tác thương mại của Trung và giá xuất, nhập khẩu được xác định một cách đồng thời theo quy luật của phương trình xuất nhập khẩu để tránh độ lệch do phương trình đồng thời. Để xác định sự nhạy cảm của Xuất nhập khẩu Trung quốc với những thay đổi của tỷ giá thực đồng NDT, tác giả ước lượng phương trình xuất nhập khẩu. 1 : độ co giãn về giá của xuất khẩu Nhận thấy tầm quan trọng của hàng gia công trong thương mại Trung quốc, tác giả ước lượng riêng biệt phương trình nhập khẩu hàng hóa gia công để tái xuất khẩu và Để thể hiện cho giá hàng xuất khẩu, tác giả sử dụng chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc Trung Quốc không cung cấp dữ liệu về chỉ số giá của nhà sản xuất và chỉ số giá của nhà toán chỉ số gia trọng của giá xuất khẩu của 25 đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc và điều chỉnh giảm nhập khẩu của Trung Quốc với chỉ số này (nguồn số liệu hàng xuất khẩu Hồng Kông làm đại diện cho giá xuất khẩu của Trung Quốc và kết quả Trung Quốc và lợi nhuận gộp của những sản phẩm này hầu như là không đối) rer ti, : tỉ giá thực song phương tương ứng với mỗi đối tác thương mại của Trung cho độ co giãn theo tỷ giá của hàng nhập khẩu rõ ràng ít hơn trong trường hợp của Sự tăng giá thực của đồng nội tệ sẽ thúc đẩy nhập khẩu nếu mức gia tăng nhập khẩu có tính thay thế đối với hàng nội địa, độ co giãn về giá sẽ dương (tức là sự phần cơ bản dùng cho công nghiệp xuất khẩu – đây là trường hợp của Trung Quốc, thì nhập khẩu có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự tăng giá đồng NDT giống như đối với xuất Lượng cầu của nước ngoài đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc được đo lường bởi lượng hàng nhập khẩu trên thế giới (trừ lượng nhập khẩu vào Trung Quốc) và được Để thể hiện nhu cầu trong nước của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu thông đối với độ co giãn theo thu nhập là dương đối với cả xuất khẩu và nhập khẩu. Đối với xuất khẩu, tác giả kiểm định sự phù hợp của chính sách giảm thuế VAT được sử dụng ở Trung Quốc, như một công cụ để thúc đẩy hay hạn chế xuất khẩu tùy trong phương trình xuất khẩu là phần giá trị thực của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước xuất khẩu theo như trong các tài liệu có thể phù hợp đối với Trung Quốc khi một lượng một phần của giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, được lấy tin có được cho thấy năm 2000 là năm mà việc gia nhập WTO của Trung Quốc có trở nên nhạy cảm về giá hơn với những điều khoản của WTO không, tác độ của độ trễ ngắn hạn đưa vào phương trình là ba và cuối cùng tác giả chỉ sử dụng kết Toàn bộ kết quả của các phương trình xuất khẩu được trình bày trong bảng A1.2 Theo kỳ vọng, độ co giãn theo tỷ giá hối đoái trong dài hạn của xuất khẩu Trung trong dài hạn theo tỷ giá hối đoái của xuất khẩu hàng gia công cho cả 2 thời kỳ là khoảng Đối với xuất khẩu hàng thông thường, độ co giãn là -2.3 cho thời kỳ 1994-2005 và - đây bởi các tác giả sử dụng phân tích đồng liên kết (-1.5 cho tổng xuất khẩu, theo Lau, giãn theo giá hàng xuất khẩu đã được ước lượng cho các nước công nghiệp lớn (-1.5 và - đến xuất khẩu Trung Quốc nhỏ và không có ý nghĩa thống kê nhưng sau khi Trung Quốc giãn theo thu nhập của xuất khẩu Trung Quốc xấp xỉ bằng 1 như kỳ trình trong khi biến giả Tết Trung Quốc và Tháng 12 dường như làm giảm xuất Các hệ số ước tính của phương trình nhập khẩu được thể hiện trong Bảng khẩu, các biến giả Tết Trung Quốc cũng như cho biến Tháng mười hai có ý nghĩa Ta thấy, độ co giãn tỷ giá nhập khẩu là luôn luôn âm và có ý nghĩa tổng quát. đưa vào tài khoản, phản ứng tiêu cực của nhập khẩu hàng gia công đến sự định giá tỷ giá Tóm lại, sự tăng giá thực đồng Nhân dân tệ có tác dụng làm giảm nhập khẩu hơn là làm khẩu hàng thông thường - nhạy cảm với sự sụt giảm của xuất khẩu do tác động của sự Thực tế của việc tăng giá Nhân dân tệ tác động tiêu cực lên nhập khẩu là một hiện làm giảm thặng dư thương mại Trung Quốc trong trường hợp tăng giá Nhân dân tệ. Trung Quốc nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa trung gian từ các nước Châu Á để khẩu Châu Á làm cho xuất khẩu của họ mang tính bổ sung hơn là tính thay thế đối với chung, chỉ một phần hàng hoá nhập khẩu cạnh tranh với sản phẩm nội địa của Trung đáng kể hàng nhập khẩu của Trung Quốc gồm năng lượng, nguyên vật liệu là nhằm phục mười đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc để đánh giá các tác động khác nhau có thể có của việc tăng giá trị thực đồng Nhân dân tệ giữa các nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á sẽ phản ứng tiêu cực với việc tăng giá đồng Nhân dân tệ, và những sản phẩm trung gian chính của Trung Quốc là để lắp ráp và tái việc tăng giá đồng Nhân dân tệ và phụ thuộc vào cơ cấu xuất khẩu của họ. Trong đó lượng xuất khẩu từ Trung Quốc đến nước j và nhập khẩu từ nước j của Trung Quốc tương ứng là Xtj và Mtj được giải thích bởi tỷ giá thực song Tiếc là tác giả không thể tách xuất khẩu và nhập khẩu cho các sản phẩm thông thường do nhập khẩu của Trung Quốc, nó được chuyển đổi thành khối lượng bằng cách sử dụng chỉ số giá xuất khẩu của mỗi đối tác. tệ và đồng tiền của nước đối tác trong mối quan hệ xuất nhập khẩu với Trung Quốc được Nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc được thể hiện bởi GDP thực tế của từng đối tác xuất khẩu trong khi nhu cầu trong nước của Trung Quốc bị chi phối bởi xuất cho các phương trình xuất khẩu của Trung Quốc. là I(1) và ít nhất một vector liên kết được tìm thấy cho mỗi phương trình xuất nhập khẩu Kết quả của các phương trình xuất khẩu song phương rất giống với ước tính của trong mối quan hệ song phương với đồng tiền của mỗi đối tác lớn của Trung Quốc làm giảm xuất khẩu của Trung Quốc, mặc dù đối với Mỹ và Đài Loan mối liên quan này Trung Quốc làm tăng xuất khẩu của Trung Quốc như kỳ này có thể là do từ khi Trung Quốc gia nhập WTO được một thời tăng xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước này nhưng đối với Đức và Italia, tác động Điều này có thể là do sự khác nhau về hành vi của các quốc gia châu Á và đó, một số sản phẩm bán thành phẩm được xuất khẩu từ Trung Quốc sang Đức và sau Kết quả của các phương trình nhập khẩu song phương có nhiều điểm ít đồng nhất cho thấy việc tăng giá thực đồng Nhân dân tệ làm giảm nhập khẩu từ tất cả các nước châu Hầu hết xuất khẩu của các nước sang Trung Độ co giãn theo giá trong dài hạn và theo thu nhập của phương trình xuất nhập khẩu song Để hiểu rõ hơn những kết quả khác nhau của độ co giãn theo tỷ giá của nhập khẩu Trung Quốc, chúng ta tìm hiểu về thành phần nhập khẩu của Trung Quốc từ một trong Úc và Nga là 2 nước xuất khẩu chính năng lượng và nguyên liệu thô cho Trung khẩu Trung Quốc từ các quốc gia này đối với những thay đổi của tỷ giá thực song và Mỹ không nhạy cảm với những thay đổi của tỷ giá hối đoái thực song dụng trong các ngành công nghiệp xuất khẩu và có khuynh hướng mang yếu tố nước thì lại không có sản phẩm thay thế hoặc cạnh tranh của Trung Quốc với các sản phẩm Nhóm thứ ba là các nước châu Á kinh tế mới nổi xuất khẩu sang Trung Quốc đang là phụ tùng và linh kiện dùng cho ngành công nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc. Từ đồ thị 4, ta thấy tỷ lệ xuất khẩu sang Trung Quốc rất cao đối với một số nước Vì vậy, kết quả của tác giả cho thấy việc tăng giá đồng Nhân dân tệ làm giảm nhập khẩu từ các nước còn lại của châu Á vào Trung Quốc, đây là mối quan tâm đối với này phụ thuộc rất nhiều vào mức độ bổ sung của xuất khẩu châu Á và cũng theo phản Dạng của phương trình xuất khẩu giống với phương trình mà trước đây tác giả đã làm đối với Trung Quốc để tác giả giải thích xuất khẩu bằng tỷ giá hối đoái thực của Tác giả ước tính các phương trình xuất khẩu cho các đối tác thương mại châu Á Kết quả chi tiết của các phương trình xuất khẩu cho các nước châu Á đã chọn chúng ta có thể thấy rằng ngành xuất khẩu của hầu hết các nước châu Á bị ảnh hưởng tiêu quốc gia có ngành xuất khẩu được hưởng lợi từ việc tăng giá đồng Nhân dân quả của các phương trình xuất khẩu dựa trên các quốc gia rất gần với kết quả chúng ta tìm thấy ở phương trình nhập khẩu song phương của Trung Quốc nên ngành xuất khẩu từ khác khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm. cứu này cho thấy rằng cán cân thương mại của Trung Quốc rất nhạy cảm với sự thay đổi khẩu Trung Quốc với sự thay đổi của tỷ giá thực đồng Nhân dân tệ trong giai đoạn 1994 giá 5% cùng với các điều kiện khác làm khối lượng xuất khẩu giảm khoảng 7% vào năm như liên hệ gián tiếp của việc giảm khối lượng xuất khẩu chế biến lên lượng nhập khẩu tăng giá đồng nội tệ, giá xuất khẩu bằng đồng ngoại tệ có thể sẽ tăng lên để tác động thực giới, để hiệu ứng truyền dẫn lên giá nhập khẩu của Trung Quốc có thể là nhỏ hơn tăng giá đồng Nhân dân tệ dẫn đến giảm lượng xuất khẩu của Trung Quốc là một song phương của Trung Quốc với các đối tác thương mại lớn đã cho thấy việc tăng giá Trung Quốc đã được giải thích bằng mức độ hội nhập cao theo chiều dọc của các ngành quả nghiên cứu khi tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước châu Á đã bị ảnh hưởng tiêu khẩu của Trung Quốc tăng đến mùa hè năm 2008 và sau đó do kinh tế thế giới suy thoái và dòng vốn FDI giảm làm xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh . - Nghiên cứu này chỉ tập trung vào lượng xuất khẩu nên kết luận đưa ra có thể sẽ cứu sâu hơn về những tác động của việc tăng giá đồng Nhân dân tệ và những kết hợp cũng có thể ảnh hưởng đến chính sách tỷ giá của Trung là, thay đổi của tỷ giá hối đoái tác động đến xuất nhập khẩu làm thay đổi cán cân thương mại và ngược lại, chính những thay đổi của xuất nhập khẩu cũng sẽ làm thay đổi cung cầu tiền tệ dẫn đến những tác động lên giá trị đồng Asia: The role of China, CEPII Working Paper China the Yuan, MIT Working Paper of payments in China: IMF Working Paper Institute for Economics Working Paper effects on China’s trade: an