Bài giảng : An toàn môi trường part 4

Bài giảng : An toàn môi trường part 4

Thể loại: Môi trường
Lượt xem: 114,147Lượt tải: 5Số trang: 10

Mô tả tài liệu

Các chất đồng vị phóng xạ được dùng trong kỹ thuật bảo hộ lao động, dùng tia phóng xạ Po210, TI204 để ion hóa không khí và trung hòa các điện tích tĩnh điện xuất hiện bên trong phân xưởng nóng và nhiễm bụi để chống cháy nổ. Dùng khí phóng xạ Ar để xác định hiệu quả của hệ thống thông gió. Đơn vị đo: Để xác định hoạt tính, liều lượng của tia phóng xạ người ta dùng các đơn vị đo: - Curi ( Ci ) là hoạt tính của một chất nào đó trong một giây...

Tóm tắt nội dung