TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 8

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 8

Thể loại: Tiểu học
Lượt xem: 23,577Lượt tải: 7Số trang: 6

Mô tả tài liệu

1. Kiến thức: Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân - Củng cố về tính nhanh giá trị của biểu thức. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh đọc, viết, so sánh số thập phân, tính nhanh giá trị của biểu thức. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, trình bày khoa học, cẩn thận, yêu thích môn học.

Tóm tắt nội dung

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân - Củng cố về tính nhanh giá trị của biểu thức. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh đọc, viết, so sánh số thập phân, tính nhanh giá trị của biểu thức. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, trình bày khoa học, cẩn thận, yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - Thầy: Phấn màu - Bảng phụ - Trò: Vở nháp - SGK - Bảng con III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập - Nêu cách so sánh số thập phân? Vận dụng so sánh 102,45 - 1 học sinh - Vận dụng xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. 12,53; 21,35; 42,83; 34,38 - 1 học sinh  Giáo viên nhận xét - ghi điểm - Lớp nhận xét 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung 30’ 4. Phát triển các hoạt động: 15’ * Hoạt động 1: Ôn tập đọc, viết, so sánh số thập phân Mục tiêu: Rèn HS đọc, viết đúng, so sánh số thập phân - Hoạt động cá nhân, nhóm nhanh Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não  Bài 1: Nêu yêu cầu bài 1 - 1 học sinh nêu - Tổ chức cho học sinh tự đặt câu hỏi để học sinh khác trả lời. - Hỏi và trả lời - Học sinh sửa miệng bài 1 - Nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, bổ sung  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - 1 học sinh đọc - Tổ chức cho học sinh hỏi và học sinh khác trả lời. - Hỏi và trả lời - Học sinh sửa bài bảng - Nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, bổ sung  Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3 - 1 học sinh đọc - Giáo viên cho học sinh thi - Học sinh làm theo nhóm đua ghép các số vào giấy bìa đã chuẩn bị sẵn. - Học sinh dán bảng lớp - Học sinh các nhóm nhận xét - Nhóm nào làm nhanh lên dán ở bảng lớp.  Giáo viên nhận xét, đánh giá 10’ * Hoạt động 2: Ôn tập tính nhanh Mục tiêu: Rèn HS làm nhanh tính đúng - Hoạt động cá nhân, nhóm bàn Phương pháp: Thực hành, động não  Bài 4 : - 1 học sinh đọc đề - Giáo viên cho học sinh thi đua làm theo nhóm. - Học sinh thảo luận làm theo nhóm - Nhóm nào có cách làm - Cử đại diện làm nhanh nhất sẽ trình bày ở bảng.  Giáo viên nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, bổ sung 5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp Phương pháp: Đàm thoại, trò chơi - Nêu nội dung vừa ôn - Học sinh nêu - Giáo viên cho bài toán ở bảng phụ, giải thích luật chơi: “Bác đưa thư” - - Học sinh làm. Chọn đáp số đúng  Nhận xét, tuyên dương 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Ôn lại các quy tắc đã học - Chuẩn bị: “Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân” - Nhận xét tiết học