Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Lượt xem: 134,393Lượt tải: 8Số trang: 42

Mô tả tài liệu

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 trình bày về "Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đo lường nhu cầu thị trường, phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

Tóm tắt nội dung

BÀI 3: ĐO LƯỜNG VÀ LỰA TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO NGÂN LẠI BÀI CŨ Nêu quá trình quyết định việc sử vụ ngân hàng của cầu Tìm tin Đánh giá các lựa giá sau khi lường nhu cầu thị đoạn thị thị trường mục tiêu cho ngân DUNG BÀI 3 3.1 Đo lường nhu cầu thị Sự cần thiết của đo lường nhu cầu Giúp ngân hàng trong việc lập kế lược - Giúp ngân hàng phân bổ các nguồn một cách hiệu của công ty Danh mục loại SP Một SP cụ thể Sản bộ SP SP 3: Đo lường và chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng 2. Đo lường thị TG Địa lý Ngắn hạn Trung hạn Dài của công ty Danh mục loại SP Một SP cụ thể Sản bộ SP SP TG Địa lý Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 3.1 Đo lường nhu cầu thị Đo lường thị Khái niệm và công thức cầu thị trường đối với 1 sản phẩm - Cầu của ngân hàng 3.1 Đo lường nhu cầu thị cầu thị trường đối với 1 sản phẩm Là tổng khối lượng sản phẩm mà 1 nhóm nhất định sẽ mua tại một địa bàn nhất định và trong một thời kỳ nhất định với 1 môi nhất định và chương trình Marketing Đo lường nhu cầu thị thức xác định tổng cầu thị = npq Q : là tổng cầu thị trường trong một năm n : số lượng người mua với 1 sản phẩm, một thị định với những giả thuyết nhất định p : Giá trung bình của một đơn vị sản phẩm q : Số lượng sản phẩm trung bình một người năm 3.1 Đo lường nhu cầu thị TẬP Có 50 triệu khách hang mua nước uống có gas đóng lon. Mỗi người mua bình quân 40 lon mỗi năm, giá trung bình của mỗi lon nước biết tổng cầu thị trường nước uống có gas đóng long trong 1 năm? 3.1 Đo lường nhu cầu thị TẬP Tổng dân số quốc gia VN là 90 triệu dân. Trẻ em dưới 10 tuổi không mua sách chiếm 20% dân có thu nhập thấp và mù chữ không mua sách dân bình 1 người dân VN mua 2 cuốn sách 1 năm và giá trung bình là 20.000đ/ biết tổng nhu cầu thị trường sách trong 1 năm Đo lường nhu cầu thị thức xác định cầu của ngân của ngân hàng là phần cầu của thị về ngân Đo lường nhu cầu thị của ngân hàng là phần cầu của thị về ngân hàng. Qi = SiQ Qi: Cầu của ngân hàng i Si: Thị phần của ngân hàng i Q: Tổng cầu thị Đo lường nhu cầu thị Ước tính nhu cầu thị dò ý định người hợp ý kiến của nhân viên bán dò ý kiến chuyên tích thống kê nhu cầu Tổ- chức các cuộc trắc nghiệm báo theo dòng thời gian 3.1 Đo lường nhu cầu thị SAO PHẢI PHÂN KHÚC THỊ Phân đoạn thị Phân đoạn thị HÀNG ĐA DẠNG VỀ ĐẶC TRANH KHỐC HÀNG HẠN CHẾ NGUỒN LỰC PHÂN ĐOẠN THỊ Khái niệm - Là việc phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm khách hàng đồng nhất có đặc điểm và nhu cầu cơ bản giống đoạn thị trường là nghiên cứu nhu cầu nhóm khách hàng 1 cách chi tiết cụ cái khách hàng cần chứ không phải bán ta có” 3.2 Phân đoạn thị Phân đoạn thị Tính cần thiết của phân đoạn thị Về chiến lược  Về tổ chức  Về tác Phân đoạn thị ích của phân đoạn thị thiểu chi thỏa mãn của khách hang tang NH- có điều kiện hơn trong việc tích lũy các kinh nghiệm về nhu cầu và đỏi hỏi của KH CÂU HỎI THẢO tiến bộ của KHCN giúp NH mở rộng các kênh KH. Sự xuất hiện của các máy ATM, dịch banking, mobile banking, internet cung ứng cho KH các dịch vụ 24/24 với nhiều tiện ích khác HỎI THẢO giá tổng quát tình hình phát triển các dịch banking tại VN hiện định các nhóm KH chủ yếu sử dụng dịch rào cản cho việc sử dụng dịch vụ này là HỎI THẢO LUẬN Căn cứ vào đâu để phân đoạn thị Phân đoạn thị Xác định tiêu thức phân đoạn Đối tượng Đặc điểm cần cân hàng cá nhân Độ tính Cơ cấu vùng, dân cư Các giai đoạn trong chu kỳ hàng cầu nhiều, phức tạp Đòi hỏi cao trong dịch vụ Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ hàng cá nhân  Theo giới nữ tham gia nhiều hơn vào đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội Phụ- nữ ngày càng sử dụng nhiều dịch vụ NH hơn → NH tìm hiểu thị trường dành riêng cho phụ nữ 3.2 Phân đoạn thị hàng cá nhân  Theo giới Phân đoạn thị hàng cá nhân  Theo của KH có ý nghĩa quan trọng đối với việc sử dụng dịch vụ ngân hàng KH- trẻ tuổi hơn thường có nhu cầu vay nhiều hơn so với KH lớn tuổi hơn – có nhu cầu gửi tiền nhiều hơn 3.2 Phân đoạn thị hàng cá nhân  Theo tuổi 3.2 Phân đoạn thị hàng cá nhân  Theo thu nhập - 1 tiêu chí quan trọng trong việc phân khúc với sự phát triển của nền kinh tế thị phân phối thu nhập ngày càng có xu tăng 3.2 Phân đoạn thị hàng cá nhân  Theo thu nhập 3.2 Phân đoạn thị hàng cá nhân  Theo nghề Phân đoạn thị Khách hàng doanh vực kinh mô kinh nghệ Lo- ại hình sở địa lý - … 3.2 Phân đoạn thị hàng doanh nghiêp  Theo lĩnh vực kinh gói sản phẩm hỗ trợ DN thuộc nhiều lĩnh vực Cho - doanh nghiệp dệt may DN - kinh doanh thẻ cào DN - xuất khẩu cao su (MB, Cho DN - ngành giấy … 3.2 Phân đoạn thị hàng doanh nghiêp  Theo quy mô kinh nghiệp nghiệp vừa và nghiệp siêu nhỏ 3.2 Phân đoạn thị Yêu cầu của phân đoạn thị lường mô đủ lớn, & có khả năng sinh lời Ti- ếp cận được - Có sự khác biệt - Có tính khả thi 3.2 Phân đoạn thị trường mục tiêu là gì? 3.3 Chọn lựa thị trường mục rõ được thị trường mục tiêu, NH có được ưu thế hơn so với đối thủ cạnh 1 hoặc vài đoạn thị NH lựa chọn và quyết trung nỗ lực marketing vào đó để đạt mục tiêu kinh Đánh giá các đoạn thị Chọn lựa thị trường mục đoạn thị năng và mục tiêu DN Quy mô và sự tăng hấp dẫn của đoạn thị Đánh giá các đoạn thị mô và sự tăng mô thể hiện ở doanh số và mức thể hiện ở tốc độ tăng của số tốc độ tăng doanh số bán ra. Quy- mô hiện tại và tăng trưởng tương lai đủ bù đắp các chi phí marketing hiện tại lai 3.3 Chọn lựa thị trường mục Đánh giá các đoạn thị Mức độ hấp dẫn của đoạn thị giá mức độ cạnh tranh trên thị Chọn lựa thị trường mục Đánh giá các đoạn thị hợp với mục tiêu và nguồn lực của công ty - Một đoạn thị trường không phù hợp với mục tiêu lâu dài của NH loại - Một đoạn thị trường dù phù với mục tiêu NH nhưng NH lại không đủ khả năng  Chọn lựa thị trường mục Các phương án chọn thị trường mục tiêu 3.3 Chọn lựa thị trường mục 1 môn hóa theo môn hóa theo phủ toàn án Nội dung Ưu điểm Nhược điểm Điều 1 bộ năng lực về tài chính, kỹ thuật, tập 1 đoạn Các nhân tài và vật lực của NH không bị phân tán - Khắc sâu hình ảnh của NH vào KH - Độ rủi ro cao - Số lượng KH bị hạn chế - Khó có mở rộng quy mô - NH mới vào 1 đoạn để thử nghiệm - NH có tiềm lực tài chính lọc - Chọn 1 số Không vào 1 nào - Độ rủi ro giảm thiểu - Đòi hỏi kinh đối biệt là quản lý - NH có tiềm lực tài chính công đối Chọn lựa thị trường mục Các phương án chọn thị trường mục án Nội dung Ưu điểm Nhược điểm Điều môn hóa theo đặc tính Tập trung vào 1 dòng SP có đặc tính nhất định để đáp ứng cho thị Tạo ra cho để tạo lợi thế cạnh tranh - Rủi ro lớn khi có SP mới với đặc tính ưu thế hơn thay môn hóa thị trung vào mãn nhu cầu của 1 nhóm KH nhất định - Dễ dàng nhóm Thuận lợi khi phát triển Rủi ro khi sức mua của Khó sang khác Bao bộ thị khách hàng đều là thị tiêu của KH - Độ rủi ro Đòi hỏi lớn để dễ phân tán nội lực - NH lớn, mạnh - NH Các phương án chọn thị trường mục HỎI ÔN TẬP BÀI 3 Cho1. biết sự cần thiết của việc phân đoạn trong hoạt động marketing của Trình bày các phương án chọn thị tiêu cho ngân hàng