Bài tập về lý thuyết đồ thị

Thể loại: Toán học
Lượt xem: 64,801Lượt tải: 8Số trang: 11

Mô tả tài liệu

1. Chứng minh định lý 1 về tính chất cơ bản của cây. 2. Chứng minh định lý 2 về tính chất cơ bản của cây. 3. Cho G-(S,A) là đồ thị có định hướng có n đỉnh G' là đồ thị không định hướng tương ứng với G. Chứng minh những phát biểu sau là tương đường với nhau:

Tóm tắt nội dung