Vẽ ghế xoay phần 6

Vẽ ghế xoay phần 6

Lượt xem: 82,345Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Bài tập này thực hành trên nền 3D Studio Max 5. Nếu bạn dùng phiên bản mới hơn (6.0, 7.0, 8.0, 9.0) về mặt kỹ thuật không ảnh nhiều đến việc thực hành. Kết quả như hình dưới: BƯỚC 3 – VẼ MẶT GHẾ. Nhấp chọn các đối tượng mặt ghế, khung bao và vỏ bọc bên dưới chỗ ngồi kích hoạt chế độ Isolation Mode.

Tóm tắt nội dung

Bài tập này thực hành trên nền 3D Studio Max 5. Nếu bạn dùng phiên bản mới hơn (6.0, 7.0, 8.0, 9.0) về mặt kỹ thuật không ảnh nhiều đến việc thực hành. Kết quả như hình dưới: BƯỚC 3 – VẼ MẶT GHẾ. Nhấp chọn các đối tượng mặt ghế, khung bao và vỏ bọc bên dưới chỗ ngồi kích hoạt chế độ Mode. Sau đó nhấp chọn đối tượng mặt ghế, và áp dụng khung lưới hiệu chỉnh Editable Mesh. Tiếp tục kích chọn đối tượng Polygon, nhấp chọn các hình đa giác trong đối tượng đang chọn và nhấn Delete xóa. Bạn có thể thực hiện tương tự để xóa những hình đa giác không mong muốn hoặc hình đa giác nằm dưới cùng mặt ghế nhưng vượt ra khỏi đối tượng khung viền như hình. Tiếp tục áp dụng thông số FFD 4x4x4 vào đối tượng mặt ghế. kích hoạt cấp độ con bên trong dòng lệnh FFD 4x4x4 rồi di chuyển các nút tạo nên một số đường cong. Điều chỉnh độ cong cho mặt ghế để được kết quả như hình: Sau cùng là thay đổi màu thích hợp.