Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

Lượt xem: 50,598Lượt tải: 9Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí Đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng Quyết định số Quyết định số Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hoặc nhận hồ sơ qua Theo địa chỉ: 2. Hoàn chỉnh Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh Tên bước Mô tả bước hồ sơ doanh; 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hoặc nộp hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: 4. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn; 5. Quyết định thủ tục hành chính Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trình lãnh đạo ký. 6. Trả kết quả Đến ngày hẹn người đại diệyn theo pháp Công ty đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo (theo mẫu); 2. Quyết định của chủ doanh nghiệp; 3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước ngày Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Thông tư của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không