Kỹ năng nghề du lịch - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 2

Kỹ năng nghề du lịch - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 2

Thể loại: Du lịch
Lượt xem: 68,798Lượt tải: 1Số trang: 117

Mô tả tài liệu

Nội dung Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 1 nhằm giới thiệu các công việc và phần việc cụ thể của nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn như: Chuẩn bị làm việc, kiến thức về sản phẩm, tiếp thị và bán hàng đối với việc đặt giữ buồng, kiến thức về tính giá và kênh phân phối điện tử, các kỹ năng điện thoại, các yêu cầu của khách. Mời bạn đọc tham khảo.

Tóm tắt nội dung