Luận văn tốt nghiệp: "Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm"

Luận văn tốt nghiệp: "Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm"

Lượt xem: 23,075Lượt tải: 8Số trang: 81

Mô tả tài liệu

Trong thế giới tự nhiên, xã hội loài người là một hình thức tổ chức cao nhất, trong đó con người luôn đóng vai trò là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động diễn ra trong xã hội và mọi hoạt động đó cũng không nằm ngoài mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho con người. Để có được những thành tựu to lớn trên mọi phương diện của đời sống con người như ngày hôm nay, con người đã không ngừng phấn đấu, tìm tòi học hỏi và nhận thức ngày càng sâu sắc...

Tóm tắt nội dung

nước ta luôn coi trọng sự nghiệp y tế là một trong những sự nghiệp quan tế chỉ có thể do nhà nước quản lý và bảo đảm bằng quỹ tài chính lớn nhất, tập trung nhất của nền kinh tế quốc dân, đó là Ngân sách Nhà nước. để đạt được kết quả cao nhất trong sự nghiệp y tế ( chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân) thì nâng cao chất lượng các hoạt động y tế thông qua quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp này là yêu cầu phát triển thì chất lượng các hoạt động y tế tuyến cơ sở có tính chất quyết Nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động sự nghiệp y tế "Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn I: Sự cần thiết phải quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Chương II: Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa của các Thầy, cô giáo Khoa Ngân hàng - Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các cán bộ Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm. NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP Y TẾ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ Tầm quan trọng của sự nghiệp y tế trong đời sống xã hội � Tác động của các hoạt động y tế đến đời sống xã hội qua các hoạt động y tế của mình. Các hoạt động y tế với mục tiêu chăm sóc Các hoạt động y tế là phần không thể thiếu được trong xã hội loài Do đó, các hoạt động y tế là không thể thiếu được trong đời sống con hướng cho các chương trình kinh tế – xã hội khác vì một mục tiêu chung là Do nhu cầu về các dịch vụ y tế rất lớn như vậy và lại mang tính chất Sự can thiệp của Chính phủ vào việc xác định các nhu cầu về dịch vụ y tế cũng là một tất yếu trong quá trình quản lý bộ máy Nhà nước và quản y tế của các cá nhân chỉ xuất hiện khi họ thực sự cần phải được khám chữa Từ việc định hướng xác định nhu cầu về các dịch vụ y tế mà trong quá trình quản lý, Nhà nước sẽ có kế hoạch và thực thi các chương trình Xuất phát từ nhu cầu các dịch vụ y tế của con người và các nhu cầu này lại có khả năng chi trả từ phía các cá nhân cho nên các mức giá và sản minh: Cung các dịch vụ y tế là cung hạn chế bởi tính đặc thù và chuyên trường các dịch vụ y tế hoạt động ra sao, mà điểm cốt lõi là đặc trưng của cho công tác triển khai các hoạt động trong sự nghiệp y tế với nền kinh tế phải có sự quản lý của Chính phủ và được trợ cấp bởi Chính phủ theo một những dịch vụ y tế có thể với chi phí cao mà những người có thu nhập thấp + Để đạt được công bằng trong thị trường các dịch vụ y tế thì phải vụ y tế ngày một tốt hơn thông qua những chính sách của mình bằng nguồn thể trang trải một phần chi phí cho việc sử dụng các dịch vụ y tế, giảm bớt kiện cho kiểm soát và định hướng theo các mục tiêu của Nhà nước về quản quản lý và định hướng phát triển thị trường các dịch vụ y tế phải được coi đối với người sử dụng các dịch vụ y tế được cung cấp trên thị trường, � Sự nghiệp y tế đặt ra cho nền kinh tế nước ta động y tế ngoài sự nghiệp chung của toàn xã hội được. Do vậy, sự nghiệp y tế là yêu cầu tất yếu khách quan của chế độ xã cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất điều kiện hiện nay, khi chuyển cơ chế mới thì sự nghiệp y tế được xác định là loại hình sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí đơn vị sử dụng và nội dung chi thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chi cho các hoạt động có thu sự cấp lương; các khoản trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công + Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp đảm bảo được toàn bộ chi phí + Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên: Là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp chưa tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, Ngân sách Nhà nước cấp một phần chi phí hoạt Theo đó, các đơn vị sự nghiệp y tế hiện nay được chủ động hơn nào giảm bớt đi gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước và thể hiện sự đổi mới trong quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung cũng như sự nghiệp y Nội dung quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế nước ta đã đề ra, cho nên phần lớn nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước. cấp cho các đơn vị hoạt động sự nghiệp y tế bao gồm:(1) đảm chi phí và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí, thì nguồn + Chi phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, + Kinh phí Nhà nước thanh toán cho đơn vị sự nghiệp theo chế độ đặt hàng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao, theo giá hoặc khung giá do động sự nghiệp theo dự án và kế hoạch hàng năm; vốn đối ứng cho các dự năm, mức Ngân sách Nhà nước bảo đảm sẽ được xác định lại cho phù nguồn từ Ngân sách Nhà nước, chi cho các hoạt động sự nghiệp y tế còn bao gồm các khoản khác như: nguồn thu sự nghiệp của các � Nội dung các hoạt động trong sự nghiệp y tế tuyến cơ sở Sự nghiệp y tế tuyến cơ sở ( gồm y tế thôn, bản, xã, phường, quận, vậy, các hoạt động y tế cơ sở phải là toàn diện và nằm trong các hoạt động + Hoạt động trong khuôn khổ các chương trình quốc gia về y tế: các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở là các đơn vị trực tiếp triển khai các chương trình dưới sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của các sở y tế, bao Ngoài ra, tuyến y tế cơ sở còn đóng góp hoạt động của mình trong + Các hoạt động y tế khác. Các hoạt động sự nghiệp y tế ở tuyến cơ sở trực tiếp tác động đến thực hiện các chủ trương chính sách về y tế của Nhà nước cũng như giảm � Công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y Sự nghiệp y tế có tính chất quan trọng trong các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước ta đề ra, đặt dưới sự lãnh đạo của các cơ quan Hành chính sự ngiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước nên các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế được xác định lấy nguồn từ Ngân sách Nhà nước đảm bảo cho hầu hết các hoạt động của quản lý Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế là yêu cầu không thể thiếu trong điều kiện cần phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả của y tế Để quản lý các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế ngũ cán bộ công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng như quản lý về y tế như: chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp, các khoản đóng việc quản lý mọi hoạt động sự nghiệp y tế như: chi mua vật tư văn phòng, y tế có đặc thù riêng và thuộc về sự nghiệp của Nhà nước nên không được Các khoản chi Ngân sách Nhà nước hiện nay được cấp phát theo một chính cấp phát hạn mức cho các đơn vị sự nghiệp, căn cứ vào hạn mức mà lệnh chi qua Kho bạc nhà nước quận, huyện tài khoản tiền gửi của các đơn dùng cho các cơ quan, đơn vị không có quan hệ thường xuyên với Ngân sách Nhà nước hay các khoản chi đầu tư, mua sắm tài sản cố định của đơn vụ chi tiêu trên địa bàn do Ngân sách Nhà nước Trung ương đảm nhận; khi + Phương thức ghi thu- ghi chi: cho phép các đơn vị sự nghiệp sử Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế thì các đơn vị sự nghiệp y tế phải quản lý Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở chủ yếu hiện nay dựa quận, huyện và các bộ phận quản lý tại các cơ sở y tế; trong đó, Phòng Tài với các đơn vị dự toán cấp dưới và hướng dẫn của cấp trên. ∂ Lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế năm đầu chính hiện hành của Nhà nước quy định; Kết quả thu sự nghiệp và chi hoạt (1) Đơn vị sự nghiệp có thu lập dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước hàng năm thực hiện theo quy định tiền lương, tiền công của đơn vị sự nghiệp được xác định như sau: Từ cách xác định trên, tính được tổng số kinh phí Ngân sách Nhà nước chi cho các đơn vị sự nghiệp y tế của quận, huyện bằng cách lấy tổng quỹ hoạt động nghiệp vụ, kinh phí cho nghiệp vụ chuyên môn của sự nghiệp y CNVi: chi nghiệp vụ chuyên môn của Ngân sách Nhà nước dự kiến kỳ kế CNV: số chi Ngân sách Nhà nước cho nghiệp vụ chuyên môn của sự nghiệp mức kinh tế, kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và tế của các đơn vị sự nghiệp theo công thức sau: MSC : chi cho mua sắm, sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ của sự nghiệp y tế tỷ lệ % thích hợp trong tổng số chi Ngân sách Nhà nước tuyến cơ sở. 3Quy trình lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở, quy trình lập dự toán Ngân các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở thời hạn bắt đầu triển khai lập dự toán Ngân - Bước 2: Các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở ( trạm y tế xã, toán của các đơn vị thì tổng hợp với dự toán của Trung tâm y tế rồi gửi lên dự toán của sự nghiệp y tế với dự toán Ngân sách quận, huyện gửi UBND giao dự toán cho sự nghiệp y tế của quận, Nhà nước chính thức cho các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở để các đơn phần chi phí; giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, trong đó có mức Ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường 3Yêu cầu lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế + Dự toán của các đơn vị dự toán trong sự nghiệp y tế phải phản ánh đầy + Dự toán của sự nghiệp y tế tuyến cơ sở sau khi được Sở Tài chính – Vật • Chấp hành chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế cơ sở trong qúi, các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước lập dự toán chi qúi ( có chia ra tháng, chi tiết theo các mục chi của Mục lục Ngân sách Nhà nước) gửi Trung tâm y tế quận, huyện để Trung tâm y tế tổng hợp gửi Phòng Tài chính – Vật giá quận, huyện ( trước ngày UBND cùng cấp phê duyệt và tiến hành cấp phát cho các đơn vị sự nghiệp Đơn vị trực tiếp quản lý về chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở là Phòng Tài chính – Vật giá quận, huyện và kinh phí cấp phát cho các đơn vị sự nghiệp được thực hiện qua Kho bạc nhà nước trên xuyên ( đối với các đơn vị bảo đảm một phần chi phí: đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở), Phòng Tài chính – Vật giá quận, huyện xuất lệnh chi cho các đơn vị sự nghiệp qua Kho bạc nhà nước quận, huyện vào mục 134 “ chi khác” của Mục lục Ngân sách Nhà nước để các đơn vị chi chủ động và phù hợp với tình hình thực tế đơn vị hơn; nhưng kế toán và quyết toán các khoản chi phải theo các mục chi của Mục lục Ngân sách Nhà nước tương Đối với các khoản kinh phí khác của đơn vi sự nghiệp y tế tuyến cơ sở trang thiết bị y tế...) được cấp phát theo dự toán đã được phê duyệt của cấp Trong qúa trình thực hiện, các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở được điều được giao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị gửi Phòng Tài chính – Vật giá quận, huyện và Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch để Đối với các khoản kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước buộc các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở phải mở tài khoản tại Kho bạc nhà Yêu cầu đặt ra của chấp hành chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp soát của các cơ quan chủ quản ( Phòng Tài chính – Vật giá quận, huyện; Kho bạc nhà nước quận, huyện; Sở y tế ) và các cơ quan Nhà nước có liên ÷ Quyết toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở Sau ngày 31 tháng 12 năm Ngân sách, các đơn vị sự nghiệp y tế thực tế quận, huyện báo cáo Sở y tế và Phòng Tài chính – Vật giá quận, cáo quyết toán hàng năm của các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở Trong quá trình lập báo cáo quyết toán của các đơn vị sự nghiệp y tế Nhà nước phải bao gồm cả chi từ nguồn thu để lại đơn vị và chi từ Ngân hoạt động thường xuyên và các khoản thu sự đặc biệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản Sau khi quyết toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế cơ sở thiết theo các văn bản pháp luật về quản lý Ngân sách Nhà nước hiện quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế cơ sở đòi hỏi các đơn vị phải thực hiện công khai Ngân sách Nhà nước như sau:(1) +Công khai dự toán thu – chi đã được Nhà nước giao ( năm đầu) và + Công khai quyết toán thu – chi Ngân sách Nhà nước hàng năm của Xu hướng xã hội hoá các hoạt động y tế trong điều kiện hiện nay chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao: “ Xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao là vận giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao trong sự phát triển về vật chất và tinh thần Theo đó, xã hội hoá các hoạt động y tế là sự nỗ lực của quản lý Nhà triển một cách toàn diện sự nghiệp y tế của nước nhà. động y tế trong khuôn khổ các chính sách khuyến khích và huy động nguồn lực trong nhân dân của Nhà nước cho sự nghiệp y tế. Để cụ thể quá trình thực hiện xã hội hoá các hoạt động y tế, nội dung trương của Nhà nước góp phần vào khuyến khích xã hội hoá các hoạt động tính tự chủ và năng động của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở. triển bền vững sự nghiệp y tế nước nhà phải luôn được đặt trong mối quan hệ hỗ trợ qua lại giữa phát triển các đơn vị y tế công lập và dân lập mà các Sự nghiệp y tế nếu chỉ được bảo đảm từ phía Nhà nước sẽ không tạo hoá đối với sự nghiệp y tế là thực sự cần thiết và đang đặt ra cho phát triển các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể tế – xã hội của chúng ta, bởi xã hội hoá đối với sự nghiệp y tế góp của nhân dân trong các chính sách vĩ mô về kinh tế, xã hội, các chương Do vậy, yêu cầu đặt ra cho xã hội hoá đối với sự nghiệp y tế là phải toàn xã hội, kể cả sự tham gia của khu y tế tư nhân vào việc thực hiện các quả của việc hợp tác quốc tế song phương, đa phương với các nước, các tổ � Sự khác biệt của xã hội hoá các hoạt động y tế với phát Xã hội hoá các hoạt động y tế chính là khuyến khích sự tham gia của quản lý Nhà nước trên yêu cầu thực tế phát triển kinh tế – xã tự phát là sự tham gia và rút lui khỏi các hoạt động y tế không có định tố lợi nhuận sẽ làm mờ đi tính chất nhân đạo vốn có của các hoạt động y tế. Thứ ba, xã hội hoá các hoạt động y tế vừa góp phần giảm gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước vừa đảm bảo sự công bằng vốn có và gia tăng phát cũng có thể đạt được hiệu quả rất cao của các hoạt động y tế nhưng ít � Mối liên hệ giữa quản lý chi Ngân sách Nhà nước với xã hội hoá các hoạt động y tế Trong quá trình tiến hành xã hội hoá các hoạt động y tế, yêu cầu đặt ra cho các đơn vị sự nghiệp y tế là cần phải tự chủ về tài chính và luôn Các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế vào hoạt động trong lĩnh vực y tế vừa tạo đà cho phát triển của hình thức Tuy nhiên, việc xã hội hoá các hoạt động y tế, nguồn chi từ Ngân sách với tổng chi về y tế của toàn xã hội dần giảm một cách phù hợp. động y tế, việc quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế đã gặp không ít những khó khăn thì nay thực hiện xã hội hoá các hoạt động y tế lại Ngày nay, quản lý chi Ngân sách Nhà nước trong với các đơn vị sự nghiệp y tế đồng thời chú trọng đến các chương trình mục Mặc dù vậy, quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế phải đáp ứng việc thúc đẩy, định hướng phát triển các hoạt động y tế đồng thời tránh các biểu hiện tiêu cực trong quản lý chi Ngân Do sự tham gia rộng rãi của nhiều chủ thể vào các hoạt động y tế nên việc quản lý các hoạt động y tế cần phải thống nhất, đặc biệt là các hoạt sách Nhà nước và xã hội hoá các hoạt động y tế có mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau: quản lý chi Ngân sách Nhà nước tạo tiền đề cho khuyến nặng cho chi Ngân sách Nhà nước mà vẫn đảm bảo mục tiêu công bằng và NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta, quận Hoàn Kiếm luôn là so với các đơn vị hành chính cùng cấp, xứng đáng là quận trung tâm của quan hệ mọi lĩnh vực với thu - chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn những năm qua công tác thu - chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn + Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm là địa + Về chi ngân sách: Quận Hoàn Kiếm là đơn vị có số chi trung bình và thấp so với các quận (huyện) bạn, do nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế, Tuy vậy, công tác quản lý Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận kéo dài tăng lên; cùng với việc Nhà nước lại có chính sách bỏ các khoản thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại các đơn vị này. - Công tác chi Ngân sách Nhà nước do ảnh hưởng của dân số đông trên một diện tích địa lý hẹp nên quản lý chi Ngân sách Nhà nước gặp Các sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục thể được đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà tác quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước đối với sự lý tài chính Ngân sách Nhà nước trên toàn địa bàn quận về mọi lĩnh vực, trong đó có quản lý thu - chi Ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế của nay, căn cứ vào sự phân cấp của hệ thống Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hoạt động, phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn lý về tài chính Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận theo quy định của + Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, ban tài chính + Kiểm tra việc quản lý tài chính Ngân sách của các cơ quan, đơn vị trong quản lý công tác thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định + Tổng hợp thu - chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận, hướng quận theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ tài chính, quản lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định và phân cấp của Bộ + Quản lý nguồn kinh phí được cấp trên cấp cho Ngân sách quận. + Quản lý một số quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước theo quy Thực hiện theo các nhiệm vụ và phân cấp Ngân sách Nhà nước, Ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận, - Trung tâm y tế quận có nhiệm vụ hỗ trợ trong quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị còn lại và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu của Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm; đồng thời thực hiện quản lý về biên chế, nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp y tế - Các đơn vị sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm vừa chịu sự quản lý của Trung tâm y tế quận và Phòng Tài chính - Vật giá quận; riêng 18 trạm y tế phường không có bộ phận quản lý về tài chính Ngân sách Nhà nước vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm mới là loại hình đơn vị sự nghiệp có thu động của các đơn vị sự nghiệp y tế quận là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh là chủ yếu nên nguồn thu của các đơn vị y tế rất hạn chế. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ QUẬN HOÀN KIẾM THỜI GIAN QUA Đánh giá chung về thực hiện quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở địa bàn quận Hoàn Kiếm Tình hình chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế so với các Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm là cấp Ngân sách trung gian trong hệ thống Ngân sách Nhà nước, đơn vị thực hiện quản lý về thu – chi Ngân sách Nhà nước trong mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội...; trong đó có sự nghiệp y tế. Quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ chi cho sự nghiệp y tế của quận, Phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm đóng vai trò là đơn vị tiếp nhận, huy động và cơ cấu một cách hợp lý các Do các hoạt động y tế phục vụ trên địa bàn quận là các hoạt động trọng của nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế thấp hơn so Mặc dù, sự nghiệp y tế chiếm từ 6-8% tổng số chi các sự nghiệp, tỷ nhưng do tính chất quan trọng của các đơn vị y tế cơ sở nên cơ cấu chi cho sự nghiệp y tế bao quát được hầu hết các nhiệm vụ được giao và đảm bảo Ngoài ra, chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế quận Hoàn phát triển cho các hoạt động y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – 2.2.1.2 Thực trạng quản lý nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế địa bàn quận Hoàn Kiếm trong những năm qua � Những nét chung về chi Ngân sách Nhà nước cho sự Để quản lý nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế, cho các đơn vị y tế trên địa bàn cùng với sự giúp đỡ của Trung tâm y tế Hình 1: Tình hình thực hiện chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế Qua biểu đồ trên, cho thấy việc thực hiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế là rất sát với dự toán hàng năm, tỷ lệ thực hiện Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế nằm trong nguồn chủ yếu từ Ngân sách Nhà nước và từ thu sự nghiệp của đơn vị, bởi sự nghiệp y tế nằm trong khuôn khổ các chương trình mục tiêu quốc gia và mục đích tồn tại của y tế Chi tiết các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tuyến Trong các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho các hoạt động y tế thành phố chi cho sự nghiệp y tế quận nhằm thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân do thành phố và Sở y tế Hà Nội giao hàng cũng góp phần không nhỏ cho chi tiêu của sự nghiệp y tế tuyến cơ sở: năm phường chủ yếu hỗ trợ qua các khoản chi cho hoạt động phòng dịch trên Thực hiện chủ trương chung về quản lý Ngân sách quận và phát triển nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế nói riêng cũng như phát quận và chi từ Ngân sách phường luôn được tăng lên hàng năm cho phù hợp với yêu cầu phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm: Sở dĩ, số chi Ngân sách Nhà nước được tăng lên hàng năm như vậy sự nghiệp y tế cơ sở mà sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm là một thực tế. Bên cạnh đó, các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cũng bao hàm các nguồn chi từ nguồn để lại đơn vị: các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm hoạt động phục vụ mục tiêu về y tế của quốc gia nên các nguồn thu để lại đơn vị cũng thuộc vào Ngân sách Nhà nước, bởi đây chính là một cách chi gián tiếp của Nhà nước thông qua các đơn vị này. thu để lại đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm thường không cao: năm triệu đồng; là do hầu hết các trạm y tế phường không có nguồn thu; mà � Quy trình quản lý Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế các nguồn chi Ngân sách Nhà nước như đã nêu trên đạt kết quả tốt, Phòng Hướng dẫn lập dự toán Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y Hàng năm vào tháng đầu của qúi III, các đơn vị sự nghiệp y tế của thành phố Hà Nội quy định để lập dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước, tra của Phòng Tài chính – Vật giá giao, cùng với các văn bản pháp quy về quản lý Ngân sách Nhà nước; các đơn vị sự nghiệp y tế lập nên dự toán của mình gửi Trung tâm y tế quận tổng hợp để gửi Phòng Tài chính – Vật Trong qúa trình lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận, Phòng Tài chính – Vật giá đã thực hiện các + Ước tính số thu – chi của từng đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn trong năm kế hoạch và thông báo số đó cho các đơn vị có định hướng lập dự chi tại đơn vị ) của các đơn vị sự nghiệp y tế với thu chi Ngân sách quận để năm để UBND quận ra quyết định giao dự toán thu – chi cho từng đơn vị sự nghiệp y tế của quận. + Thông báo dự toán chi Ngân sách Nhà nước ( đến từng mục chi ) đã được phân bổ cho các đơn vị đến Kho bạc nhà nước quận thực hiện việc kiểm soát chi và tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp y tế quận chủ động thực Quá trình lập và phân bổ dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm phải được các đơn vị, Phòng Tài Quản lý và chấp hành chi Ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự Từ khi thực hiện luật Ngân sách Nhà nước ( năm 1997 ) và các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp có thu cũng như các đơn vị sự nghiệp y tế, công tác quản lý và chấp hành chi Ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm sách Nhà nước đảm bảo chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và gắn với quận và theo quản lý trực tiếp của Phòng Tài chính – Vật giá quận. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện quản lý Ngân sách Nhà nước, lại 10% tiết kiệm, chỉ phân bổ 90% dự toán năm cho các đơn vị sự nghiệp y tế, mặc dù số chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế chiếm tỷ trọng nhà nước quận, Sở Tài chính – Vật giá thành phố Hà Nội, HĐND, và tuân thủ theo các quy định của luật Ngân sách Nhà nước hiện hành) và mọi hoạt động trong sự nghiệp y tế quận diễn ra đúng tiến độ và đạt hiệu quả Công tác quyết toán chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa Hàng năm các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Đơn vị sự nghiệp y tế Ngân sách Nhà nước được Phòng Tài chính – Vật giá quận thực hiện đầy đủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế nên tránh được những mâu thuẫn, sai � Các hình thức cấp phát các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm Hiện nay, việc cấp phát Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trực tiếp do Phòng Tài chính – mức kinh phí về Kho bạc nhà nước quận thực hiện chi tiêu cho các đơn vị ) hiện nay được Sở Tài chính – Vật giá cấp phát theo lệnh chi thuộc về Ngân sách quận tại Kho bạc nhà nước quận và Phòng Tài chính – Vật giá quận ủy quyền quản lý và cấp phát cho các đơn vị sự nghiệp y tế; còn sau khi quận theo lệnh chi tiền và Phòng Tài chính – Vật giá quận cấp hạn mức cho các đơn vị sự nghiệp y tế để các đơn vị chi tiêu. cấp cho các đơn vị sự nghiệp y tế vào mục 134 “ Chi khác ” của Mục lục Ngân sách Nhà nước khi đơn vị rút tiền từ Kho bạc nhà nước quận về chi tiêu ( trước khi có Nghị định số các đơn vị sự nghiệp y tế giúp cho các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm chủ động hơn trong chi Còn các nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị y tế quận được để lại bổ sung chi tiêu tại đơn vị, đây được coi là khoản chi gián tiếp của Nhà nước và cũng được quyết toán đầy đủ trong quyết toán chi Ngân sách quận và Phân tích tình hình sử dụng Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm theo cơ cấu chi tiêu Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như sách Nhà nước cấp cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận có nhịp độ tăng Để đáp ứng các yêu cầu thực tế của chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đạt kết quả cao nên số chi Ngân Xét về tính chất, hình thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận và để tiện lợi cho quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế, cơ cấu chi tiêu Ngân sách Nhà nước được chia ra Cơ cấu các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế của Sự gia tăng của chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế quận - Chi thường xuyên cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thường chiếm từ 60-70% trong tổng số chi Ngân sách Nhà nước là do đặc điểm chung của y tế tuyến cơ sở: các khoản chi thường xuyên đảm Nhà nước cho sự nghiệp y tế thì nhóm chi thường xuyên cũng tăng lên: - Chi khác: nhóm chi khác của các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa Để quản lý các nhóm chi trong sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế quận - Chi cho con người trong sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm tổng số chi thường xuyên ) do số biên chế tương đối lớn của các đơn vị y tế Hàng năm, các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm luôn dành một bị đặc thù của ngành y tế và chi cho sửa chữa, nâng cấp các thiết bị y tế Đây là một khoản chi không thể thiếu được đối với sự nghiệp y tế y tế quận Hoàn Kiếm nên số chi cho mua sắm chiếm tỷ trọng cao ( chiếm nhưng số chi cho sửa chữa nâng cấp các thiết bị y tế, nhà cửa cũng chiếm Qua quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế chi tiêu cho sự nghiệp y tế và kịp thời chi tiêu cho các nhiệm vụ về chăm các khâu của quản lý chi Ngân sách Nhà nước cũng được Phòng Tài chính - Vật giá quận quản lý chặt chẽ cùng với sự phối hợp của các ban ngành Công tác quản lý thu - chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y vào nề nếp đảm bảo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và các cấp đề Tác động của quản lý Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế đến khuyến khích xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Những kết quả đạt được ở trên về quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế của quận Hoàn Kiếm đã góp phần không nhỏ tới khuyến khích xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận. Các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế của quận chủ thể vào các hoạt động y tế. vững chắc cho việc phát triển các hình thức cơ sở y tế ngoài công lập ( đó Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp y tế của quận đã dần có nguồn thu xuyên, tạo điều kiện tự chủ nguồn tài chính trong chi tiêu phục vụ các hoạt Quá trình thực hiện xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm còn được thể hiện bằng cách phát triển rộng rãi các cơ sở y tế hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dần được quận thực hiện. Do vậy, xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã dần đi vào phương hướng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế quận, trình y tế đã có được sự đồng tình ủng hộ và thực hiện bởi số đông các tầng Nhà nước cho các hoạt động y tế quận Hoàn Kiếm Những thuận lợi trong thực hiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế Trong khuôn khổ công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước của quan và tương đối ổn định nhằm phục vụ các yêu cầu về phát triển kinh tế - sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế hiện quản lý Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm có được nước và thường xuyên có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính ra đời ( thực hiện từ năm 1997 ), các hoạt động quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế của Phòng Tài chính - Vật giá được cụ thể hơn, định hướng rõ ràng hơn và thống nhất trong các nghiệp vụ được phân cấp Thứ hai, bộ máy quản lý Ngân sách Nhà nước của Phòng Tài chính - Vật giá ngày một kiện toàn hơn ( thực hiện sự phân cấp của Nhà nước cụ sự của phòng phù hợp với cấp quản lý Ngân sách Nhà nước trung gian mà quản lý thu - chi Ngân sách Nhà nước ( lập, chấp hành và quyết toán Ngân mới phục vụ cho công tác quản lý Ngân sách Nhà nước của thành phố ( học các chương trình quản lý Ngân sách Nhà nước bằng máy tính; phòng là đơn thuận lợi khác đem lại cho công tác quản lý thu - chi Ngân sách Nhà nước Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm: quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn Thứ nhất, chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế qua các năm khích xã hội hoá các hoạt động y tế diễn ra chậm chạp. Thứ tư, chế độ phụ cấp, lương cho các cán bộ y tế - nhất là cán bộ y bác sỹ chuyên môn; cùng với trình độ về chuyên môn của các cán bộ y tế tạo, chính sách ưu đãi và hỗ trợ cán bộ y tế cơ sở chưa thực hiện đầy đủ, vệ sinh môi trường, và thúc đẩy các chương trình mục tiêu về y tế quốc gia các chợ, khu cầu Long Biên ...) và các chương trình mục tiêu về y tế của Thứ sáu, đối với công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế còn nhiều bất cập cả với Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm và các đơn vị sự nghiệp y tế: hết các nguồn thu sự nghiệp của hoạt động y tế, trong khi đó dự toán chi của các đơn vị không tránh khỏi các đơn vị chi sai mục đích, chưa thực sự toán, kế toán chưa chính xác, sai Mục lục Ngân sách Nhà nước các nội Nhà nước cho sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm là do những nguyên nhân quận và các đơn vị sự nghiệp y tế của quận): Thứ nhất, công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế của Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm chưa sát với các hoạt động thực tế của các đơn vị sự nghiệp y tế, còn thiếu sự gắn kết giữa phòng với các cấp Trung ương và các cấp cơ sở ( trạm y tế phường, ban tài chính trung tâm y tế còn chưa theo kịp sự đổi mới công tác quản lý tài chính công tác quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp y tế chưa Thứ tư, việc phân chia các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn theo nội dung chi chưa thực sự hợp lý, gây ra tình Thứ năm, công tác y tế dự phòng chưa thực sự được triển khai đồng Thứ sáu, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và chất lượng chữa bệnh trên địa bàn quận do các đơn vị sự nghiệp đảm nhận còn thấp đơn vị sự nghiệp y tế còn hạn chế, việc đổi mới công tác khám chữa bệnh cũng như cập nhật các thông tin y tế chưa thực sự được chú chín, nguồn thu động viên từ các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn chưa đảm bảo tự chủ về tài chính cho các đơn vị và cải thiện đời sống cán bộ phục vụ trong các đơn vị y tế đó. và các nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế còn thấp. cho sự gia nhập của các đối tượng tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế nên không khuyến khích xã hội hoá các hoạt động y tế phát tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn tiếp tác động lên các hoạt động y tế trên địa bàn quận. cho quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế góp phần định LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỚI YÊU CẦU XÃ HỘI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ cho cán bộ và nhân dân trong quận trên cơ sở nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế. * Mục tiêu chung cho sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm: khoẻ ban đầu, được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản. các dịch vụ y tế nhằm tăng cường sức khoẻ nhân dân, giảm tỷ lệ mắc và các đơn vị y tế cơ sở quận Hoàn Kiếm cùng với việc thực hiện tốt chăm sóc chuyên môn cho các đơn vị trong ngành, đặc biệt là cán bộ tuyến cơ sở và hiện xây dựng mô hình quản lý tin học tài chính y tế tại trung tâm y tế của cho các hoạt động sự nghiệp của ngành như: các dự án tài trợ, thu viện phí, bảo hiểm y tế, thu các dịch vụ, khuyến khích hơn nữa xã hội hoá các hoạt vào tất cả các đơn vị y tế cơ sở cũng như các hoạt động chung về y tế. cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở của quận Hoàn NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP Y TẾ Trong quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và thúc đẩy công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trong thời gian tới, việc đề ra các giải pháp cụ thể cho quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y Vật giá quận Hoàn Kiếm đối với sự nghiệp y tế Hoàn Kiếm đối với sự nghiệp y tế là việc hướng dẫn sự quản lý của phòng Tài chính - Vật giá quận đi sâu vào công tác chi tiêu của các đơn vị sự nghiệp y tế sao cho có hiệu quả cao, tạo điều kiện cho các hoạt động y tế có Với trình độ và kinh nghiệm thực tế quản lý Ngân sách Nhà nước của các cán bộ thuộc phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm có thể giúp cho các cán bộ đi sâu tìm hiểu đặc thù và yêu cầu thực tế của từng đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ thuộc đủ các khâu của chu trình Ngân sách Nhà nước và đáp ứng đúng thực tế các cán bộ phụ trách các đơn vị sự nghiệp y tế của phòng Tài chính - Vật giá quận tiến hành kiểm tra và xem xét thực tế tại đơn vị có phù hợp với Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế đúng theo dự toán, phòng Tài chính - Vật giá thực hiện cấp phát kinh phí đến các đơn vị kịp - Về quyết toán chi Ngân sách Nhà nước: Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm đứng ra trực tiếp chỉ đạo về nghiệp vụ đối với các đơn vị: sách Nhà nước và thực hiện công khai Ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đối với các khoản thu chi Ngân sách Nhà quá trình kiểm tra quyết toán đối với các đơn vị, cán bộ phòng Tài quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế của mình sát với thực tế các hoạt động diễn ra của các đơn vị sự nghiệp y tế, góp phần tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa phòng với các đơn vị y tế cơ sở cũng như với ban tài giám sát chi Ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị y tế cơ sở. kế toán tài chính ở các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở tài chính tại đơn vị ảnh hưởng rất lớn trực tiếp đến quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế của các đơn vị. đội ngũ cán bộ kế toán, tài chính tại các đơn vị y tế cơ sở là động lực thúc đẩy việc giải ngân các khoản chi Ngân sách Nhà nước đáp ứng kịp thời đầy đủ, đúng mục tiêu đã đề ra cho sự nghiệp y tế. đơn vị sự nghiệp y tế có ý thức chấp hành chế độ, chính sách yếu kém, Do thường xuyên được công tác trong các hoạt động sự nghiệp y tế lượng quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn Phòng Tài chính - Vật giá quận trực tiếp phối hợp với Trung tâm y tế quận và các đơn vị sự nghiệp y tế mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, của thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đối với không chỉ các hoạt động y tế kế toán từ cơ sở góp phần quản lý chi Ngân sách Nhà nước thiết thực hơn và làm giảm sự sai lệch giữa các đơn vị y tế cơ sở và phòng Tài chính - Vật Bởi vì, các đơn vị y tế cơ sở vừa đóng vai trò là khâu lượng làm việc của các đơn vị y tế cơ sở tạo điều kiện cho công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước của phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm dụng tin học trong công tác quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước đối của con người là tối đa nhất, trong đó quản lý chi Ngân sách Nhà nước sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế tốt nhất đòi hỏi việc ứng dụng tin học Hiện nay, Phòng Tài Chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm và hầu hết các đơn vị sự nghiệp y tế đều được trang bị máy tính đến từng người phục vụ cho công tác quản lý Ngân sách Nhà trong công tác quản lý chi Ngân sách Nhà cơ sở số máy tính hiện có, Phòng Tài Chính - Vật giá và các đơn vị y tế cần phải phát huy hết công suất của máy tính ( sử dụng máy tính trong nội bộ Phòng Tài Chính - Vật giá và kết hợp với hệ thống mạng của Sở Tài chính - Vật giá, Sở y tế ( gồm cả Trung tâm y tế quận ) và UBND quận; tiến tới kết nối mạng máy tính tới tận các đơn vị y tế cơ sở. của Phòng Tài Chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm cũng như của các đơn vị, 3.2.4 Giải pháp 4: Thực hiện phân chia các khoản chi Ngân sách Nhà nước một cách hợp lý cho các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế, các khoản chi sát thực với tình các khoản chi tiêu cho sự nghiệp y tế hợp lý. Việc lập ra các đơn vị y tế cơ sở nhằm cung cấp các dịch vụ y tế công cộng và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế nên các Chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm và các đơn vị đã thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra của cấp trên về chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế ( các Vẫn duy trì mức chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp y tế ở mức cao như đã thực hiện những năm trước nhưng Nhà nước của các phường, các đơn vị khác, mục tiêu khác cho nâng cấp, mua sắm trang thiết bị, tài sản cho các đơn vi y tế hay có thể dùng từ nguồn Giải pháp 5: Đẩy mạnh thực hiện công tác y tế dự phòng và sự thành công của các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm một góp phần làm cho nhận thức về các hoạt động y tế được rõ ràng nhất tạo nhân dân, phục vụ cho mục tiêu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn về các hoạt động y tế rất dễ thực hiện, hầu hết các phường đều có đài phát đó, công tác y tế dự phòng luôn là những hoạt động được sự quan tâm của tác y tế dự phòng và các thông tin về y tế đến nhân dân. hộ của quần chúng nhân dân vào các hoạt động y tế của quận nhằm đưa công tác y tế của quận đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. với các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế thì việc thực hiện nghiêm Các trạm y tế phường, trạm đa khoa có thể trực tiếp khám bệnh và tiêu quốc gia về y tế đã được triển khai và bước đầu tương đối khả quan, trình mục tiêu quốc gia về y tế, thực hiện quản lý về nghiệp vụ y tế nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế do các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn quận cung cấp và kiểm soát cả đối với các dịch vụ y tế do tư nhân cung chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nhằm thu hút nhân dân đến khám, chữa bệnh tại các đơn vị y tế Giải pháp 7: Tiếp thu và cập nhật các thông tin y tế nhằm nâng tin y tế là yếu tố nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các đơn vị y tế cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tạo điều kiện cho các hoạt động y tế Đội ngũ cán y, bác sỹ trong các đơn vị y tế cơ sở quận Hoàn Kiếm Khuyến khích các y, bác sỹ hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm tự nâng cao và tích luỹ kiến thức về y học cho chính các hoạt động y tế, tạo sự tin tưởng của nhân dân; đồng thời khi thực hiện các đơn vị sự nghiệp y tế Mục tiêu của các đơn vị y tế quận là chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám, chữa bệnh cho nhân dân nên phạm vi của các hoạt động y tế tương Các dịch vụ y tế được các đơn vị thực hiện cung cấp đáp ứng phần Các đơn vị sự nghiệp y tế củng cố lại các dịch vụ y tế cung cấp từ trước và cung cấp thêm các dịch vụ y tế mới trên cơ sở kết hợp giữa các Các nhu cầu về khám, chữa bệnh của nhân dân được các đơn vị sự bệnh mà các đơn vị y tế đã thực hiện được. Các đơn vị sự nghiệp y tế của quận mặc dù thực hiện cung cấp các dịch vụ y tế công cộng nhưng vẫn có nguồn thu từ các hoạt động y tế, mà Nguồn thu từ các hoạt động y tế của các đơn vị chủ yếu từ viện phí, bảo hiểm y tế, cho thuê địa điểm: các nguồn thu được tăng lên hàng năm phải có kế hoạch cụ thể cho các các mục chi này tránh lãng phí và không Thực hiện giải pháp này giúp cho các đơn vị dần chủ động thu và chi tiêu các khoản chi của mình; đồng thời góp phần thực hiện những quy định của yêu cầu về chủ động tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu ( theo TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP Y TẾ QUẬN HOÀN KIẾM Qua thực tế công tác quản lý tài chính Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã gặp phải một số khó khăn trong việc thực hiện các chính sách và các quy định cụ thể do Nhà nước và trên và phòng Tài chính - Vật giá nhằm tăng cường công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế địa bàn quận Hoàn Kiếm, đề tài đề đưa ra định mức chi tiêu mới cao hơn phù hợp với yêu cầu thực tế của các đơn vị sự nghiệp y tế. sách nhà nước lớn hơn cho sự nghiệp y tế góp phần nâng cao chất lượng y chính và ngành Y tế cần tránh chồng chéo và phải đổi mới theo yêu cầu của lợi cho quá trình thực hiện các văn bản pháp luật trong quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế. hoá các chính sách ưu đãi thông qua các chỉ tiêu định mức về thu, chi Ngân sách Nhà nước và các chính sách ưu đãi cho khu vực y tế tư nhân nhằm khuyến khích phát triển, đa dạng hoá các loại hình hoạt động y tế góp phần khuyến khích xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn. - Các chương trình y tế quốc gia do Bộ y tế và Sở Y tế kết hợp với chính sách của quản lý nhà nước về tài chính cho sự nghiệp y tế tuyến cơ sở góp phần thúc đẩy không chỉ cho công tác quản lý chi ngân sách nhà nước mà còn cả đối với sự nghiệp y tế cơ sở và nâng cao chất lượng cuộc các điều kiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho dân cư, bước đầu sự nghiệp y tế do các đơn vị của quận Hoàn Kiếm thực hiện đã tạo được lòng tin của sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế quận Hoàn Kiếm, cùng với sự quản lý và hướng dẫn trực tiếp của phòng Tài chính - Vật giá quận, các đơn vị sự nghiệp y tế quận đang từng bước tăng Các hoạt động y tế quận Hoàn Kiếm đã đáp ứng người dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Sở y tế Hà Nội giao tích trên của các đơn vị sự nghiệp y tế có phần đóng góp không nhỏ của phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm trong phạm vi quản lý nguồn chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế của quận.