Hướng dẫn tháo lắp laptop Toshiba part 2

Hướng dẫn tháo lắp laptop Toshiba part 2

Thể loại: Phần cứng
Lượt xem: 44,728Lượt tải: 6Số trang: 12

Mô tả tài liệu

Bước 2: Tháo 2 ốc nắp bộ nhớ và 2 ổ đĩa cứng: Bước 3: Tháo bộ nhớ, kéo đĩa cứng về phía bên phải: Bước 4: Tháo tất cả các ốc trong hình: Bước 5: Dùng tuavit dẹt, cậy nhẹ thật cẩn thận nắp phía trên bàn phím: Bước 6: Tháo dây đèn bàn phím: Bước 7: Tháo 4 ốc giữ mạch đèn bàn phím: Bước 8: Nâng mạch đèn bàn phím lên: Bước 9: Tháo 4 ốc giữ bàn phím:

Tóm tắt nội dung

Bước 2: Tháo 2 ốc nắp bộ nhớ và 2 ổ đĩa cứng:   Bước 3: Tháo bộ nhớ, kéo đĩa cứng về phía bên phải:   Bước 4: Tháo tất cả các ốc trong hình:   Bước 5: Dùng tuavit dẹt, cậy nhẹ thật cẩn thận nắp phía trên bàn phím:   Bước 6: Tháo dây đèn bàn phím:   Bước 7: Tháo 4 ốc giữ mạch đèn bàn phím:   Bước 8: Nâng mạch đèn bàn phím lên:   Bước 9: Tháo 4 ốc giữ bàn phím:   Bước 10: Rút dây nối bàn phím với   Bước 11: Tháo 4 ốc giữ màn hình phía sau laptop:   Bước 12: Tháo ốc giữ ănten wireless:   Bước 13: Tháo dây chuột, ănten wireless, ốc giữ dây màn hình và rút dây màn hình ra:   Bước 14: Tháo màn hình ra:   Bước 15: Tháo ốc giữ miếng giải nhiệt cho CPU:   Bước 16: Tháo tất cả các ốc còn lại:   Bước 17: Tháo nắp đậy:   Bước 18: Card màn hình:   Bước 19: Tháo card màn hình:   Bước 20: Tháo card wireless: Loi noi Portege Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Tecra S3