Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 13 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 13 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Thể loại: Quản lý dự án
Lượt xem: 10,814Lượt tải: 3Số trang: 36

Mô tả tài liệu

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 13 Nhân sự dự án nhằm trình bày về tổ chức dự án, tổ chức các dự án vừa và nhỏ, ưu điểm của tổ chức dự án, nhược điểm của tổ chức dự án...mời các bạn tham khảo bài giảng này để hiểu sâu hơn về nhân sự dự án.

Tóm tắt nội dung

1 NHÂN SỰ DỰ ÁN ThS. Nguyễn Khắc Quốc IT – Tra Vinh sự dự án Quản lý Nhân sự dự án trước hết là tổ chức dự án- cần biết chính xác ai làm việc gì, ở đâu, khi Tổ chức dự án Tổ dự án Đối với các dự án quy mô vừa và nhỏ, Tổ chức các dự án vừa và nhỏ - GĐ Ban quản lý dự án lãnh đạo về mặt quản lý, đảm bảo liên hệ giữa dự án với bên ngoài, đồng thời chịu trách nhiệm về kế hoạch và kiểm soát. - PGĐ kỹ thuật giám sát, chỉ đạo tất cả các công việc thuộc về kỹ thuật, giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. - Công việc của các cán bộ lập trình là viết chương trình Tổ chức dự án (tt) - Người ta nhận thấy rằng, mỗi trưởng nhóm kỹ thuật dõi tốt được 5 cán bộ lập trình. - Vì vậy, đối với các dự án quy mô lớn hơn, có thể áp dụng cách tổ chức như ở hình Tổ chức dự án Tổ chức dự án (tt) Tổ chức theo chuyên môn - Phân chia thành các bộ phận, - Mỗi bộ phận chịu trách nhiệm về một loại phần mềm Ưu điểm: + Các cán bộ trong cùng một chuyên môn dễ hơn, và người làm quản lý đồng thời là trưởng môn nên cũng dễ làm việc hơn. - Nhược điểm: + Trường hợp dự án cần đến nhiều lĩnh vực khác nhau, thì phải mời chuyên gia Tổ chức dự án (tt) Tổ chức dạng ma trận - Mỗi cán bộ lập trình vừa trực thuộc phòng chuyên môn, vừa trực thuộc dự án. - GĐ dự án đàm phán với Trưởng phòng chuyên môn để cán bộ lập trình sang làm việc cho dự án, sau đó trở lại về Phòng. - Dự án sẽ chuyển trả Phòng một khoản tiền tỷ lệ thuận với lợi nhuận của dự án, do đã sử dụng nhân lực của Phòng. - Như vậy, cả GĐ dự án lẫn Trưởng phòng chuyên môn đều có liên quan đến sự thành bại của dự Tổ chức dự án (tt) -Tổ chức theo ma trận có thể hoạt động tốt nếu GĐ dự án phòng chuyên môn đều có trách nhiệm và quyền hạn như nhau. Điều này có nghĩa là tiếng nói của họ đều có như nhau trong việc ra các quyết định liên quan đến nhân viên tham gia dự án. - Mặt khác nếu dự án thường xuyên thay đổi, nhân viên bị điều động nay chỗ này mai chỗ khác, thì dễ dẫn đến tâm lý bất ổn định và ảnh hưởng trực tiếp đến công Vai trò của GĐ dự án - GĐ có trách nhiệm: + Báo cáo kế hoạch và tiến độ dự án cho khách hàng, + Báo cáo cho cấp quản lý cao hơn và cho tất cả các bên liên quan. - Mọi thông tin từ bên ngoài có ảnh hưởng đến dự án, kinh phí, lịch biểu, nhân sự, các thay đổi về tổ chức… cũng đều qua GĐ dự án xem xét + Quản lý nhân sự dự án - GĐ dự án là thủ trưởng, là người động viên, khuyến khích là người giải quyết mọi vấn đề về con người đặt ra trong dự án. + Bảo về dự án và biết bảo vệ chính mình khỏi bị chi phối bởi vô vàn những thủ tục liên quan, cũng như việc sự vụ hàng ngày, tập trung thời gian và nguồn lực vào thực hiện các mục tiêu của dự Vai trò của GĐ dự án nhiệm của GĐ trong từng giai đoạn 1. Giai đoạn xác định. - Tham gia quyết định có theo đuổi dự án hay không, - Chủ trì các cuộc trao đổi và giúp người sử dụng thảo ra các yêu cầu. - Có khi còn là tác giả của đề cương dự án. + PGĐ kỹ thuật hỗ trợ về kỹ thuật + Chuyên viên hỗ trợ phần rủi ro - Lập kế hoạch phân bổ ở mức tổng thể, giao bộ phận phụ trách kỹ thuật phân chia và cho các ước lượng. - Tính toán tổng chi phí, vạch ra lịch thực hiện và liên hệ với các bên cung cấp nguồn lực. - Chủ trì tất cả các cuộc họp với khách hàng, đàm phán văn bản dự án, thống nhất với đội ngũ kỹ thuật viên về tất cả những thay đổi trong văn bản dự án, và cùng với khách hàng ký Vai trò của GĐ dự án nhiệm của GĐ trong từng giai đoạn 2. Giai đoạn phân tích. GĐ dự án phải viết: + Các tài liệu bàn giao, thay đổi đặc tả, Chấp diện người sử dụng và Tổ dự án, Trách nhiệm của sử dụng, Cách thức và Điều kiện, Bảo hành + Đảm bảo xây dựng đặc tả Chức năng xong Đàm phán đặc tả chức năng với khách hàng và để khách hàng ký xác nhận đồng ý. + Giai đoạn này là lúc GĐ dự án tập trung vào lập kế hoạch dự án. + Kiểm soát dự án + Giám sát tiến trình, triệu tập các cuộc họp định kỳ và họp tổng quan, viết báo cáo định kỳ gửi các bên liên quan và xử lý mọi vấn đề nảy Vai trò của GĐ dự án nhiệm của GĐ trong từng giai đoạn . 3. Giai đoạn thiết kế. - Giai đoạn này công việc có phần nhẹ hơn + Ấn định các cuộc họp và in các báo cáo thường kỳ hàng tuần + Kiểm tra tiến độ về mặt thời gian và kinh phí so với kế hoạch, + Dự báo tổng kinh phí ngày giao hàng và cập nhật các sửa đổi cần thiết. + Đặc biệt, GĐ dự án phải đảm bảo sao cho thoả mãn với tiến độ sản phẩm. + Khách hàng thường thay đổi yêu cầu ngay từ giai đoạn thiết kế. Vì vậy GĐ dự án cần đưa ra một qui trình xử lí các yêu cầu đó, đồng thời tính và đưa các chi phí phát sinh vào giá Vai trò của GĐ dự án (tt) 4. Giai đoạn lập trình. - GĐ cần quan tâm vấn đề về nhân sự. + Theo dõi sát và can thiệp ngay nếu thấy có gì Vì đây là giai đoạn dài nhất và không rõ mốc kết thúc. + GĐ cần có tầm nhìn xa và đảm bảo tiến độ dự án, + Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các cán bộ Qua linh tính của họ để phát hiện các vấn đề khi chúng xảy Vai trò của GĐ dự án (tt) 5. Giai đoạn Tích hợp hệ thống và Thử Triệu tập họp và yêu cầu báo cáo tiến độ hàng ngày. + Tạo điều kiện cho tổ tập trung hoàn thành giai Giai đoạn chấp nhận. + GĐ dự án đề xuất thời gian, + Bố trí các cán bộ và phương tiện để người sử dụng có thể đến và kỹ chấp nhận. 7. Giai đoạn vận bảo cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như đã hứa và sao cho hệ điều hành đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng. + Tổ chức họp tổng kết đánh giá dự án và viết báo cáo tổng Vai trò của PGĐ kỹ thuật - Đảm bảo làm ra sản phẩm chất lượng cao. - PGĐ thiên về các hoạt động bên trong dự án. - Chỉ đạo, kiểm soát sao cho sản phẩm tạo ra phù hợp với đặc tả chức năng và không bị nhiễm lỗi. - Lãnh đạo phần lớn các công việc kỹ thuật, - Chủ trì các cuộc họp tổng quan kỹ thuật, - Xác định và giao việc cho các cán bộ thiết kế và lập trình, - Giải quyết những vấn đề lớn liên quan đến vấn đề kỹ thuật, - Đảm nhận những phần việc phức tạp với mỗi giai đoạn trong dự án, trách nhiệm của PGĐ có những đặc thù Vai trò của PGĐ kỹ thuật (tt) 1. Giai đoạn xác định. - PGĐ thảo phần lớn kế hoạch sơ bộ của dự án: + Phân rã công việc ở mức chi tiết + Tiến hành ước lượng. - Là đầu mối liên hệ chính giữa khách hàng và dự Vai trò của PGĐ kỹ thuật (tt) 2. Giai đoạn phân tích. - Trong dự án quy mô vừa và nhỏ, - PGĐ là người phân tích chính và soạn thảo tất cả phần kỹ thuật của hồ sơ đặc tả chức năng: + Tổng quan, + Mục tiêu, + Yêu cầu hệ thống, + Mô tả các bộ phận. - Hỗ trợ GĐ về phương diện: + Kỹ thuật trong đàm phán về đặc tả chức năng, + Tính toán chi phí phát sinh khi khách hàng có đề nghị thay đổi. + Tuyển chọn người vào làm việc cho dự Vai trò của PGĐ kỹ thuật (tt) 3. Giai đoạn thiết kế. - Là người đứng đầu nhóm thiết kế, - Chủ trì các cuộc trao đổi và họp tổng quan về thiết kế, - Giao việc cho các cán bộ thiết kế, - Đảm nhận thiết kế khâu quan trọng, nhất là ở mức tổng thể. - Cần gặp GĐ hàng tuần để báo cáo tình hình dự án. - Thông tin cho GĐ về tình hình làm việc của mỗi Vai trò của PGĐ kỹ thuật (tt) 4. Giai đoạn lập trình. - Đây là giai đoạn đòi hỏi PGĐ phải làm việc căng nhất. - Phải phân bổ công việc lập trình, - Giải quyết bất cứ vấn đề gì mà các cán bộ lập trình quyết được. - Duyệt thiết kế chương trình, kế hoạch thử nghiệm, mã và tài liệu người sử dụng, đảm bảo sự liên kết cần thiết giữa các cán bộ lập trình. - Có thể đảm nhận viết trọn vẹn một chương trình, phải là chương trình nằm trên đường Vai trò của PGĐ kỹ thuật (tt) 5. Giai đoạn Tích hợp hệ thống và Thử Tích hợp và thử nghiệm lần cuối cùng sản phẩm - Lên kế hoạch tích hợp kiểm tra việc thực hiện kế Xác nhận các kết quả đạt được và thường xuyên báo cáo với GĐ về tiến độ thực Vai trò của PGĐ kỹ thuật (tt) 6. Giai đoạn chấp nhận. - PGĐ đảm bảo toàn bộ phần kỹ thuật, - Là người thảo ra kế hoạch thử nghiệm chấp nhận, - Cũng là người thực hiện kế hoạch đó. 7. Giai đoạn vận hành. - PGĐ phải là người bảo hành thường trực, - Sẵn sàng giải đáp các câu hỏi qua điện thoại, - Đảm nhận phần lớn khâu huấn luyện người sử Vấn đề kiêm nhiệm - Nên tách công việc quản lý ra khỏi công việc kỹ thuật. - PGĐ làm việc nhiều với khách hàng, nên rất khó từ chối một vấn đề nào đó nảy sinh  vấn đề tâm Vai trò của cán bộ lập trình - Nhận được thiết kế mức trung: + Tiến hành thiết kế chi tiết, + Lập kế hoạch thử nghiệm modun. - Chịu trách nhiệm về tài liệu cho người sử dụng và Báo cáo tiến độ với PGĐ, - Có mặt khi thử nghiệm hệ thống các phần liên quan trình do bản thân Vấn đề uỷ nhiệm - Uỷ nhiệm tức là giao cho người khác phần việc mà đúng ra thuộc về trách nhiệm của mình. - Tuỳ theo quy mô dự án và khối lượng công việc GĐ và PGĐ có thể và cần thiết phải uỷ thác một số nhiệm vụ cho các cán bộ hoặc nhân viên dưới quyền. - Uỷ nhiệm tạo điều kiện cho lãnh đạo dự án sử dụng triệt để hơn nguồn nhân lực. - GĐ và PGĐ được giải phóng khỏi các công việc đã uỷ thác để tập chung vào những việc khác. - Về mặt tâm lý, khi được cấp trên tin tưởng uỷ nhiệm một việc gì đó, cán bộ cấp dưới hoặc nhân viên thường cảm thấy vinh dự và trách nhiệm hơn. - Trọng trách được uỷ thác cũng là dịp để họ lớn lên, trong công Vấn đề uỷ nhiệm (tt) Để sự uỷ nhiệm có hiệu quả: + Cần thiết và thực thi được. + Có sự đồng ý của người được uỷ nhiệm. + Nếu người uỷ nhiệm biên chế làm việc trong bộ cần được sự phê duyệt đồng ý của người phụ trách bộ phận đó. + Chính thức hoá bằng văn bản, và thông báo cho các đối tượng liên quan, tạo điều kiện pháp lý cho người được uỷ nhiệm thực thi nhiện vụ. + Phải xác định rõ uỷ nhiệm cái gì và uỷ nhiệm cho ai. + Xác định rõ quyền hạn và nghĩa vụ của hai bên: bên uỷ nhiệm và bên được uỷ nhiệm. + Đi đôi với nghĩa vụ là quyền Vai trò của Trưởng phòng chuyên phòng chuyên môn (quản lý theo hàng ngang) + Cung cấp cán bộ cho dự án, và sẽ tiếp nhận các cán bộ đó về lại Phòng sau khi dự án kết thúc. + Tham dự một số cuộc họp, + Theo dõi, giám sát các cán bộ của Vai trò của phía khách hàng - Soạn tài liệu hoặc cung cấp dữ liệu để thử Cử đại diện, chịu trách nhiệm liên hệ và làm việc với dự án về các vấn đề quản lý. - Cần có ít nhất một người đủ hiểu biết để trả lời câu hỏi của tổ dự án - Đọc và phê duyệt các tài liệu do phía dự án đưa Tuyển chọn nhân sự dự án Chọn GĐ dự án. - GĐ dự án do cán bộ cấp trên bổ nhiệm. - Được bố trí sẵn ngay từ khi dự án mới hình thành, - GĐ dự án cần đảm bảo các tiêu chí: + Có nghệ thuật giao tiếp. + Kỹ năng quản lý dự án, + Tài tổ chức, + Trình độ chuyên môn. + Có các phẩm chất tốt của một nhà lãnh Tuyển chọn nhân sự dự án PGĐ kỹ thuật. - Đây là cương vị thứ hai trong dự án. - Tốt nhất là để GĐ dự án chọn PGĐ. - GĐ phải có PGĐ trước khi viết đề cương dự án, - Các tiêu chí: + Nên chọn trong số các chuyên gia giỏi. + Là người bao quát được chi tiết toàn bộ dự án, không bị xa đà vào những việc vụn vặt. + Có kỹ năng giao tiếp tốt. + Biết cách tổ chức, + Biết phân công công việc, + Biết giữ tiến độ. + Có đủ uy tín về mặt chuyên Tuyển chọn nhân sự dự án Cán bộ lập trình. + Theo năng lực lập trình của họ. + Kinh nghiệm lập trình trong lĩnh vực tương ứng, + Tránh để một người làm đi làm lại một việc, + Nếu ứng cử viên không có kinh nghiệm đòi hỏi, thì kiến thức cơ bản mà anh ta được đào tạo về hệ điều về các phần mềm ứng dụng liên quan có thể là tiêu theo để xem Tính cách của người làm quản lý dự án - Tính cách của người quản lý có tác động đến dự án. - Một số nét về tính cách cần thiết: + Biết giao tiếp. + Sẵn sàng chia sẻ các ý tưởng và hiểu biết có giá trị. + Người đó không chỉ biết trình bày các tư tưởng, mà phải có quyết tâm tranh đấu cho những tư tưởng đó. + Phải biết lắng nghe + Có đầu óc tổ chức. + Không nên cầu toàn. + Có khả năng phân tích, logic và có kinh nghiệm Giao việc cho từng cá nhân - Động cơ thúc đẩy mạnh nhất đối với một người làm lập trình là học cái mới. - Cần giao cho lập trình viên công việc khó hơn một chút so đây. - Không nên để các chuyên gia giỏi làm những việc Những phần việc liên quan đến nhau nên giao cho một tối đa hai người, - Giao những công việc găng và những công việc phức tạp nhất cho những người đáng tin cậy nhất. - Không nên để ra tình trạng tất cả phụ thuộc vào một người, - Dùng phương pháp tổ chức theo chế độ “kèm cặp" là rất hiệu quả. Động cơ thúc đẩy Động cơ thúc đẩy - Kết quả cho thấy những trường hợp sau đây dẫn đến hiệu quả làm việc kém nhất: - Ngoài ra còn là quan hệ cấp trên và / hay với đồng chế độ đãi ngộ xã hội và bảo Động cơ thúc trường hợp sau đây dẫn đến hiệu quả làm việc cao: + Thành quả: 50% + Tính chất công với người làm chuyên môn: 48% Đối với những người làm không chuyên: 13% Được đồng nghiệp ủng hộ và công nhận: 25% Thăng tiến: 23% + Trách nhiệm - Động cơ thúc đẩy sinh ra từ nguồn cảm giác bên trong của con người chứ không phải từ bên ngoài. - Các nhà quản lý cấp dưới không thể kiểm soát các yếu tố cản trở động cơ thúc đẩy, nhưng lại có thể kiểm soát các yếu tố sinh động cơ thúc đẩy. - Các nhà quản lý dự án có thể đề ra các biện pháp cụ thể để tạo động cơ thúc đẩy các nhân viên của xét thay cho lời kết. - Hãy ghi nhớ ba nguyên tắc cơ bản ghi trong cuốn Quản lý một phút của K.H. Blanchard và S.Johnson 1982): + Nếu xứng đáng, khen thưởng (1 phút): nếu cần, phê bình (1 phút): và luôn luôn nói rõ (1 phút) chúng ta chờ đợi gì ở người ta và kết quả làm việc của chúng ta giá như nào. - Hãy tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên tổ tham gia vào những quyết định quan trọng của dự án, họ sẽ lòng tin của chúng hỏi thảo luận 1. Hãy nêu 3 chức năng mà chúng ta cho là quan trọng nhất của GĐ dự án? 2. Theo chúng ta nếu GĐ một dự án về phần mềm phụ trách luôn một nhóm lập trình thì sẽ có những điểm nào lợi và bất lợi? 3. Những yếu tố nào là động cơ thúc đẩy mạnh nhất đối với các cán bộ lập trình ở Việt Nam? Những yếu tố nào trình viên mất hào hứng làm việc? Liệt kê mỗi loại 3 yếu tố mà chúng ta cho là quan trọng nhất. 4. Liệt kê theo thứ tự quan trọng giảm dần 5 tính cách làm quản lý dự án.