Đề tài : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ CẢI TRẮNG MUỐI CHUA part 6

Đề tài : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ CẢI TRẮNG MUỐI CHUA part 6

Lượt xem: 32,364Lượt tải: 2Số trang: 10

Mô tả tài liệu

Hình 8. Ảnh hưởng của hàm lượng vi khuẩn lactic đến lượng acid lactic sinh ra trong sản phẩm khi muối dưa nồng độ muối 7% và hàm lượng đường 2% Theo số liệu thống kê ở bảng 7 cho thấy lượng acid sinh ra trong sản phẩm là rất khác nhau. Sự khác nhau này phụ thuộc vào nồng độ muối, hàm lượng đường và lượng vi khuẩn sử dụng trong quá trình muối

Tóm tắt nội dung

2 3 4 5 6 7 Thời gian lên men lư ợ ng a ci d s ả n ph ẩ m (% a ci d vk lactic 0.5% vk lactic 1% vk 7. Ảnh hưởng của hàm lượng vi khuẩn lactic đến lượng acid lactic sinh ra trong sản phẩm khi muối dưa nồng độ muối 5% và hàm lượng đường 2 3 4 5 6 7 Thời gian lên men lư ợ ng a ci d s ả n ph ẩ m (% a ci d vk lactic 0.5% vk lactic 1% vk 8. Ảnh hưởng của hàm lượng vi khuẩn lactic đến lượng acid lactic sinh ra trong sản phẩm khi muối dưa nồng độ muối 7% và hàm lượng đường 2% Theo số liệu thống kê ở bảng 7 cho thấy lượng acid sinh ra trong sản phẩm là rất khác nhau. Sự khác nhau này phụ thuộc vào nồng độ muối, hàm lượng đường và lượng vi khuẩn sử dụng trong quá trình muối vào bảng 7, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, cho thấy sự lên men xảy ra rất mạnh ở nồng độ muối 3% và 5%, còn ở 7% thì sự lên men rất tăng nồng độ muối thì hàm lượng acid sinh ra trong sản phẩm sẽ giảm, do quá trình len men bị ức chế bởi nồng độ muối cao. Ở cùng nồng độ muối và cùng nồng độ đường, khi bổ sung thêm vi khuẩn lactic là 0,5% và 1% thì lượng acid sinh ra sẽ nhiều hơn so với mẫu không bổ sung vi khuẩn hàm lượng vi khuẩn bằng nhau với nồng độ muối là 3% và 5% khi tăng nồng độ đường thì quá trình lên men diễn ra rất nhanh, và hàm lượng acid sinh ra rất cao do ở nồng độ muối này ít ảnh hưởng đến hoạt động của vi khuẩn lactic, nhưng lại làm giảm hoạt động của nhiều vi sinh vật khác nên quá trình lên men lactic diễn ra nhanh. Ở nồng độ muối 7% ngay khi tăng nồng độ đường và bổ sung thêm vi khuẩn lactic thì sự lên men vẫn xảy ra rất chậm. Do ở nồng độ muối này các vi sinh vật đều bị ức chế trong đó có cả vi khuẩn lên men 8. Ảnh hưởng của nồng độ muối, hàm lượng đường và lượng vi khuẩn sử dụng đến giá trị cảm quan của sản phẩm Hàm lượng đường (%) Nồng độ muối vi khuẩn (%) Cấu sắc Mùi, 4,5 a 5,4a 4,8ab 5,5a 5,6bc 1 5,5abc 5,6ab 6,0cd 6,3ab 6,1c 0,5 6,3cd 6,3ab 6,8cd 1 6,0cd 6,2ab 6,4cd 6,7b 4,6a 0,5 6,4cd 6,7b 4,6a 1 6,3cd 6,6b 5,0ab 5,3a 5,4abc 5,3a 5,0ab 1 5,4abc 5,6ab 6,3cd 6,2ab 6,6d 6,4ab 7,3d 1 6,4cd 6,6b 6,.9d 6,4ab 4,6a 0,5 6,8d 6,7b 4,9ab 1 6,8d 6,6b trúc) = 9,51 P = sắc) = 4,81 P = vị) = 17,65 P = kết quả thống kê về điểm đánh giá cảm quan ở bảng 8 cho thấy nồng độ muối, hàm lượng đường và lượng vi khuẩn lactic sử dụng có ảnh hưởng đến cấu trúc, màu sắc và mùi vị của sản nồng độ muối 3% và hàm lượng đường 1%, sau 7 ngày lên men sẽ cho sản phẩm có vị chua lấn át vị mặn của sản phẩm. Vị chua càng tăng khi bổ sung lượng đường ở nồng độ 2%. Ở nồng độ muối 5% và hàm lượng đường 2%, sau thời gian lên men 7 ngày sẽ cho sản phẩm có cấu trúc giòn, màu sắc tươi đẹp và mùi thơm đặc trưng, vị chua mặn hài hòa. Ở nồng độ muối 5% và hàm lượng đường 1% cũng cho sản phẩm có cấu trúc giòn, màu tươi, vị chua mặn hài hòa, nhưng có số điểm cảm quan thấp hơn so với mẫu muối ở nồng độ muối 5% và hàm lượng đường 2%. Ở nồng độ muối 7% và hàm lượng đường 1% cũng như hàm lượng đường 2%, sau thời gian lên men 7 ngày sẽ cho sản phẩm giòn, màu sắc đẹp nhưng mùi thơm không đặt trưng và vị không hài hòa (vị quá mặn lấn át cả vị chua), và có số điểm cảm quan thấp nhất. Vì ở nồng độ muối này vi sinh vật sẽ bị ức chế trong đó có cả vi khuẩn lactic nên tạo sản phẩm có mùi thơm không đặc trưng và lượng acid tạo ra không đủ để tạo vị cho sản ở cùng nồng độ muối, hàm lượng đường với hàm lượng vi khuẩn lactic sử dụng tăng dần sẽ cho sản phẩm có mùi thơm và vị sẽ tốt hơn. Do đó, để đạt được sản phẩm có cấu trúc giòn, màu sắc đẹp và mùi thơm đặc trưng,vị chua mặn hài hòa (không quá chua, không quá mặn), nên muối dưa ở nồng độ muối 5%, hàm lượng đường 2% và lượng vi khuẩn lactic sử dụng là Kết quả khảo sát ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến chất lượng sản trùng là một trong những biện pháp bảo sản phẩm, nhờ tác dụng của nhiệt độ cao sẽ giúp tiêu diệt diệt các vi sinh vật lạ có trong sản phẩm. Mặt khác đây là một biện pháp để ngưng quá trình lên men, do nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến vi khuẩn 9. Biến đổi độ acid của sản phẩm (tính theo lượng acid lactic) trong thời gian bảo độ thanh trùng gian giữ nhiệt gian bảo quản (tuần) 0 1 2 3 90 2 0,788 0,833d 0,845c 0,865d 4 0,788 0,825c 0,829b 0,837c 6 0,788 0,810b 0,827b 0,788 0,812b 0,825b 0,834c 4 0,788 0,810b 0,814a 0,826b 6 0,788 0,790a 0,810a xử lý 0,788 0,837d 0,846c 1) = 122,22 P = 2) = 88,98 P = 3) = 379,40 P = 1 2 3 Thời gian bảo quản ng a ci d s ả n ph ẩ m (% ac id phút 2 phút 4 phút 6 9. Ảnh hưởng của thời gian giữ nhiệt đến sự thay đổi của hàm lượng acid trong sản phẩm ở nhiệt độ thanh trùng là 1 2 3 Thời gian bảo quản ng a ci d s ả n ph ẩ m ( % ac id phút 2 phút 4 phút 6 10. Ảnh hưởng của thời gian giữ nhiệt đến sự thay đổi của hàm lượng acid trong sản phẩm ở nhiệt độ thanh trùng là thống kê ở bảng 9 cho thấy lượng acid thay đổi trong suốt 3 tuần bảo nhiệt độ thanh trùng 900C và 1000C với thời gian giữ nhiệt là 6 phút thì lượng acid sẽ ổn định trong suốt 3 tuần bảo quản. Ở nhiệt độ thanh trùng 900C thời gian giữ nhiệt 4 phút thì lượng acid sẽ có sự thay đổi. Ở nhiệt độ 1000C với thời gian giữ nhiệt là 4 phút thì lượng acid chỉ thay đổi tương đối. Ở thời gian giữ nhiệt 2 phút với nhiệt độ thanh trùng là 900C cũng như 1000C và mẫu không xử lý nhiệt thì lượng acid trong sản phẩm thay đổi đáng kể. Bảng 10. Ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến giá trị cảm quan của sản độ thanh trùng gian giữ nhiệt 6,875a 7,125a 6,937a 4 6,688ab 6,875a 6,688a 6 6,188b 6,188ab 6,250ab 6,875a 6,250ab 6,813ab 5,688b 5,938b xử lí nhiệt 6,875a 7,125a trúc) = 2,99 P = sắc) = 3,63 P = = 3,73 P = kết quả thống kê ở bảng 10 cho thấy chế độ thanh trùng ảnh hưởng đến cấu trúc, màu sắc và mùi của sản thanh trùng ở nhiệt độ 900C và 1000C với thời gian giữ nhiệt là 2÷4 phút và mẫu không xử lí nhiệt, thì sản phẩm vẫn giữ được cấu trúc tương đối giòn, màu sắc đẹp và mùi thơm đặc nhiệt độ thanh trùng 900C cũng như 1000C với thời gian giữ nhiệt là 6 phút thì mùi vẫn còn thơm, nhưng màu bị tái đi (màu bị nấu chín) và cấu trúc bị mềm, do tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Do đó, để sản phẩm củ cải muối chua sau khi thanh trùng vẫn giữ được màu sắc đẹp, mùi thơm đặc trưng, cấu trúc giòn, và độ acid ổn định trong suốt 3 tuần bảo quản cần thanh trùng ở nhiệt độ 1000C với thời gian giữ nhiệt là 4 PHẨM CỦ CẢI TRẮNG MUỐI 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ Kết luận Qua quá trình tiến hành thí nghiệm và tổng hợp các kết quả thu nhận được cho thấy quá trình xử lý nguyên liệu như: nhiệt độ chần, thời gian chần và nồng độ CaCl2 sử dụng trong nước chần ảnh hưởng đến độ giòn và mùi vị của sản phẩm. Đồng thời nồng độ muối, hàm lượng đường và lượng vi khuẩn lactic sử dụng trong lên men ảnh hưởng lớn đến lượng acid lactic tạo ra trong sản phẩm, mùi vị đặc trưng của sản phẩm. Bên cạnh đó chế độ thanh trùng cũng ảnh hưởng đến cấu trúc và hương vị của sản phẩm. Vì vậy, để tạo ra sản phẩm củ cải muối chua đạt chất lượng tốt, có giá trị cảm quan cao thì có thể tiến hành với các điều kiện chế biến sau: - Đối với xử lý nguyên liệu, để đảm bảo được độ dòn cho sản phẩm và mùi vị đặc trưng không bị đắng thì cần tiến hành chần nguyên liệu ở nhiệt độ 800C, trong thời gian 1 phút với nồng độ CaCl2 sử dụng trong nước chần là 0,1%. - Đối với quá trình lên men để tạo mùi vị đặc trưng cho sản phẩm, nồng độ muối sử dụng là 5%, hàm lượng đường 2% và lượng vi khuẩn lactic là 0,5% cho sản phẩm có mùi vị hài hòa. - Phương pháp bảo quản bằng chế độ thanh trùng ở nhiệt độ 100 0C và thời gian giữ nhiệt là 4 phút. Với chế độ thanh trùng này sản phẩm vẫn giữ được độ giòn, màu và mùi đặc trưng của sản phẩm, và độ acid trong sản phẩm ổn định sau hơn 3 tuần bảo Đề nghị Quy trình tạo ra sản phẩm muối chua với chất lượng tốt và thời gian bảo quản được sản phẩm lâu đó là quá trình rất quan trọng, nhằm tạo cho sản phẩm rau có giá trị kinh tế cao và duy trì được lượng rau ổn định quanh năm. Để có được quy trình hoàn chỉnh muối chua củ cải trắng, đề nghị nghiên cứu tiếp một số vấn đề sau: - Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn lactic sử dụng để sản phẩm lên men có chất lượng hoàn chỉnh hơn. - Khảo sát các biện pháp bảo quản khác để sản phẩm được ổn định hơn trong bảo LIỆU THAM KHẢO    Nguyễn Văn Bá. 2003. Vi sinh công nghiệp. Trường Đại Học Cần Thị Dung, Nguyễn Thị Kim Thoa. 2003. Bảo quản và chế biến rau quả thường dùng ở Việt Nam. Hà Nội. NXB Phụ Thị Kim Hoàn. 2004. Luận văn khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cải bẹ muối chua. Trường Đại Học Cần Khánh. 1986. Kĩ thuật chế biến món ăn. Hà Nội. NXB Công nghệ kĩ Đức Lượng. 2002. Công nghệ vi sinh vật (tập 3) Thực phẩm lên men truyền thống. TP HCM. NXB Trường Đại Học Kỹ Thuật TP HCM. Nguyễn Phương Lan. 2005. Bài giảng sản phẩm truyền thống. Trường Đại Học An Đức Thạch. 2000. Những nghề gắn với nông thôn. Đồng Nai. NXB Tổng hợp Đồng Nai. Lê xuân Phương. 2001. Vi sinh công nghiệp. Hà Nội. NXB Xây Dựng. Nguyễn Văn Tiếp, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Thoa. 2000. Kĩ thuật sản xuất đồ hộp rau quả. TP HCM. NXB Thanh thị Hồng Thư. 1989. Kiểm nghiệm thực phẩm bằng phương pháp cảm quan. Hà Nội. NXB Thanh Văn Sổ, Bùi Thị Nhu Thuận. 1991. Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm. Hà Nội. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Dinh Dưỡng và Bộ Y Tế. 1995. Thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam. NXB Y Học. PHỤ SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ CẢI TRẮNG MUỐI SỬ CÁ NHÂN LỜI CẢM TẠ TÓM LƯỢC MỤC LỤC DANH SÁCH SÁCH 1 GIỚI Đặt vấn đề 1.2. Mục 2 LƯỢC KHẢO TÀI Nguyên Cải củ Đặc Thành phần dinh dưỡng của củ cải 2.1.2. Rau gia Muối ăn Cơ sở lý thuyết của quá trình lên men lactic trong muối Phương pháp muối chua truyền Sơ lược về quá trình lên Các giai đoạn của quá trình lên đoạn đoạn đoạn Các dạng của quá trình lên men Lên men đồng Lên men dị Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men Nồng độ Hàm lượng Độ Nhiệt độ lên Sự hiện diện của Vi sinh vật lên men lactic trong muối Vi vi khuẩn Vi khuẩn khuẩn gây Nấm Nấm Một số dạng hư hỏng thường gặp trong rau muối Dưa bị sẫm Dưa bị trương rỗng Dưa bị nhăn Dưa bị Dưa bị Dưa bị Nước dưa có lớp Sản phẩm có hương vị lạ, khó chịu 2.5. Các phương pháp bảo quản rau muối Bảo quản Bảo quản bằng cách thanh Bảo quản bằng cách dùng hóa quản bằng biện pháp kết 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương tiện nghiên Địa điểm nghiên Thời gian thực Nguyên Thiết bị sử Bố trí thí Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ chần, thời gian chần và nồng độ CaCl2 trong nước chần đến chất lượng của sản phẩm của sản Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ: muối, đường, vi khuẩn đến chất lượng của sản phẩm và lượng acid tạo ra trong quá trình lên Khảo sát ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến chất lượng của sản Phương pháp thu thập số liệu thống Phương pháp thu thập số Phương pháp thống 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ chần, thời gian chần và nồng độ CaCl2 sử dụng trong nước chần đến chất lượng sản Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối, hàm lượng đường và lượng vi khuẩn lactic sử dụng đến chất lượng sản 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ Kết Đề LIỆU THAM KHẢO    Nguyễn Văn Bá. 2003. Vi sinh công nghiệp. Trường Đại Học Cần Khánh. 1986. Kĩ thuật chế biến món ăn. Hà Nội. NXB Công nghệ kĩ Phương Lan. 2005. Bài giảng sản phẩm truyền thống. Trường Đại Học An Đánh giá cảm quan sản phẩm 2. Xác định độ acid của sản Kết quả phân tích Minitab về ảnh hưởng của quá trình chần, và nồng độ CaCl2 sử dụng trong nước chần đến chất lượng sản Squares Means for acid Least Squares Means