GIÁO ÁN LÝTHUYẾT - CÁC HÌNH THỨC TUẦN HOÀN NƯỚC RỬA

Lượt xem: 132,615Lượt tải: 3Số trang: 4

Mô tả tài liệu

MỤC TIÊU: Học xong bài này, Học sinh có khả năng: - Trình bày được các khái niệm, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của các hình thức tuần hoàn nước rửa - Lựa chọn được hình thức tuần hoàn nước rửa phù hợp trong điều kiện cụ thể trong thực tế công tác khoan.

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN LÝTHUYẾT Giáo án số: 02 Số tiết: 1 tiết. Tổng số tiết đã giảng: 4 tiết Thực hiện ngày 17 tháng 10 năm 2010 TÊN BÀI HỌC: §3. CÁC HÌNH THỨC TUẦN HOÀN NƯỚC RỬA. A – MỤC TIÊU: Học xong bài này, Học sinh có khả năng: - Trình bày được các khái niệm, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của các hình thức tuần hoàn nước rửa - Lựa chọn được hình thức tuần hoàn nước rửa phù hợp trong điều kiện cụ thể trong thực tế công tác khoan. B – PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo án, bài giảng. - Máy tính, máy chiếu Projecter. C – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I - Ổn định lớp: Thời gian 2 phút * Số học sinh vắng:………………………………………………………………………………………………… Tên: ……………………………………………………………………………………………………………… II – Ôn lại bài cũ: Thời gian 5 phút * Câu hỏi ôn tập bài cũ: Nêu các tác dụng cơ bản của nước rửa trong công tác khoan? * Dự kiến học sinh hỏi: Tên Giáp Văn Bách Trịnh Văn Mức Điểm III - Nội dung bài mới: Thời gian: 32 phút TT Nội dung giảng dạy Thời Gian (phút) Phương pháp Hoạt động của GV và HS Phương tiện, đồ dùng dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 2 3 4 5 6 7 I.1. 2. 3. II.1. 2. 3. III.1. 2. 3. IV. Tuần hoàn thuận: Khái niệm: Ưu nhược điểm:* Ưu điểm: * Nhược điểm: Phạm vi áp dụng: Tuần hoàn ngược:Khái niệm: Ưu nhược điểm:* Ưu điểm * Nhược điểm: Phạm vi áp dụng: Tuần hoàn kết hợp:Khái niệm:Ưu nhược điểm:* Ưu điểm. * Nhược điểm Phạm vi áp dụng: Tuần hoàn cụ bộ:Khái niệm: Là kiểu tuần hoàn nước có sẵn ở trong lỗ khoan hoặc rót vào theo từng chu kỳ. Chỉ xảy ra ở đáy lỗ khoan. 12’ 12’ 5’ 3’ - Trực quan hình vẽ - Phát vấn dẫn dắt học sinh: Quan sát trên sơ đồ và cho biết dòng nước rửa đi từ đâu đến đâu? - Trực quan sơ đồ. - Đàm thoại. Giảng giải. - Trực quan hình vẽ - Phát vấn dẫn dắt học sinh: Quan sát trên sơ đồ và cho biết dòng nước rửa đi từ đâu đến đâu? - Trực quan sơ đồ. - Đàm thoại. Giảng giải. - Trực quan hình vẽ - Phát vấn dẫn dắt học sinh: Đường đi của dòng nước rửa ở khoảng giữa OM với thành LK và bên dưới BOM giống hình thức tuần hoàn nào?dòng nước rửa phía trên BOM giống hình thức tuần hoàn nào? - Trực quan sơ đồ. - Đàm thoại. Giảng giải. - Giảng giải. - Quan sát sơ đồ - Giải thích các chi tiết trên sơ đồ. - Chú ý quan sát lớp. - Chú ý quan sát lớp. - Đàm thoại cùng học sinh - Đi lại quan sát lớp. - Giải thích các chi tiết trên sơ đồ. - Chú ý quan sát lớp. - Chú ý quan sát lớp. - Đàm thoại cùng học sinh - Đi lại quan sát lớp. - Giải thích các chi tiết trên sơ đồ. - Chú ý quan sát lớp - Chú ý quan sát lớp. - Đàm thoại cùng học sinh - Đi lại quan sát lớp - Giải tích các chi tiết trên sơ đồ. - Lắng nghe giải thích về sơ đồ. - Quan sát đường đi của dòng nước rửa trên sơ đồ. - Trả lời câu hỏi của giáo viên. - Quan sát sơ đồ và trả lời các câu hỏi. - Tóm tắt ghi vở.- Tóm tắt, ghi vở. - Lắng nghe giải thích về sơ đồ. - Quan sát đường đi của dòng nước rửa trên sơ đồ. - Trả lời câu hỏi của giáo viên. - Quan sát sơ đồ và trả lời các câu hỏi. - Tóm tắt ghi vở. - Tóm tắt ghi vở. - Lắng nghe giải thích về sơ đồ. - Quan sát đường đi của dòng nước rửa trên sơ đồ. - Trả lời câu hỏi của giáo viên. - Quan sát sơ đồ và trả lời các câu hỏi. - Tóm tắt ghi vở. - Tóm tắt ghi vở.- Tóm tắt ghi vở. - Chú ý lắng nghe và tóm tắt ghi vở. Máy tính, máy chiếu. Máy tính, máy chiếu Máy tính, máy chiếu. Máy tính, máy chiếu Máy tính, máy chiếu IV: Tổng kết bài: Thời gian: 5’ Nội dung tổng kết Phương pháp thực hiện Thời gian - Hệ thống lại bài giảng, nhấn mạnh trọng tâm bài giảng. - Kiểm tra nhận thức học sinh bằng phiếu câu hỏi trắc nghiệm khách quan. - Thuyết trình kết hợp với giảng giải.- Trực quan trên phông chiếu kết hợp phát phiếu cho học sinh. 2’3’ V: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 1’ Câu hỏi: Vẽ hình, nêu khái niệm, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của các hình thức tuần hoàn nước rửa? D - RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT GIẢNG ( Về công tác chuẩn bị, nội dung, phương pháp, thời gian, phương tiện đồ dùng dạy học để thực hiện bài giảng): ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… E - TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Giáo trình kỹ thuật khoan dành cho hệ dạy nghề - Giáo trình dung dịch khoan và vữa trám –TS Trần Đình Kiên trường ĐH Mỏ - Địa chất. Ngày 15 tháng 10 năm 2010 Trưởng khoa Tổ bộ môn Giáo viên Bùi Viết Cộng Bùi Viết Cộng Đào Văn Tuấn Bể chứa Máy bơm Bên trong cột cần Bên trong ống mẫu Đáy Khoảng hở giữa OM và thành LK Khoảng hở giữa cột cần và thành LK Bề mặt Hố lắng Bề mặt Hố lắng Khoảng hở giữa cột cần và thành LK Khoảng hở giữa OM và thành LK Đáy Bên trong OM Khoảng hở giữa thành và cột cần Máy bơm Bể chứa Bên trong cột cần Hố lắng Bề mặt Bên trong cột cần Đầu nối đặc biệt Đáy Bên trong OM Máy bơm Bể chứa Khoảng hở giữa thành và OM