Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 1

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 1

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 23,398Lượt tải: 9Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm ôn thi cd&đh sinh thái học có đáp án phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH - sinh thái học có đáp án Câu 1. Cây trồng vào giai đoạn nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ? a. nảy mầm b. cây non c. sắp nở hoa d. nở hoa e. sau nở hoa A câu 2. vật nuôi vào giai đoạn nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất đối với nhiệt độ? a. phôi thai b. sơ sinh c. gần trưởng thành d. sau trưởng thành câu 3. tổng nhiệt hữu hiệu là lượng nhiệt cần thiết: a. cho hoạt động sinh sản của sinh vật b. cho một chu kì phát triển của sinh vật c. cho sự chống lại điều kiện bất lợi của sinh vật d. cho quá trình sinh sản và sinh sản của sinh vật e. cho sự phát triển thuận lợi nhất của sinh vật B câu 4. mùa đông ruồi muỗi phát triển ít là do: a. ánh sáng yếu b. thức ăn thiếu c. nhiệt độ thấp d. dịch bệnh nhiều C câu 5. ngủ đông ở động vật biến nhiệt để: a, nhạy cảm với môi trường b. tồn tại c. tìm nơi sinh sản mới d. báo hiệu mùa lạnh e. thích nghi với môi trường B câu 6. lớp động vật có xương sống phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ? a. cá xương b. ếch c. cá sụn d. chim B câu 7. nhiệt độ môi trường tăng có ảnh hưởng như thế nào tới tốc độ sinh trưởng, tuổi phát dục ở động vật biến nhiệt? a. tốc độ sinh trưởng tăng, thời gian phát dục ngắn b. tốc độ sinh trưởng tăng, thời gian phát dục kéo dài c. tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục ngắn d. tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục kéo dài e. sinh trưởng tăng, tuổi thọ kéo dài A câu 8. câu nào đúng? a. cường độ chiếu sáng tăng, lá ngoài quang hợp mạnh hơn lá trong b. cường độ chiếu sáng tăng, lá trong quang hợp mạnh hơn lá ngoài c. cường độ chiếu sáng giảm, lá trong quang hợp mạnh hơn lá ngoài d. cướng độ chiếu sáng giảm, lá ngoài quang hợp mạnh hơn lá trong e. cả b và c B câu 9. vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật? a. vận động b. định hướng c. nhận biết d. kiếm mồi e. cả a, c, d E câu 10. cây xanh quang hợp được là nhờ: a. tất cả các tia bức xạ b. tia hồng ngoại . tia tử ngoại d. tất cả các tia bức xạ nhìn thấy được e. b và c D câu 11. với cây lúa, ánh sáng có vai trò quan trọng nhất trong giai đoạn nào? a. hật nảy mầm b. mạ non c e. gần trổ bông d. trổ bông . cả b và d E câu 12. nguyên nhân chủ yếu của đáu tranh cùng loài? a. do cùng nhu cầu sống b. do chống lại điều kiên bất lợi c, do đối phó với kẻ thù d. do mật độ cao A câu 13. trường hợp nào thường thấy tiêu diệt lẫn nhau? a. kí sinh – vật chủ b. vật ăn thịt – con mồi c. xâm chiếm lãnh thổ d. giành đẳng cấp E câu 14. quy luật nào chi phối việc bón phân đầy đủ mà vẫn không cho năng suất cao: a. tác động không đồng đều b. quy luật giới hạn c. tác động qua lại d. tác động tổng hợp e. cả a và d E câu 15. nội dung quy luật sinh thái nói lên: a. khả năng thích ứng của sinh vật với môi trường b. khả năng giới hạn phản ứng của sinh vật với môi trường c. mức độ thuận lợi của sinh vật với môi trường d. giới hạn phát triển của sinh vật với môi trường e. khả năng chống chịu của sinh vật với môi trường B câu 16. lá rộng vào mùa thu sang đông có tác dụng như thế nào tới sự tồn tại của cây? a. giảm tiếp xúc với môi trường b. giảm tiêu phí năng lượng c. giảm quang hợp d. giảm thoát hơi nước B câu 17. đồng hồ sinh học có khả năng: a. biểu thị thời gian b. thích ứng với môi trường c. biến đổi theo chu kì d. dự báo thời tiết e. tất cả đều đúng A câu 18. cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học của cây xanh chủ yếu do yếu tố nào điều khiển? a. ánh sáng b. nhiệt độ c. độ ẩm d. vô sinh e. chất tiêt từ mô thực vật E câu 19. đặc điểm của nhịp sinh học: a. mang tính thích nghi tạm thời b. một số loại thường biến’ c. có tính di truyền d. không di truyền được e. cả a và c