TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU

TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU

Thể loại: Tin học văn phòng
Lượt xem: 124,227Lượt tải: 6Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - xử lý dữ liệu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

BÀI 15 NGÀY UTBINH SOẠN THEO SSGD Download Bài Thực Tập Cơ Bản 5 (33.26MB) : 2 : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH TẬP BÀI 9 BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ CÔNG THỨC CHO CỘT PHÍ VẬN CHUYỂN ( Phi VC ) , BIẾT RẰNG : Phí VC =(ĐG quả : 56250 . Rê xuống , kết quả : 1. LẬP CÔNG THỨC CHO CỘT THÀNH TIỀN , BIẾT RẰNG : Thành tiền =ĐG VC Kết quả : 1181250 . Rê xuống , kết quả : CÔNG THỨC CHO CỘT ĐG Xuất để có mức lời là 10% : ĐG Xuất =Thành tiền Kết quả : 1024875 . Rê xuống , kết quả : dạng các Ô chứa trị dạng số , không có số lẻ và dấu phân cách hàng Nghìn : Chọn Khối 3 Cột Phí VC , Thành tiền , ĐG Xuất > Nhấp xổ xuống của Number > Cột Category chọn Number > Hàng Decimal Places giảm còn 0 > Đánh dấu kiểm Use 1000 separator > Ok > Nhấp bên ngoài bảng Tính > Toàn bộ giá trị chọn đã có dấu phân cách hàng nghìn và không có số lẻ TẬP BÀI 10 BÀI TẬP VỀ NGÀY LẬP CÔNG THỨC RA THỨ CỦA GIÁ TRỊ NGÀY : Tính Thứ trong Tháng : Dùng HÀM . Kết quả : 3 1. SỐ NGÀY CÓ TRONG THÁNG TÍNH ĐẾN 27.6.2006 : Dùng HÀM Date ( : Dùng HÀM =Day(A3). Kết quả : 27 1. Lập công thức xem Năm có Nhuận hay Không Nhuận : Dùng HÀM : quả : Nhuan . 1. Cột Ngày sửa lại : > Nhấp ngoài Bảng Tính > Kết quả : Khong Ngày sửa lại : > Nhấp ngoài Bảng Tính > Kết quả : 2007 : XỬ LÝ DỮ LIỆU . <img Bài Thực Tập Cơ Bản 5 (33.26MB) : Báo Tin Học 37 (4.37MB) Báo Tin Học 37 (6.23MB) Show ngày (20.89MB) HÌNH NOEL : 145 Christmas HD 1920 X 1200 - Hình Noel Tuyệt X-mas ! Bộ wallpaper Noel thật cool từ Hd wallpaper Xmas Bản Nhạc NOEL (84.93 MB) : Phim trực tuyến : Thanh Thư Pháp : (9.34 lời Phật dạy : Kế Web HTML : lieu HTML.DOC (826.5