TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU

Thể loại: Tin học văn phòng
Lượt xem: 124,216Lượt tải: 6Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - xử lý dữ liệu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

BÀI 15 NGÀY 22.12.2009 UTBINH SOẠN THEO SSGD Download Bài Thực Tập Cơ Bản 5 (33.26MB) : http://www.mediafire.com/?m3ouduqkqil (​http:​/​​/​www.mediafire.com​/​?m3ouduqkqil​) CHƯƠNG 2 : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH . THỰC TẬP BÀI 9 BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ THÀNH 1. LẬP CÔNG THỨC CHO CỘT PHÍ VẬN CHUYỂN ( Phi VC ) , BIẾT RẰNG : Phí VC =(ĐG Nhập*SL)*5% Kết quả : 56250 . Rê xuống , kết quả : 112500,236000,167700,18375,159000,59125 1. LẬP CÔNG THỨC CHO CỘT THÀNH TIỀN , BIẾT RẰNG : Thành tiền =ĐG Nhập*SL+Phí VC Kết quả : 1181250 . Rê xuống , kết quả : 2362500,4956000,3521700,3858875,3339000,1241625 1. LẬP CÔNG THỨC CHO CỘT ĐG Xuất để có mức lời là 10% : ĐG Xuất =Thành tiền+2%*Thành tiền Kết quả : 1024875 . Rê xuống , kết quả : 2409750,5055120,3592134,3935925,3405780,1266458 1. Định dạng các Ô chứa trị dạng số , không có số lẻ và dấu phân cách hàng Nghìn : Chọn Khối 3 Cột Phí VC , Thành tiền , ĐG Xuất > Nhấp xổ xuống của Number > Cột Category chọn Number > Hàng Decimal Places giảm còn 0 > Đánh dấu kiểm Use 1000 separator > Ok > Nhấp bên ngoài bảng Tính > Toàn bộ giá trị chọn đã có dấu phân cách hàng nghìn và không có số lẻ . THỰC TẬP BÀI 10 BÀI TẬP VỀ NGÀY THÁNG 1. HÃY LẬP CÔNG THỨC RA THỨ CỦA GIÁ TRỊ NGÀY : Tính Thứ trong Tháng : Dùng HÀM =Weekday(A3) . Kết quả : 3 1. SỐ NGÀY CÓ TRONG THÁNG TÍNH ĐẾN 27.6.2006 : Dùng HÀM Date ( year,month,day) : Dùng HÀM =Day(A3). Kết quả : 27 1. Lập công thức xem Năm có Nhuận hay Không Nhuận : Dùng HÀM : =if(mod(year(A3),4)=2,”Nhuan”,”Khong nhuan”) Kết quả : Nhuan . 1. Cột Ngày sửa lại : 27/06/2009 > Nhấp ngoài Bảng Tính > Kết quả : Khong Nhuan. 1. Cột Ngày sửa lại : 27/06/2010 > Nhấp ngoài Bảng Tính > Kết quả : Nhuan. NGÀY 24.12.2009 : 15.EXCEL 2007 : XỬ LÝ DỮ LIỆU . <img src=http://utbinh.com/A12/231209/a.png> <img src=http://utbinh.com/A12/231209/b.png> [img]http://utbinh.com/A12/231209/a.png[/img] [img]http://utbinh.com/A12/231209/b.png[/img] http://utbinh.com/A12/231209/a.png (​http:​/​​/​utbinh.com​/​A12​/​231209​/​a.png​) http://utbinh.com/A12/231209/b.png (​http:​/​​/​utbinh.com​/​A12​/​231209​/​b.png​) http://utbinh.com/A12/231209/XLDL.doc (​http:​/​​/​utbinh.com​/​A12​/​231209​/​XLDL.doc​) http://utbinh.com/A12/231209/XLDL.pdf (​http:​/​​/​utbinh.com​/​A12​/​231209​/​XLDL.pdf​) Download Bài Thực Tập Cơ Bản 5 (33.26MB) : http://www.mediafire.com/?m3ouduqkqil (​http:​/​​/​www.mediafire.com​/​?m3ouduqkqil​) Tuần Báo Tin Học 37 (4.37MB) : http://utbinh.com/A12/231209/TBTH37.doc (​http:​/​​/​utbinh.com​/​A12​/​231209​/​TBTH37.doc​) Tuần Báo Tin Học 37 (6.23MB) : http://utbinh.com/A12/231209/TBTH38.doc (​http:​/​​/​utbinh.com​/​A12​/​231209​/​TBTH38.doc​) Slide Show ngày 14.12.2009 (20.89MB) : http://utbinh.com/A12/231209/SlideShow_14122009.rar (​http:​/​​/​utbinh.com​/​A12​/​231209​/​SlideShow_14122009.rar​) DOWNLOAD HÌNH NOEL : 145 Christmas HD Wallpapers 1920 X 1200 - Hình Noel Tuyệt Đẹp http://tinyurl.com/utbinh0090 (​http:​/​​/​tinyurl.com​/​utbinh0090​) Hello X-mas ! Bộ wallpaper Noel thật cool từ S-LA http://tinyurl.com/utbinh0091 (​http:​/​​/​tinyurl.com​/​utbinh0091​) 140 Hd wallpaper christmas http://tinyurl.com/utbinh0092 (​http:​/​​/​tinyurl.com​/​utbinh0092​) 100 Xmas Wall: http://tinyurl.com/utbinh0093 (​http:​/​​/​tinyurl.com​/​utbinh0093​) 16 Bản Nhạc NOEL (84.93 MB) : http://www.mediafire.com/?mnhzmzuymt3 (​http:​/​​/​www.mediafire.com​/​?mnhzmzuymt3​) Xem Phim trực tuyến : http://phimtructuyen.org/ (​http:​/​​/​phimtructuyen.org​/​​) Ngọc Thanh Thư Pháp : http://www.ngocthanh-calligraphy.com/index.html (​http:​/​​/​www.ngocthanh-calligraphy.com​/​index.html​) LINKS_THANG_12.2009.doc (9.34 MB) http://www.mediafire.com/?m3ouduqkqil (​http:​/​​/​www.mediafire.com​/​?m3ouduqkqil​) Download lời Phật dạy : http://tinyurl.com/utbinh0088 (​http:​/​​/​tinyurl.com​/​utbinh0088​) Thiết Kế Web HTML : http://tinyurl.com/utbinh0089 (​http:​/​​/​tinyurl.com​/​utbinh0089​) Tai lieu HTML.DOC (826.5 KB) http://www.mediafire.com/?0j2ynw4wbtr (​http:​/​​/​www.mediafire.com​/​?0j2ynw4wbtr​) 20