Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI

Thể loại: Trung học cơ sở
Lượt xem: 123,681Lượt tải: 7Số trang: 5

Mô tả tài liệu

A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX thông qua hệ thống bài tập. 2/. Kỹ năng: - Làm quen với từng kiểu bài tập lịch sử. 3/. Tư tưởng: - Chính sách của triều đình nhà Nguyễn, không phù hợp với yêu cầu lịch sử nên kinh tế, xã hội không có điều kiện phát t

Tóm tắt nội dung

BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX thông qua hệ thống bài tập. 2/. Kỹ năng: - Làm quen với từng kiểu bài tập lịch sử. 3/. Tư tưởng: - Chính sách của triều đình nhà Nguyễn, không phù hợp với yêu cầu lịch sử nên kinh tế, xã hội không có điều kiện phát triển. - Truyền thống chống áp bức bóc lột của nhân dân ta dưới thời Nguyễn. B. Phương tiện dạy học: Hệ thống bài tập. C. Thết kế bài học: I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ: - Sự suy vong của nhà Nguyễn được thể hiện như thế nào? - Quang Trung đã làm gì để đặt nền móng cho việc thống nhất đất nước. III. Bài mới: Phương pháp Nội dung KTBS Bài tập1: bảng thống kê cuộc khởi nghĩa nông dân từ đầu thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX S ố T T Tên cuộc khởi nghĩa Lãnh đạo Thời gian Kết quả GV lập bảng thống kê, HS lần lược trình bày theo thời gian diễn ra các cuộc khởi nghĩa. Hãy kể tên các nhà thơ, nhà văn, khoa học nửa sau thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX. HS dựa vào phần II bài 28. Bài tập 2: + Văn thơ. + Sử học. + Địa lý. + Y học. Bài tập 3: - Trình bày triều đình trung ương và chính phương - Luật pháp. - Quân đội. - Chính sách ngoại giao. Bài tập 4:Khởi nghia Tây Sơn được gọi là “Phong trào Tây Sơn” vì: a.Các thủ lĩnh xuất thân từ tầng lóp nông dân. b.Lực lượng tham gia khởi nghĩa đông đảo nhất là nông dân. Mục tiêu đấu tranh giành quyền lợi cho nông dân. d.Cả 3 ý nghĩa trên. Bài tập 5:Người chỉ huy nghĩa quân đánh trận Bài tập 9:Hoàn thành bảng thống kê các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới thời Nguyễn. T T Tên người lãnh đạo Năm khởi nghĩa Địa bàn hoạt động 1 2 3 4 Bài tập 10: nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghiĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Bài tập 11:Tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII? Bài tập 12:Diễn biến trận Rạch Gầm-Xoài Mút? Bài tẫp 13:Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? IV. Củng cố : V. Dặn dò: Học bài , ôn tập. D. Rút kinh nghiệm: