ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 29 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 29 MÔN VẬT LÝ

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 71,496Lượt tải: 9Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học số 29 môn vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 29 Câu 1:Chiếu ánh sang trắng vào khe F của máy quang phổ khúc xạ thì chùm sáng sau lăng kính trước khi tới buồng ảnh là : A. Chùm áng sáng trắng song song B. Chùm áng sang trắng phân kì C. Vô số chùm ánh sáng đơn sắc song song D. Vô số chùm ánh sáng đơn sắc phân kì Câu 2:Một mạch dao động li tưởng, dao động với tần số f=8Hz khi điện tích trên tụ bằng không thì dòng điện trong mạch đo được băng ampe kế là 2 mA, điện tích cực đại trên tụ có trị số là: A. 0,04.10-6 C B. C C. C D. C Câu 3:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều .Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện phu thuộc vào: A. ω,L,C B. R,L,C C. ω,R,L,C D. ω,R Câu 4:Mạch RLC mắc nối tiếp ,khi tần số dòng điện là f thì cảm kháng ZL = 25( ) và dung kháng ZC = 75( ) Khi mạch có tần số f0 thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại .Kết luận nào sau đây là đúng: A. f0 = 3 f B. f = 3 f0 C. f0 = 25 3 f D. f = 25 3 f0 Câu 5:Hai lăng kính có cùng góc chiết quang nhỏ A=6.10-3 rad làm bằng thủy tinh có chiết suất n= 1,5 có đáy gắn chung với nhau tạo thành một lưỡng lăng kính .Một nguồn sáng điểm S phát ra ánh sáng đơn sắc có λ=0,5 μm đặt trên mặt phẳng đáy chung của 2 lăng kính cách hai lăng kính một khoảng 50 cm, màn quan sát các hai lăng kính 2 m thì khoảng vân giao thoa trên màn là: A. 0,23 mm B. 0,42 mm C. 0,04 mm D. 0,84 mm Câu 6:Một sợi dây AB dài 2,25m đầu B tự do ,đầu A gắn với một âm thoa dao động với tần số 20 Hz biết vận tốc truyền song là 20m/s thì trên dây: A. không có song dừng B. có song dừng với 5 nút ,5 bụng C. có song dừng với 5 nút ,6 bụng D. có song dừng với 6 nút ,5 bụng Câu 7:Một trạm phát điện có công suất 100 KW điện năng được truyền đi trên một dây dẫn có điện trở ,sau một ngày đêm thì công tơ điện ở nơi truyền đi và nơi tiêu thụ chênh lệch nhau 240KW.h .Hiệu suất truyền tải điện năng là: A. 90% B. 10% C. 80% D. 20% Câu 8:Cho đoạn mạch AB gồm các phần tử RLC nối tiếp, biểu thức nào sau đây là đúng A. i R u = R B. C C u = Z i C. L L u = Z i D. cả A, B, C Câu 9:Cho một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π( H). Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz. Tính công suất mạch sơ cấp. A. 150W B. 100W C. 250W D. 200W Câu 10:Quang phổ vạch của chất khí loãng có số vạch và vị trí vạch phụ thuộc vào: A. Nhiệt độ B. Áp suất C. Cách kích thích D. Bản chất của chất khí Câu 11:Một con lắc lò xo trong 10s thực hiện được 50 dao động.Treo con lắc này vào trần một thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc 2 m/s2 (lấy g=10m/s2 ) thì tần số dao động và độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là A. 5Hz;1,2cm B. C. 5Hz;0,8 cm D. Câu 12:Chọn câu đúng : Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm trên vật rắn (không thuộc trục quay A. ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc. B. quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian. C. ở cùng một thời điểm, có cùng tốc độ góc. D. ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc dài. Câu 13:Người ta đưa con lắc đơn từ mặt đất lên độ cao h=6,4 km để chu kì dao động không đổi thì nhiệt độ phải thay đổi như thế nào( biết bán kính trái đất R= 6400km,hệ số nở dài của dây treo quả lắc là 2.10-5 K-1) A. tăng 1000C B. tăng 500C C. giảm 1000 C D. giảm 50 0 C Câu 14:Chọn câu đúng. Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 127V, tần số 50Hz. Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có đện trở thuần 12Ω và độ tự cảm 51mH. Cường độ dòng điện qua các tải là: A. 7,86A B. 6,35A C. 11A D. 7,1A Câu 15:Cho mạch mắc theo thứ tự RLC mắc nối tiếp, đặt và hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ,biết R và L không đổi cho C thay đổi .Khi UC đạt giá trị cức đại thì hệ thức nào sau đây là đúng A. U2Cmax= U 2 + U2(RL) B. UCmax = UR + UL C. UCmax = UL 2 D. UCmax = 3 UR . Câu 16:Trong một bài hát có câu “cung thanh là tiếng mẹ cung trầm là giọng cha” là đặc trưng sinh lí nào của âm nó phụ thuộc và đặc tính vật lí nào: A. Độ to của âm phụ thuộc vào tần số âm B. Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động âm C. Độ cao của âm phụ thuộc và tần số âm D. Năng lượng âm phụ thuộc vào cường độ âm Câu 17:Một mạchdao động điện từ lí tưởng có ở thời điểm dòng điện có giá trị cực đại bằng 20 mA, biểu thức điện tích trên tụ là: A. 6 64.10 cos(5.10 ) 2 q t   (C ) B. 9 64.10 sin(5.10 )q t ( C ) C. 6 64.10 sin(5.10 ) 2 q t   (C ) D. 9 64.10 cos(5.10 ) 2 q t   (C) Câu 18:Một đèn Laze có công suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7m. Cho h = Js, c = 3.108m/s. Số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là: A. 3,52.1019 . B. 3,52.1020 . C. 3,52.1018 . D. Câu 19:Tần số lớn nhất của bức xạ X.quang mà ống tia X có thể phát ra là 6.1018 Hz .Hiệu điện thế giữa a nốt và ca tốt của ống tia X là A. 12kV B. 18 KV C. 25KV D. 30KV Câu 20:Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa có năng lượng w=2.10-2J chọ gốc thời gian khi vật có vận tốc v 0 =0,1 2 m/s và gia tốc a 0 = - 6 m/s2 .Phương trình dao động của vật là: A. x=2 2 cm B. cm C. x=2 2 cm D. x= 2 cm Câu 21:Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian ,giả sử không có sự hấp thụ âm .tại một điểm cách nguồn âm 10(m) có mức cường độ âm là 80(dB) thì tại một điểm cách nguồn âm 1 (m) có mức cường độ âm bằng bao nhiêu? A. 100dB B. 110dB C. 120dB D. 90dB Câu 22:Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện người ta cho các quang electron bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ thì bán kính quỹ đao lớn nhất của quang electron sẽ tăng khi: A. Tăng cường độ ánh sáng kích thích B. Giảm cường độ ánh sáng kích thích C. Tăng bước song ánh sáng kích thích D. Giảm bước song ánh sáng kích thích Câu 23:Chọn phướng án sai A. Khi xảy ra cộng hưởng tần số dao động bằng tần số dao dộng riêng B. Dao động duy trì có tần số bằng tần số dao động riêng C. Dao động duy trì có lực tác dụng được điều khiển bởi chính hệ dao động D. Dao động cưỡng bức có lực tác dụng được điều khiển bởi chính hệ dao động Câu 24:Quan sát bong bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời ta thấy có những vằn mầu sặc sỡ.Đó là kết quả của hiện tượng nào : A. Tán sác ánh sáng B. Giao thoa ánh sáng C. Khúc xạ ánh sáng D. Phản xạ ánh sáng Câu 25:Theo thứ tự bước sóng tăng dần thì thứ tự nào sau đây là đúng A. ,tử ngoại B. Tử ngoại C. Tử ngoại ,X.quang ,gama D. Gama ,X.quang, tử ngoại Câu 26:Cho mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm L = 1mH. Nguời ta đo hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10V Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1(mA), tìm bước sóng của sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng. Cho c = 3.108m/s A. 100m B. 215m C. 188,5m D. 300m Câu 27:Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng người ta dung ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đền 0,75 μm thì ở vị trí vân sang bậc 3 của áng sáng vàng (có bước sóng 0,6 μm )còn có vân sáng của ánh sáng đơn sắc nào: A. 0,75 μm B. 0,68 μm C. 0,50 μm D. 0,45 μm Câu 28:Một vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos sau thời gian 1/30(s) vật đi được quãng đường 9 cm.Tần số góc của vật là A. 20 π rad/s B. 15π rad/s C. 25π rad/s D. 10π rad/s Câu 29:Cuộn dây có độ tự cảm L=159mH khi mắc vào hiệu điện thế một chiều U=100V thì cường độ dòng điện I=2A, khi mắc cuộn dây vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U'=120V, tần số 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A. 1,5A B. 4A C. 1,7A D. 1,2A Câu 30:Một vật dao đông điều hòa với chu kì T có phương trình x=Acos(ωt ) .Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu cho đến lúc gia tốc băng ½ giá trị cực đại của nó là A. T/12 B. T/6 C. T/3 D. T/2 Câu 31:Một cái bể sâu 1.5 m chứa đầy nước ,một tia sáng mặt trời chiếu vào mặt nước với góc tới i (có chiết suất của nước với ánh sang đỏ và ánh sang tím là nd=1.328 μm, nt=1.343 μm .Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra dưới đáy bể là: A. 19,66 mm B. 14.64mm C. 12.86mm D. 22.52mm Câu 32:Một cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với một tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Khi đó hiệu điện thế hai đầu cuộn dây lệch pha 2  so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Biểu thức nào sau đây là đúng A. R2 = ZL(ZL – ZC) B. R 2 = ZL(ZC – ZL) C. R = ZL(ZC – ZL) D. R = ZL(ZL – ZC) Câu 33:Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a=1,2 mm ,khoảng cách từ hai khe đến màn là D= 2 m ,người ta chiếu đồng thời hai bức xạ λ1=0,48 μm và λ2=0,6 μm .Khoảng các ngắn nhất giữa các vị trí mà vân sáng của các bức xạ đó trùng nhau là A. 4 mm B. 6mm C. 4,8mm D. 2,4mm Câu 34:Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 100 2 cos(100 )u t V , lúc đó CL ZZ 2 và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là UR = 60V . Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A. 60V B. 80V C. 120V D. 160V Câu 35:Vận tốc truyền âm trong không khí là 336m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 0,2m. Tần số của âm là: A. 420Hz B. 840Hz C. 500Hz D. 400Hz Câu 36:Trong mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng nếu tăng tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác thì kết luận nào sau đây là sai A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm B. Cường độ hiệu dụng của đoạn mạch giảm C. Điện áp giữa hai bản tụ tăng D. Điện áp trên điện trở thuần giảm Câu 37:Hai vật có khối lượng m1 = 0,5kg và m2 = 1,5kg được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ, không dãn vắt qua một ròng rọc có trục quay nằm ngang và cố định gắn vào mép bàn (Hình vẽ). Ròng rọc có momen quán tính 0,03 kg.m2 và bán kính 10cm. Coi rằng dây không trượt trên ròng rọc khi quay. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 9,8m/s2. Gia tốc của m1 và m2 là: A. 1,96m/s2. B. 3,92m/s2. C. 2,45m/s2. D. 0,98m/s2. Câu 38:Khi thay bức xạ λ1 =0,48 μm bằng bức xạ λ2 và ca tốt của tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm tăng 0,25 V . bước sóng của λ2 có giá trị là A. 0,54μm B. 0,44μm C. 0,36μm D. 0,32μm Câu 39:Cho mạch điện như hingf vẽ .Hộp kín X gồm một trong ba phần tử địên trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có thì và Hộp kín X là: A. Cuộn dây cảm thuần. B. Cuộn dây có điện trở khác không. C. Tụ điện. D. Điện trở thuần Câu 40:Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số f. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm sẽ biến đổi như thế nào? A. Biến thiên tuần hoàn với tần số 2f B. Biến thiên tuần hoan với tần số f C. Biến thiên điều hoà với tần số f 2 D. Biến thiên điều hoà với tần số f 4 Câu 41:Sóng truyền từ điểm O tới điểm M , phương trình song tại O là t)cm.Tại thời điêm t điểm M có li độ 3 cm thì tại thời điểm t’= t+6 (s) điểm M có li độ bằng bao nhiêu A. không xác định được B. -2 cm C. 3 cm D. -3 cm Câu 42: Điều nào sau đây là chưa chính xác khi nói về bước sóng? A. Là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha B. Là quảng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ của sóng. C. Là quảng đường mà pha dao động lan truyền được trong một chu kỳ dao động. D. Là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng . Câu 43:Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng : A. electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi Iôn đập vào B. electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị nung nóng C. electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào D. electron bứt ra khỏi nguyên tử khi va chạm với nguyên tử khác Câu 44:Hai nguồn sóng s 1 ,s 2 trên mặt chất lỏng có phương trình ( coi biên độ sóng là không đổi) .Thì tại một điểm trên đường trung trực của đoạn thẳng s 1 s 2 có biên độ là A. A B. 0 C. 2A D. A2 Câu 45:Chọn câu đúng. Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 20Ω và tụ điện có điện dung = F π mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức ( )cos π i = 2 100πt + (A) 4 . Để tổng trở của mạch là Z = ZL+ZC thì ta mắc thêm điện trở R có giá trị là: A. 25Ω B. 20 5Ω C. 0Ω D. 20Ω Câu 46:cho đoạn mạch mắc nối tiếp trong đó tụ diện có điện dung thay đổi được biết điện áp hai đầu đoạn mạch là u=200 2 cos100πt (V) khi F và thì mạch điện có cùng công suất kháng và điện trở thuần của đoạn mạch là A. ZL=300Ω ;R=100Ω B. ZL=100Ω ;R=300Ω C. ZL=200Ω ;R=200Ω D. ZL=250Ω ;R=200Ω Câu 47:Một vật có khối lượng 100g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình và (cm). Năng lượng dao động của vật là: A. 0.16J B. 0.024J C. 0,048J D. 1,5J Câu 48:Một con lắc lò xo có độ cứng k=60N/m ,có khối lượng m=60 g dao động với biên độ ban đầu là A=12 cm trong quá trình dao động vật chiu một lức cản không đổi sau 120( s) vật dừng lại .Lực cản có độ lớn là A. 0,002 N B. 0,003 N C. 0,004 N D. 0,005 N Câu 49:Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là I có tần số là f thì điện lượng qua tiết diện của dây trong thời gian một nửa chu kì kể từ khi dòng điện bằng không là : A. 2I f B. 2I f C. D. Câu 50:Chiếu bức xạ có bước song 560 nm và ca tốt của tế bào quang điện thì quang electron thoát ra khỏi ca tốt có động năng biến thiên từ 0 đến 0,336 eV bước song của kim loại đó là A. 600 nm B. 590 nm C. 585 nm D. 660 nm HẾT