Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 3)

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 3)

Thể loại: Trung học cơ sở
Lượt xem: 125,176Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

I. MỤC TIÊU : 1. Hiểu thuật toán tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên. 2. So sánh hai số a, b và tính diện tích của một hình cho trước. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - Tài liệu, GA điện tử. - Đồ dùng dạy học như máy tính kết nối projector,... 2. Học sinh : - Đọc trước bài - Bảng phụ. III. C. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : I. Ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - Ổn định trật tự : II. Kiểm tra bài cũ...

Tóm tắt nội dung

Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 3) I. MỤC TIÊU : 1. Hiểu thuật toán tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên. 2. So sánh hai số a, b và tính diện tích của một hình cho trước. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - Tài liệu, GA điện tử. - Đồ dùng dạy học như máy tính kết nối 2. Học sinh : - Đọc trước bài - Bảng phụ. III. C. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : I. Ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - Ổn định trật tự : II. Kiểm tra bài cũ : 1. Giải bài toán là gì, các bước để giải một bài toán ? 2. Thuật toán là gì, cách mô tả thuật toán như thế nào ? 3. Mô tả thuật toán để tính P = (a x b - c)/d. III. Dạy bài mới : Hoạt động của thày và trò Kiến thức cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 : HS hiểu bài toán tính diện tích hình cho trước. G : Đưa ví dụ lên màn hình. H : Đọc bài toán và xác định đầu vào, đầu ra của bài toán viết bảng phụ. G : Nhận xét và đưa ra input, output trên màn hình. H : Nghiên cứu SGK để hiểu thuật toán G : Chiếu thuật toán lên màn hình và phân tích 5. Một số ví dụ về thuật toán a. Ví dụ 1 : Tính diện tích của hình với hình CN có chiều rộng 2a, chiều dài b và một hình bán nguyệt bán kính a HOẠT ĐỘNG 2 : HS hiểu bài toán tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên G : Đưa bài toán lên màn hình, yêu cầu H đọc và nghiên cứu. H : Xác định Input, Output. G : Cách đơn giản nhất để tính được tổng SUM là gì ? H : Nêu cách của mình. b. Ví dụ 2 : Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên. * Xác định bài toán : INPUT: Dãy 100 số tự nhiên đầu tiên (từ 1 đến 100). OUTPUT: Giá trị SUM = 1 + 2 + ...+ 100. G : Phân tích cách cộng dồn. G : Đưa màn hình : + Mô phỏng thuật toán tính tổng N số tự nhiên đầu tiên, với N = 5 (trong SGK, N= 100). * Mô tả thuật toán : Bước 1: Gán SUM  1; i  1. Bước 1 2 3 4 5 i 1 2 3 4 5 6 i≤ N Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng Sai SUM 1 3 6 10 15 Kết thúc H : Nghiên cứu SGK để đưa ra từng bước thuật toán. G : Đưa bài toán so sánh hai số lên màn hình. H : Nghiên cứu SGK và xác định bài toán. H: Mô tả từng bước thuật toán. G : Nhận xét và chốt kiến thức trên màn hình. Củng cố kiến thức. Qua tiết học em đã được làm quen với Bước 2: Gán i  i + 1. Bước 3: Nếu i ≤ 100, thì SUM  SUM + i và chuyển lên bước 2. Trong trường hợp ngược lại (i > 100), kết thúc thuật toán. c. Ví dụ 3 : Cho hai số thực a và b. Hãy ghi kết quả so sánh hai số đó, chẳng hạn “a > b”, “a < b”, hoặc “a = b”. (SGK) những bài toán nào ? H : Nhắc lại từng bài toán G : Chốt lại kiến thức trọng tâm. Hướng dẫn về nhà. 1. Học và hiểu được thuật toán của 3 bài toán trong tiết học này. 2. Trả lời câu hỏi và làm bài tập 1, 2, 3/SGK