Phát triển sản phẩm dịch vụ tại BIDV Hà Tây - 6

Phát triển sản phẩm dịch vụ tại BIDV Hà Tây - 6

Lượt xem: 92,482Lượt tải: 8Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Hà tây là một tỉnh có vị trí thuận lợi, là “cửa ngõ thủ đô”- trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước. Chính sách ưu đãi của tỉnh, nguồn lực con người, nguồn tài nguyên và vị trí địa lý đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp về đây hoạt động. Do đó sẽ phát sinh nhiều nhu cầu về SPDV ngân hàng, đồng thời cũng là thị trường rộng lớn tiêu thụ SPDV ngân hàng. - Trung tâm giao dịch thanh toán của NHĐT & PT Hà Tây nằm ở thị xã Hà...

Tóm tắt nội dung

- Hà tây là một tỉnh có vị trí thuận lợi, là “cửa ngõ thủ đô”- trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước. Chính sách ưu đãi của tỉnh, nguồn lực con người, nguồn tài nguyên và vị trí địa lý đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp về đây hoạt động. Do đó sẽ phát sinh nhiều nhu cầu về SPDV ngân hàng, đồng thời cũng là thị trường rộng lớn tiêu thụ SPDV ngân hàng. - Trung tâm giao dịch thanh toán của NHĐT & PT Hà Tây nằm ở thị xã Hà Đông, nơi tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. đây là điều kiện rất thuận lợi cho chi nhánh hoà nhập với nhịp điệu và cơ chế mới trong hoạt động kinh doanh của cả nước. Đồng thời dễ trang bị cho mình những thiết bị công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm quản lý kinh doanh từ các đơn vị bạn. - Hện nay trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều TCTD khác với các hình thức đa dạng như: TCTD quốc doanh, cổ phần, liên doanh… đã tạo nên môi trường kinh doanh sôi động. Để tồn tại và phát triển, các TCTD không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, cải tiến và đa dạng hoá các SPDV theo hướng hiện đại. Đây động lực thúc đẩy NHĐT & PT Hà Tây không ngừng hoàn thiện sẩn phẩm của mình và phát triển SPDV mới. 2.3.2. Những khó khăn - Hà Tây là một tỉnh nông nghiệp, thu nhập của người dân hiện còn thấp, kinh tế Hà Tây chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của nhiều vùng trong cả nước. Mặc dù có tiềm năng lớn về dịch vụ song khả năng khai thác còn hạn chế. Mặt khác, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhìn chung còn ở quy mô nhỏ, sản phẩm Simpo PDF Merge and Split Version - xuất ra tiêu thụ chậm, sức cạnh tranh còn yếu dẫn đến khả năng đầu tư của ngân hàng và khả năng trả nợ của doanh nghiệp còn thấp. - Chi nhánh hoạt động trên dịa bàn phải chịu sự cạnh tranh và áp lực mạnh mẽ từ các NHTM khác cả về nguồn lực cũng như nội dung hoạt động. - Hệ thống chính sách về đầu tư, tiền tệ còn thiếu đồng bộ, sửa đổi bổ sung nhiều, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Chương 3 Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHĐT & PT hà tây 3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của NHĐT & PT Hà Tây trong thời gian tới. 3.1.1. Kế hoạch phát triển lâu dài Trong những năm tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây vẫn tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế_xã hội của nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch của NHĐT & PT Việt Nam. * Kế hoạch phát triển nguồn vốn: - Tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn; mở rộng tăng trưởng nguồn vốn là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng thương hiệu; nắm bắt tình hình biến động lãi suất thị trường trong và ngoài địa bàn để điều chỉnh lãi suất linh hoạt, phù hợp và đảm bảo kinh doanh theo đúng sự chỉ đạo của NHĐT & PT Việt Nam. Simpo PDF Merge and Split Version - - Tăng cường các giải pháp quảng cáo tiếp thị sản phẩm mới và nâng cao phong cách giao dịch phục vụ khách hàng và thực hiện có hiệu quả các loại SPDV huy động vốn. - Nguồn vốn huy động được cân đối và sử dụng có hiệu quả cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu thanh toán cho khách hàng. * Kế hoạch sử dụng vốn - Luôn bám sát mục tiêu giới hạn tín dụng cao nhất và cơ cấu giới hạn tín dụng do TW giao. - Thực hiện phân loại nợ và trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quyết định và hướng dẫn của NHĐT & PT Việt Nam. - Luôn tuân thủ và cẩn trọng trong nghiệp vụ tín dụng, lấy chất lượng tín dụng-an toàn cho vay-hiệu quả đầu tư làm mục tiêu, động lực phát triển bền vững. - Ưu tiên đối với các dự án phát triển kinh tế địa phương, thực hiện phục vụ trọn gói các sản phẩm tín dụng gắn với dịch vụ (từ mở tài khoản hoạt động, tín dụng, bảo lãnh, mở L/C… bằng nội tệ và ngoại tệ, thanh toán trong và ngoài nước) . - Không ngừng gia tăng chất lượng và quy mô dư nợ có đảm bảo bằng tài sản đối với các khoản vay của khách hàng. * Về phát triển dịch vụ - Tăng cường quảng bá rộng rãi các loại hình dịch vụ thông qua các hoạt động truyền thống; chú trọng đến thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng: đài truyền hình, báo chí… để nhân nhân và khách hàng đựơc biết đến. Simpo PDF Merge and Split Version - - Vận dụng linh hoạt các cơ chế nhằm khuyến khích các khách hàng sử dụng tiện ích SPDV truyền thông, dịch vụ mới như: rút tiền ATM, phone banking, home - Mở rộng dịch vụ ngân hàng tự động tại địa bàn thuận lợi, có tính quảng bá. 3.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của NHĐT & PT Hà Tây năm 2006. + Bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch của NHĐT & PT Việt nam. + Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển bền vững:Lấy an toàn, chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu. Tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với an toàn và kiểm soát được rủi ro. + Bảo đảm đủ nguồn vốn với cơ cấu hợp lý cho hoạt động. + Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tập trung vào các hoạt động phi tín dụng, dịch vụ phục vụ truyền thống, đưa vào khai thác các SPDV mới. + Xử lý từng bước nợ tồn đọng, tận thu nợ xấu, nợ ngoại bảng, trích đủ dự phòng rủi ro và kiểm soát được rủi ro Các chỉ tiêu cụ thể: 1. Tăng trưởng tổng tài sản bình quân: 14%/năm. 2. Tăng trưởng vốn huy động: 14%/năm. 3. Tăng trưởng vốn huy động cuối kỳ: 4. Tăng trưởng tín dụng bình quân: 20%/ năm 5. Tăng trưởng tín dụng cuối kỳ: 6. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế: Simpo PDF Merge and Split Version - Thu dịch vụ ròng chiếm tỷ trọng 30-32% lợi nhuận. 8. Tỷ lệ nợ quá hạn: 1%. 3.2. Một Số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHĐT & PT Hà Tây. 3.2.1. Phát huy hiệu lực hoạt động Marketing là công cụ kết nối hoạt động của các NHTM với thị trường. Định hướng thị trường đã trở thành điều kiện tiên quyết trong hoạt động của các NHTM ngày nay. Có gắn với thị trường, hiểu được sự vận động của thị trường, nắm bắt sự biến đổi liên tục của nhu cầu khách hàng trên thị trường cũng như khả năng tham gia của bản thân ngân hàng thì mới có thể có những chính sách hợp lý nhằm phát huy tối đa nội lực, giành lấy thi phần. Như vậy, NHTM nào có độ gắn kết với thị trường càng cao, khả năng thành công của ngân hàng đó càng lớn và ngược lai. +> Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng +> Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng với thị trường. góp phần tạo vị thế cạnh tranh cho ngân hàng trên thị trường. Nhận thức rõ vai trò to lớn của hiện nay NHĐT & PT Hà Tây đang cố gắng ứng dụng và sử dụng Marketing như một cánh tay đắc lực của mình. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều mặt đạt PT Hà Tây hiện vẫn chưa có phòng Marketing cụ thể. Hoạt động Marketing được lồng vào hoạt động của các phòng ban khác nên rất khó khăn và bất cập cho chi nhánh trong việc nghiên cứu thị Simpo PDF Merge and Split Version - nghiên cứu khách hàng một cách cụ thể hơn. Vì vậy trong thời gian tới, ngân hàng nên chủ động thành lập phòng ban giao dịch đào tạo cán bộ ngân hàng nắm vững kiến thức Marketing để việc phân loại khách hàng, phân đoạn thị trường sẽ có hiệu quả, giúp ngân hàng lúc nào cũng có thể trả lời được câu hỏi: Khách hàng hiện nay cần sản phẩm gì? để đáp ứng nhu cấu của khách hàng tốt nhất. chính sách… để khách hàng có thể nắm bắt được những thông tin cập nhật nhất , từ đó thu hút được khách hàng tham gia giao dịch với chi nhánh. 3.2.2. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng cũng được chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây coi như một giải pháp quan trọng nhằm phát triển SPDV. Để có thể hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, giúp phát triển, ứng dụng các SPDV hiện đại và có thể bắt kịp được với sự phát triển của các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, NHĐT & PT Hà Tây cần: +> Tập trung vốn để nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật, xác lập hệ thống thiết bị công nghệ hoàn chỉnh, đồng bộ để phục vụ hoạt động kinh doanh, phát triển các SPDV mới kịp thời với chất lượng cao. +> Từng bước xây dựng và phát triển các kênh phân phối mới như: Internet Phone banking, Home banking… +> Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ ATM, nâng cao chất lượng các dịch vụ, cung ứng và phát triển thêm các tiện ích mới trên hệ thống ATM như trả nợ vay, thấu chi trên thẻ… Simpo PDF Merge and Split Version - +> Khẩn trương kết nối thanh toán thẻ Visa, sẵn sàng kết nối khi hệ thống Banknet đi vào hoạt động. 3.2.3. Thay đổi tư duy kinh doanh. Tư duy kinh doanh quyết định mục tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng, vì vậy tư duy kinh doanh của mỗi ngân hàng sẽ góp phần quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động, uy tín, hình ảnh của ngân hàng đó trên thị trường. Trong xu hướng toàn cầu hoá, mở cửa hội nhập đã trở thành tất yếu như hiện nay, sự cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn, các NHTM nếu chỉ duy trì các SPDV truyền thống và danh mục SPDV nghèo nàn thì chắc chắn sẽ sớm thất bại trong cạnh tranh. Do đó đòi hỏi các NHTM nói chung và chi nhánh NHĐT & PT Hà Tây nói riêng phải nhanh chóng nắm bắt tình hình, thay đổi tư duy kinh doanh theo hướng chú trọng phát triển SPDV ngân hàng hiện đại, coi chất lượng dịch vụ là yếu tố tạo ra nét riêng cho chính mình. 3.2.4. Hoàn thiện các SPDV hiện có và phát triển các SPDV mới. 3.2.4.1. Hoàn thiện các SPDV hiện có. Hoàn thiện các SPDV hiện có là việc tạo ra những phiên bản mới trên những sản phẩm hiện tại với những tính năng, tác dụng mới ưu việt hơn sản phẩm cũ. Vì vậy, việc hoàn thiện SPDV của NHĐT & PT Hà Tây hiện nay cần tập trung theo hướng sau: * Về sản phẩm tiền gửi Để có thể khai thác tối đa nhu cầu gửi tiền, ngân hàng có thể chia nhỏ hơn nữa các kỳ hạn gửi tiền như tiền gửi ngắn hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần với mức lãi suất tương Simpo PDF Merge and Split Version -