Những bài toán hệ phương trình

Lượt xem: 122,266Lượt tải: 10Số trang: 11

Mô tả tài liệu

Tuyển tập các đề thi Đại học chuyên đề về hệ phương trình cho các bạn học sinh phổ thông tham khảo chuẩn bị ôn thi vào các trường Cao đẳng, Đại học đạt kết quả tốt

Tóm tắt nội dung

Hệ phương trình ĐỀ THI ĐẠI HỌC CHÍNH THỨC ***** B02: Đáp số: và D02: Đáp số: và A03: Đáp số: (x ; y) = (1;1), B03: Đáp số: A04: Đáp số: D04: Tìm m để hệ có nghiệm.Đáp số: B05: Đáp số: và A06: Đáp số: D07: Tìm m để hệ có nghiệm. Đáp số: hoặc A08: Đáp số: ; B08: Đáp số: D08: Đáp số: A09: Đáp số: B09: Đáp số: và D09: Đáp số: và A10: Đáp số: B10: Đáp số: D10: Đáp số: A11: Đáp số: , , A12: Đáp số: D12: Đáp số: ------------------------------------------------- ĐỀ THI ĐẠI HỌC DỰ BỊ ***** A02: Tìm k để hệ có nghiệm. Đáp số: B02: Đáp số: và D02: Đáp số: A03: Đáp số: D04: Đáp số: và A05: Đáp số: A05: Tìm m để hệ sau có nghiệm: Đáp số: B05: Đáp số: ;; ; A06: Đáp số: và A06: Đáp số: , B06: Đáp số: và D06: Đáp số: , , D06: Đáp số: A07: Đáp số: D07: Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất.Đáp số: B07: Đáp số: , A07: Đáp số: và B08: Đáp số: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 ***** Phan Châu Trinh - Đà Nẵng: Đáp số: và Phan Châu Trinh - Đà Nẵng: Tìm m để hệ sau có nghiệm duy nhất Đáp số: m > 2 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng: Đáp số: Đoàn Thượng - Hải Dương: Đáp số: Lương Thế Vinh - Hà Nội: Đáp số: Thạch Thành I - Thanh Hóa: Đáp số: Đặng Thúc Hứa - Nghệ An: Đáp số: ĐH Sư phạm Hà Nội: Đáp số: Chu Văn An - Hà Nội: Đáp số: ------------------------------------------------------------ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ***** ĐH Vinh: Đáp số: Chuyên Vĩnh Phúc: Đáp số: Đặng Thúc Hứa - Nghệ An: Đáp số: Cầu Xe: Đáp số: Đồng Quan - Hà Nội: Đáp số: Đức Thọ - Hà Tĩnh: Đáp số: , Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa: Đáp số: Nga Sơn - Thanh Hóa: Đáp số: Phước Bình - Bình Phước: Đáp số: Phước Bình - Bình Phước: Tìm m để có nghiệm Đáp số: Tam Dương - Vĩnh Phúc:Tìm m để hệ có nghiệm thực Đáp số: m > 0 Tam Dương - Vĩnh Phúc:Đáp số: Tam Dương - Vĩnh Phúc:Đáp số: , , Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên: Đáp số: Hệ vô nghiệm. Trung Giã - Hà Nội: Đáp số: Lê Hữu Trác 2 - Hà Tĩnh: Đáp số: Hàm Rồng - Thanh Hóa: Đáp số: Trung Giã - Hà Nội: Đáp số: Trần Phú - Hà Tĩnh: Đáp số: Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa:Đáp số: Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa:Đáp số: Huỳnh Thúc Kháng: Đáp số: Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ: Đáp số: Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ: Đáp số: Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ: Đáp số: Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng: Đáp số: Tứ Kỳ - Hải Dương: Đáp số: Trần Phú Nga Sơn: Đáp số: Thanh Chương I - Nghệ An: Đáp số: Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An: Đáp số: Chu Văn An - Hà Nội:Đáp số: Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc: Đáp số: Lê Lợi - Quảng Trị: Đáp số: Phan Châu Trinh - Đà Nẵng : Đáp số: Phan Châu Trinh - Đà Nẵng : Đáp số: Phan Châu Trinh - Đà Nẵng : Đáp số: Phan Châu Trinh - Đà Nẵng : Đáp số: Đào Duy Từ - Thanh Hóa: Đáp số: Hệ vô nghiệm. Yển Khê - Phú Thọ: Đáp số: Minh Châu - Hưng Yên: Đáp số: Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An: Đáp số: , Chuyên Hà Tĩnh: Đáp số: Chuyên Vĩnh Phúc: Đáp số: Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa: Đáp số: Trần Quang Khải - Hưng Yên: Tìm m để hệ sau có 4 nghiệm thực phân biệt: Đáp số: ĐH Hồng Đức: Đáp số: ĐH Vinh: Đáp số: Hạ Hòa - Phú Thọ: Đáp số: Chu Văn An - Hà Nội:Đáp số: ĐH Vinh:Tìm a để hệ có nghiệm.Đáp số: hoặc Liên Hà - Hà Nội: Đáp số: Vũng Tàu - Châu Đức:Đáp số: Chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh: Đáp số: Chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh: Đáp số: Đề số 1 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 2 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 3 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 3 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 4 - Toán học tuổi trẻ - 2011: Đáp số: Đề số 5 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Tìm m để hệ có nghiệm. Đáp số: Đề số 6 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 7 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 8 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 9 - Toán học tuổi trẻ - 2011:Đáp số: Đề số 3 - Toán học tuổi trẻ - 2005:Đáp số: Đề số 3 - Toán học tuổi trẻ - 2005:Tìm m để hệ có nghiệm. Đáp số: Đề số 2 - Toán học tuổi trẻ - 2006:Tìm m để hệ có đúng hai nghiệm. Đáp số: Đề số 4 - Toán học tuổi trẻ - 2006:Đáp số: Đề số 4 - Toán học tuổi trẻ - 2008:Đáp số: Đề số 1 - Toán học tuổi trẻ - 2009:Đáp số: Đề số 2 - Toán học tuổi trẻ - 2009: Đáp số: Đề số 2 - Toán học tuổi trẻ - 2010: Đáp số: --------------------------------------------------------------- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 ***** Đề số 1 - Toán học tuổi trẻ - 2012:Đáp số: Đề số 2 - Toán học tuổi trẻ - 2012:Đáp số: Đề số 3 - Toán học tuổi trẻ - 2012:Đáp số: Đề số 4 - Toán học tuổi trẻ - 2012:Đáp số: Đề số 5 - Toán học tuổi trẻ - 2012:Đáp số: Đề số 7 - Toán học tuổi trẻ - 2012:Tìm m để hệ có nghiệm. Đáp số: Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh:Đáp số: Lê Xoay:Đáp số: Chuyên Hạ Long:Đáp số: THPT Đồng Lộc:Đáp số: Nguyễn Khuyến - TP Hồ Chí Minh: Đáp số: Chuyên Vĩnh Phúc: Đáp số: Đô Lương 4 - Nghệ An:Đáp số: THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa:Đáp số: THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa:Đáp số: Chuyên Vĩnh Phúc:Đáp số: Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp:Đáp số: Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh:Đáp số: Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh:Đáp số: Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh:Đáp số: Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh:Đáp số: Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh:Đáp số: Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh:Đáp số: Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An:Đáp số: Đào Duy Từ - Thanh Hóa:Đáp số: Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị: Đáp số: THPT Triệu Sơn 2:Đáp số: Nguyễn Đức Mậu - Nghệ An:Đáp số: Chuyên Trần Phú:Đáp số: Chuyên Trần Phú:Đáp số: --------------------------------------HẾT-------------------------------------- [email protected]