SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 15

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 15

Thể loại: Nông nghiệp
Lượt xem: 45,936Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

BÀI 1: KỸ THUẬT TẠO CÂY CON BỜI LỜI. I. MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1. Kiến thức: Mô tả được quy trình kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác trong kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 3. Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học.

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN SỐ: 15 Thời gian thực hiện: 15giờ Bài học trước: Bệnh hại cà phê và cách phòng trừ. Thực hiện: Từ ngày đến ngày BÀI 1: KỸ THUẬT TẠO CÂY CON BỜI LỜI. I. MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1. Kiến thức: Mô tả được quy trình kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác trong kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 3. Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học. II. CHUẨN BỊ: - Dụng cụ và trang thiết bị: giống cây bời lời, phân bón, một số dụng cụ phục vụ công tác tạo cây con... - Học liệu: Bài giảng hoặc giáo trình … - Nguồn lực khác. III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC. * Hướng dẫn ban dầu: - Giáo viên nêu mục tiêu, đưa ra yêu cầu cụ thể của bài thực hành. Nêu khái quát trình tự công việc (Hướng dẫn cả lớp 35 học viên) - Giáo viên biểu diễn thao tác mẫu, sau đó hướng dẫn và kiểm tra kết quả (Hướng dẫn theo nhóm: 7 học viên) * Hướng dẫn thường xuyên: - Phân nhóm để thực hành (07 học - Mỗi học viên thực hành các bước trong quy trình tạo cây con theo trình tự các bước giáo viên đã hướng dẫn. - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, hướng dẫn thường xuyên và kiểm tra từng bước, phần công việc cho từng học viên. * Hướng dẫn kết thúc: (Hướng dẫn cả lớp 35 học viên) - Kết thúc bài thực hành, giáo viên yêu cầu học sinh ngừng hoạt động. - Giáo viên nhận xét, đánh giá hoạt động thực hành của cá nhân một cách cụ thể, toàn diện từ khâu chuẩn bị, hiểu biết, động tác, tinh thần và ý thức học tập. - Yêu cầu học sinh thu dọn vật liệu, dụng cụ, làm vệ sinh nơi thực hành. * Hướng dẫn tự rèn luyện: - Hướng dẫn cả lớp 35 học viên. - Mỗi học viên tự rèn luyện kỹ thuật tạo cây con theo trình tự các bước giáo viên đã hướng dẫn và thực hành. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp học: Thời gian: (05 phút) - Số học viên - Nội dung nhắc nhở: + Tác phong làm việc: + Ý thức học tập: 2. Thực hiện bài học: Hoạt động dạy học TT Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS TG A Dẫn nhập. - Ghi tên bài - Mục tiêu: - Giới thiệu nội dung và mục tiêu cần đạt trong quá trình học. Nghe, quan sát, ghi chép, định hướng những nội dung học Hướng dẫn ban đầu. 50p 1. Chuẩn bị: ? Liên hệ với bài đã học, để thực hiện quy trình tạo cây bời lời con cần chuẩn bị gì? - Nhận xét. - Trao đổi, suy nghĩ và trả lời theo yêu cầu của giáo viên. 2. Quy trình kỹ thuật tạo cây con. - Hướng dẫn thảo luận nhóm: ? Liên hệ với bài đã học, quy trình tạo cây bời lời con bao gồm những bước nào? - Yêu cầu về thời gian thảo - Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. luận. - Tổng hợp, nhận xét và giới thiệu quy trình kỹ thuật tạo cây con. - Nhắc nhở những lưu ý về an toàn trong quá trình làm việc. - Nghe, quan sát, ghi chép. - Nghe, ghi chép, ghi nhớ về an toàn trong quá trình làm việc. * Bài luyện tập: - Giao bài tập: Thực hiện quy trình kỹ thuật tạo cây bời lời con. - Nhận bài tập chuẩn bị thực hành. C Hướng xuyên. - Thông báo nội dung thực hành và những yêu cầu đề ra. - Nghe, ghi chép nội dung thực hành. Chuẩn bị: - Kiểm tra dụng cụ và vật liệu thực hành của từng nhóm. - Mỗi nhóm học viên kiểm tra dụng cụ và vật liệu thực hành của nhóm mình. 2. Thực hiện quy trình kĩ thuật tạo cây bời lời con. - Theo dõi, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, kịp thời uốn nắn và xử lý các tình huống trong quá trình luyện tập của từng học viên. - Giúp đỡ học viên yếu. - Mỗi học viên Thực hiện quy trình kĩ thuật tạo cây bời lời con theo trình tự các bước. D Hướng dẫn kết thúc. 20p - Hướng dẫn học viện tự so sánh và nhận xét nội bài thực hành - Nhận xét những phần đã đạt được và những sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở những điều cần lưu ý. - Học viên so sánh, nhận xét nội thực hành. - Nghe, ghi chép giáo viên nhận xét. - Hướng dẫn học viên sắp xếp dụng cụ, dọn vệ sinh. - Sắp xếp dụng cụ, dọn vệ sinh nơi thực hành. E Hướng dẫn tự rèn luyện. - Mỗi học sinh rèn luyện kỹ năng tạo cây bời lời con tuân thủ đúng quy trình. 5p IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ngày tháng năm 2011 TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN