Quá trình hình thành giáo trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học p5

Quá trình hình thành giáo trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học p5

Thể loại: Môi trường
Lượt xem: 82,251Lượt tải: 2Số trang: 10

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học p5', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 48 Cách lập trình cho S7-200 nói riêng và cho các PLC của Siemens nói chung dựa trên hai phương pháp cơ bản: phương trình hình thang (Ladder Logic - LAD) và phương pháp liệt kê lệnh List - STL). Với chương trình viết theo kiểu LAD: thiết bị lập trình sẽ tự tạo ra một chương trình theo kiểu STL tuy nhiên ngược lại không phải mọi chương trình viết theo kiểu STL cũng có thể chuyển sang được dạng LAD. 3.1.1 Khái niệm về phương pháp lập trình LAD: LAD là một ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Những thành phần dùng trong LAD tương ứng với các thành phần của bảng điều khiển bằng rơle. Trong các chương trình LAD các phần tử cơ bản dùng để biểu diễn lệnh logic như sau: Tiếp điểm là biểu tượng (symbol) mô tả các tiếp điểm của rơle. Các tiếp điểm có thể là thường hở ( ) hoặc thường đóng ( ). Cuộn dây (coin): là biểu tượng ( )mô tả rơle được mắc theo chiều dòng điện cấp cho rơle. Hộp (box): là biểu tượng mô tả các hàm khác nhau, nó làm việc khi có dòng điện đến hộp. Những dạng hàm thường được biểu diễn bằng hộp là các bộ định thời (timer), bộ đếm (counter) và các hàm toán học. Cuộn dây và các hộp phải được mắc đúng chiều dòng điện. Mạng LAD: là đường nối các phần tử thành một mạch hoàn thiện, đi từ đường nguồn bên trái sang đường nguồn bên phải. Đường nguồn bên trái là dây nóng, đường nguồn bên phải là dây trung hòa hay là đường trở về nguồn cung cấp. Dòng điện chạy từ trái qua các tiếp điểm đóng đến các cuộn dây hoặc các hộp trở về bên phải nguồn. 3.1.2 Khái niệm về phương pháp lập trình STL: STL là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp các câu lệnh. Mỗi câu lệnh trong chương trình, kể cả những hình thức biểu diễn một chức năng của PLC. Để tạo ra một chương trình STL, người lập trình phải hiểu rõ phương thức sử dụng 9 bit của ngăn xếp logic của S7-200. Ngăn xếp logic là một khối gồm 9 bit chồng lên nhau. Tất cả các thuật toán liên quan đến ngăn xếp đều làm việc với bit đầu tiên hoặc với bit đầu tiên và bit thứ hai của ngăn xếp. Giá trị logic mới đều có thể được gửi (hoặc được nối thêm) vào ngăn xếp. Khi phối hợp hai bit đầu tiên của ngăn xếp, thì ngăn xếp sẽ được kéo lên một bit. Ngăn xếp và tên của từng bit trong ngăn xếp được biểu diễn ở hình sau: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 49 S0 Stack 0 – bit đầu tiên hay bit trên cùng của ngăn xếp S1 Stack 1 – bit thứ hai của ngăn xếp S2 Stack 2 – bit thứ ba của ngăn xếp S3 Stack 3 – bit thứ tư của ngăn xếp S4 Stack 4 – bit thứ năm của ngăn xếp S5 Stack 5 – bit thứ sáu của ngăn xếp S6 Stack 6 – bit thứ bảy của ngăn xếp S7 Stack 7 – bit thứ tám của ngăn xếp S8 Stack 8 – bit thứ chín của ngăn xếp Hình 3.12 . Ngăn xếp logic của S7-200 3.2 Các nhóm lệnh lập trình cho S7-200 S7-200 có một khối lượng lệnh tương đối lớn thể hiện các thuật toán của đại số Boolean song chỉ có một vài kiểu lệnh khác nhau, được chia thành các nhóm lệnh. Do không có điều kiện để tìm hiểu, nghiên cứu và trình bày tất cả các lệnh của S7-200, nên tôi chỉ xin phép trình bày khái quát mang tính giới thiệu về chức năng của những nhóm lệnh cơ bản và sơ đẳng dùng cho việc lập trình, các lệnh được thể hiện bằng ngôn ngữ STL và không trình bày cú pháp thực hiện. Bảng 3.3. Một số nhóm lệnh cơ bản của PLC S7-200: Nhóm lệnh Chức năng Lệnh ở dạng STL Lệnh vào ra Nạp giá trị logic cho tiếp điểm, sao chép nội dung bit đầu tiên trong ngăn xếpvào bit được chỉ định LD, LDN, = … Lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm Đóng, ngắt các tiếp điểm gián đoạn đã được thiết kế S, R … Lệnh logic đại số Boolean Cho phép tạo lập các mạch logic (không nhớ) A, O, AN, ON … Lệnh Stack Logic Tổ hợp, sao chụp hoặc xóa các mệnh đề logic ALD, OLD, LPS, LRD, LPP Lệnh tiếp điểm đặc biệt Phát hiện sự chuyển tiếp trạng thái của xung, đảo lại trạng thái của dòng cung cấp NOT, EU, ED Lệnh so sánh So sánh các giá trị byte, từ, từ kép … LDB=, AW>=, OD<=, AD<> … Lệnh nhảy và gọi chương trình con Cho phép thay đổi thứ tự thực hiện lệnh, trong đó, nơi điều khiển chuyển đến phải được đánh dấu trước bằng một nhãn chỉ đích JMP, CALL, LBL, SBR … Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 50 Lệnh can thiệp vào vòng quét Kết thúc chươg trình đang thực hiện và kéo dài thời gian của một vòng quét END, MEND, STOP, WDR, NOP … Lệnh điều khiển Timer Tạo thời gian trễ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra, có thể có nhớ hoặc không TON, TOF, TONR Lệnh điều khiển Counter Thực hiện việc đếm sườn xung, việc đếm có thể là đếm tiến, lùi, tiến lùi CTU, CTD, số học Thực hiện các phép tính số học trong chương trình +I, -D, *R, /R, MUL, DIV, SQRT … Lệnh tăng, giảm một đơn vị và lệnh đảo giá trị thanh ghi Làm đơn giản hóa các vòng điều khiển bên trong chương trình hoặc quá trình lặp INCW, INCD, DECW, DECD, INVW, INVD … Lệnh dịch chuyển nội dung ô nhớ Di chuyển, sao chép số liệu từ vùng này sang vùng khác trong bộ nhớ MOVB, MOVW, MOVD, MOVR, SWAP … Lệnh làm việc với mảng Di chuyển mảng dữ liệu, nạp dữ liệu cho các mảng dữ liệu lớn BMV, FILL Lệnh dịch chuyển thanh ghi Dịch chuyển thanh ghi có độ dài 16, 32 bit hoặc tùy ý được định nghĩa trước SRW, SLW, SRD, SLD, RRW, SHBR ... Lệnh làm việc với bảng Cho phép nhập dữ liệu vào một bảng sắp xếp số liệu theo thứ tự đã được nhập vào hoặc ngược lại ATT, LIFO, FIFO, Lệnh tìm kiếm Tìm dữ liệu theo mẫu cho trước trong một bảng FND=, FND<>, FND>, FND< Ngoài ra S7-200 còn các nhóm lệnh, các hàm khác thực hiện nhiều chức năng nâng cao nhằm thực hiện những khả năng ứng dụng vô cùng rộng rãi của PLC S7-200. • Biến đổi dữ liệu • Xây dựng cấu trúc vòng lặp • Đồng hồ thời gian thực • Truyền thông trên mạng nhiều chủ • Ngắt và xử lý ngắt, ngắt truyền thông • Bộ đếm tốc độ cao • Phát xung tốc độ cao … Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang IV THIẾT KẾ MÔ HÌNH BỂ SBR 1. Các thiết bị sử dụng trong hệ thống thực 1.1 Thiết bị khả lập trình PLC S7-200 1.1.1 PLC S7-200 CPU 224XP a) Đặc điểm cấu tạo phần cứng: Ngoài những đặc điểm chung của CPU đã nêu ở chương III, CPU 224XP có những đặc điểm cấu tạo phần cứng liên quan đến việc thiết kế hệ thống như sau: • Sử dụng nguồn xoay chiều, giá trị từ 85 đến 264 VAC • 14 cổng vào số một chiều • 10 cổng ra rơle • 2 cổng vào tương tự • 1 cổng ra tương tự • 2 bộ điều chỉnh tương tự • 2 cổng truyền thông Hình 4.1. CPU 224XP b) Sơ đồ kết nối nguồn điện và các cổng vào/ra của CPU 224XP: CPU 224 XP có 14 cổng vào và 10 cổng ra số kiểu rơle, 2 cổng vào và 1 cổng ra tương tự. CPU 224 XP sử dụng nguồn vào xoay chiều, và cung cấp một nguồn 24 VDC ở hàng dưới. Cách kết nối các cổng ra và vào được thể hiện ở hình 4.2. Trong đó, các cổng vào từ I0.0 đến I0.7 có chung âm nguồn 1M, các cổng vào từ I1.0 đến I1.5 có chung âm nguồn 2M; các cổng ra Q0.0 đến Q0.3 có chung dương nguồn 1L, cổng ra từ Q0.4 đến Q0.6 có chung dương nguồn 2L, cổng ra từ Q0.7 đến Q1.1 có chung dương nguồn 3L, cùng chung một nhóm cổng ra phải sử dụng cùng một kiểu điện áp có thể là một chiều hoặc xoay chiều. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 52 Hình 4.2. Sơ đồ kết nối cổng vào/ra của CPU 224XP 1.1.2 Môđun mở rộng cổng ra EM 222: Do số lượng thiết bị chấp hành của hệ thống (12 thiết bị) vượt quá số cổng ra của CPU 224XP (chỉ có 10 cổng ra) nên ta phải sử dụng thêm một môđun mở rộng loại EM 222 (gồm có 8 cổng ra kiểu rơle) ghép nối với CPU 224XP để tăng số lượng cổng ra đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Hình 4.3. Sơ đồ kết nối cổng vào/ra EM 222 Nguồn nuôi cho EM222 là nguồn +24V, đầu dương đưa vào chân L+, đầu âm đưa vào chân M, tương tự với CPU 224XP có cổng ra kiểu rơle các cổng ra của EM222 từ Qx.0 đến Qx.3 có chung dương nguồn 1L, từ Qx.4 đến Qx.7 dùng chung dương nguồn 2L và các cổng ra cùng chung một nguồn phải sử dụng cùng một kiểu điện áp xoay chiều hoặc một chiều. Vì các cổng ra của EM222 được ký hiệu từ Qx.0 đến Qx.7 trong đó x sẽ được đánh số theo nguyên tắc đã nêu ở chương III mục 2.1.7. 1.2 Các thiết bị đo lường, thu nhận thông tin 1.2.1 Thiết bị đo nồng độ oxy: Thiết bị sử dụng đo nồng độ oxy trong bể (DO1, DO2) gồm hai thiết bị là: cảm biến đo nồng độ oxy Dissolved Oxygen Sensor) và bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến đo nồng độ oxy Oxygen for Oxygen sensors). Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 53 a) Cảm biến đo nồng độ oxy Trong việc thiết kế hệ thống lựa chọn cảm biến nồng độ oxy model OxyMax W COS 41 của hãng Endress + Hauser, có hình dạng, kích thước, sơ đồ cấu tạo như hình dưới: Hình 4.4. Hình ảnh bên ngoài của cảm biến đo nồng độ oxy Hình 4.5. Kích thước của cảm biến đo nồng độ oxy Hình 4.6. Cấu tạo bên trong của cảm biến đo nồng độ oxy Cảm biến đo nồng độ oxy làm việc theo phương pháp điện thế, là phương pháp đo điện thế cực, trong đó sử dụng các chuyển đổi Ganvanic. Nguyên lý làm việc được trình bày như sau: Oxy trong nước theo dòng chảy (do máy khuấy tạo nên) đến màng, do đặc điểm về vật liệu chế tạo mà màng chỉ cho phép oxy hòa tan khuếch tán qua màng. Oxy khuếch tán theo bề mặt của catốt trong chất điện phân làm xảy ra phản ứng điện hóa kèm theo đó xuất hiện sức điện động tỷ lệ với nồng độ oxy. Từ sự tỷ lệ đó ta có thể đo được nồng độ của oxy hòa tan trong nước. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 54 b) Bộ chuyển đổi tín hiệu của cảm biến đo nồng độ oxy Cấu tạo bộ chuyển đổi: Bộ chuyển đổi tín hiệu của cảm biến đo nồng độ oxy làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu đo được về nồng độ oxy sang dạng tín hiệu điện. Trong hệ thống thực sử dụng bộ chuyển đổi Liquisys M COM 223/253 của hãng Endress + Hausser. Bộ chuyển đổi này có sơ đồ cấu tạo như sau: Hình 4.7. Sơ đồ cấu tạo của bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến nồng độ oxy A Cảm biến nồng độ oxy model COS 41 G Rơle báo động B Tín hiệu ra chuyển đổi oxy sang dòng điện H Rơle trung gian 1 C Tín hiệu ra chuyển đổi nhiệt độ sang dòng I Rơle trung gian 2 điện J Rơle trung gian 3 D Đầu vào nhị phân 1 K Rơle trung gian 4 E Đầu vào nhị phân 2 L Dòng điện vào 4 … 20 mA F Đầu ra điện áp M Nguồn điện Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 55 Cấu tạo của bộ chuyển đổi gồm có bộ nguồn, bộ khuếch đại tín hiệu, bộ chuyển đổi và các đầu đưa tín hiệu vào và ra. Tín hiệu đo được đưa từ cảm biến đưa vào bộ khuếch đại , . Sau đó nó được chuyển đổi sang dạng tín hiệu điện đưa ra ngoài dạng tương tự qua các bộ chuyển đổi , . Tín hiệu ra còn có thể đưa ra ở tín hiệu số với các rơle trung gian H, I, J, K. Với các tín hiệu đưa ra dạng số, người sử dụng phải tiến hành cài đặt trên màn hình của bộ chuyển đối Kết nối cảm biến với bộ chuyển đổi: Việc kết nối được trình bày ở hình bên. Trong đó CMK là cáp nối giữa đầu lắp với bộ chuyển đổi, một đầu của cáp lắp vào cảm biến, đầu kia đưa ra các đầu dây: dây màu nâu (BN) và đỏ (RD) đưa tín hiệu về nhiệt độ về bộ chuyển đổi, dây màu trắng (WH) và xanh lá cây (GN) đưa tín hiệu đo được về nồng độ oxy về bộ chuyển đổi. Hình 4.8. Kết nối cảm biến đo nồng độ oxy với bộ chuyển đối Thao tác trên bộ chuyển đổi: Bộ chuyển đổi ngoài chức năng chính là chuyển đổi tín hiệu đo được (về nồng độ oxy, nhiệt độ) từ cảm biến sang dạng tín hiệu điện nó còn có thể thực hiện chức năng điều khiển (bằng cách thay đổi trạng thái tiếp điểm của các rơle đầu ra H, I, J, K). Để thực hiện chức năng này ta tiến hành thao tác cài đặt trên màn hình của nó. Các phím thao tác: Phím CAL dùng để gọi các chương trình có trong bộ chuyển đổi (hiển thị thông số đo được, cài đặt giá trị để thực hiện việc điều khiển, chọn rơle thực hiện …); Phím +/– dùng để thay đổi giá trị mong muốn, phím E (Enter) dùng để xác nhận giá trị cài đặt. Phím REL lựa chọn rơle sẽ thay đổi tiếp điểm (thực hiện nhiệm vụ điều khiển) khi cảm biến báo đại lượng đo giá trị mong muốn. Để đơn giản việc lập trình cho PLC, ta có thể cài đặt sẵn trên bộ chuyển đổi chức năng khi nồng độ oxy trong bể lớn hơn 2mg/l thì sẽ thay đổi trạng thái tiếp điểm của một trong các rơle (trong trường hợp cụ thể này chọn rơle H) và đưa tín hiệu dạng số đến cổng vào PLC. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 56 Hình 4.9. Mặt ngoài bộ chuyển đổi Hình 4.10. Màn hình cài đặt thông số Chú thích: 1. Màn hình LCD hiển thị thông số 4. Đèn báo trạng thái rơle 2. Hiển thị % nồng độ oxy trong dải đo 5. Đèn báo động 3. Các phím thao tác 6. Phím REL chọn rơle Lắp đặt cảm biến đo nồng độ oxy và bộ chuyển đổi trong bể: Hình 4.11. Cách lắp đặt cảm biến nồng độ oxy với bộ chuyển đổi trong hệ thống 1. Cảm biến đo nồng độ oxy COS 41 4. Mái che bảo vệ 2. Thanh treo cảm biến 5. Bộ chuyển đổi Liquisys M COM 253 3. Giá treo Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 57 1.2.2 Thiết bị phát hiện bùn: Thiết bị sử dụng phát hiện bùn trong đường ống dẫn bùn của bể SBR (FL2, FL3) gồm hai thiết bị là: cảm biến lưu lượng dạng tua bin (Turbine Flow Sensor) và cảm biến tiệm cận Sensor). Cảm biến lưu lượng dạng tua bin làm nhiệm vụ phát hiện dòng chảy trong ống, cảm biến tiệm cận có nhiệm vụ báo tín hiệu về trạng thái làm việc của tuabin (trạng thái dòng chảy trong ống) cho PLC. a) Cảm biến lưu lượng dạng tua bin: Cảm biến lưu lượng dạng tua bin có một guồng đạp nước, trục của guồng được đặt trong lòng ống dẫn, vuông góc với dòng chảy. Ở mỗi cánh quạt của guồng có gắn các tấm nam châm. Khi có dòng chảy trong đường ống, năng lượng của dòng chảy sẽ làm cho các guồng quay, các tấm nam châm gắn ở cánh quạt của guồng cũng quay theo, sự thay đổi vị trí của các tấm nam châm dẫn đến sự thay đổi về điện cảm trong mạch của cảm biến tiệm cận, sự thay đổi đó sẽ được cảm biến tiệm cận chuyển sang các tín hiệu dạng xung. Như vậy khi có dòng chảy trong ống thì có tín hiệu đưa về PLC, còn khi không có dòng chảy trong ống sẽ không có tín hiệu. Hình 4.13. Cảm biến lưu lượng dạng tua bin Hình 4.14. Nguyên tắc phát hiện dòng chảy của cảm biến tiệm cận cam on Bao cao cao P2