MBA trong tầm tay - Quản lí dự án

MBA trong tầm tay - Quản lí dự án

Lượt xem: 141,766Lượt tải: 10Số trang: 53

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'mba trong tầm tay - quản lí dự án', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Vào thập niên 90, việc quản lý dự án đã có một bước chuyển mình từ chỗ chỉ là nguyên tắc về kỹ thuật công nghiệp trở thành động cơ cho việc quản lý các công việc Trước năm 1990, các kỹ thuật về quản lý dự án hầu như không được biết đến bởi các nhà quản lý- những người cho rằng các dự án thuộc về các kỹ sư hay các để có thể học hỏi về quản lý dự án là chương trình đào tạo kỹ sư về quản lý công 2003, quản lý dự án đã có một bước nhảy vọt vào giai đoạn trung tâm, các công ty đã sử dụng các “văn phòng quản lý dự án” để triển khai các công tác quản lý dự án nghiệp và các tổ chức của chính phủ đều đã “dự án hóa” các công việc và đang tìm kiếm các nguyên tắc truyền thống của quản lý dự án để tạo cho họ năng suất sản xuất chương trình thạc sĩ về quản lý dự án, và rất nhiều khóa học cho các sinh viên đã và chưa ra trường, bao gồm ít nhất là một khóa về quản lý dự án. và thay đổi tính chất của các dự án; quản lý dự án là công cụ của doanh nghiệp trong Ứng dụng ngày càng phát triển của quản lý dự án phản ảnh sự phát triển của các dự án mà chúng ta có thể tìm thấy trong nơi làm việc của như nguồn lực vào các dự án, tạo ra ngày càng nhiều các tổ chức hoạt động theo thức trong việc quản lý nhiều dự án hay thu lợi nhuận từ việc áp dụng các nguyên tắc được dành cho các dự án, bạn cũng có thể tự xem tổ chức mình hoạt động theo dự án. doanh thu dựa vào các dự án, thì sự cải thiện đáng kể hoạt động của các dự án của bạn Cuốn sách này dự định được viết cho các nhà quản lý của các tổ chức hoạt các quản lý dự án cấp cao bị thách thức bởi công việc quản lý dự án – để chuẩn hóa các quy trình của các dự án đang được quản lý – sẽ tìm các chiến lược và các tiêu chuẩn mang tính chất đòn bẩy nhằm chứng minh các nguyên tắc của quản lý dự án. Đối với các mục tiêu của chúng tôi, các tổ chức làm việc theo dự án có thể là một Các công ty làm việc theo dự án truyền thống thông thường chỉ tập trung vào Nguyên tắc của quản lý dự án cũng đã được phát triển một cách hoàn chỉnh, nó các nhà lãnh đạo của tổ chức hoạt động dựa trên các dự án-phải thể hiện những vấn đề dự án tại tổ chức của mình nếu như ông ta không thể nói được thứ ngôn ngữ về quản lý Ngoài ra, nguyên tắc về quản lý dự án là không đủ cho việc quản lý toàn bộ về các chủ đề quản lý dự án truyền thống và đưa ra những hướng dẫn cho việc quản lý giới thiệu về các nguyên tắc quản lý dự án và trình bày các cơ hội có sẵn đối với những công ty tập trung vào việc quản lý dự án như là một lợi thế chiến lược. có thể sẽ tìm hiểu về các lợi ích chiến lược của quản lý dự án đối với tổ chức của mình và có thể có được tầm nhìn về những yếu tố tạo nên thành công của một tổ chức làm Phần II chứa đựng các minh họa về những nguyên tắc quản lý dự án bao gồm việc lựa chọn dự án, hoạch định chi tiết, kiểm soát dự án, quản lý chất lượng và kỹ cho các nhà điều hành để họ hiểu về các kỹ thuật mà một nhà quản lý dự án phải biết quản lý một dự án đơn, nhưng vai trò của người điều hành là rất đặc biết như thế, các nhà lãnh đạo của một tổ chức hoạt động dựa trên các dự án sẽ sự đóng góp của chúng đối với sự thành công của một dự án. Một nhà quản lý dự án có vạch ra các hoạt động quản lý một dự án cần phải có. cần tìm kiếm những chỉ dẫn chi tiết và các lời khuyên làm thế nào để quản lý các dự Không một người lãnh đạo hay một nhà quản lý dự án nào có thể chối bỏ tầm quan quản lý dự án ( Phần II) và khía cạnh nghệ thuật của việc lãnh đạo nhóm ( Phần III) như những điều thiết yếu đối với sự thành công của dự án. việc thành công thường nhiều hơn những cuốn sách viết về quản lý dự án. Việc quản lý dự án tốt rất cần thiết cho sự thành công của dự án, nhưng nó không đủ cho một tổ chức làm việc theo dự án. IV sẽ trình bày một cái nhìn vĩ mô về các tổ chức làm việc theo dự án: bao gồm các về mặt lãnh đạo liên quan trong thực tiễn xây dựng các dự án, và các khả năng khác – vượt ra ngoài khuôn khổ về quản lý – cần thiết cho sự thành công của một tổ chức làm rằng quản lý dự án là một lý thuyết đang được hoàn về các chủ đề quản lý các tổ chức dựa trên các dự án. Nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách về quản lý dự án thì không có hi vọng để hiểu Đối tượng mục tiêu – Các nhà quản lý dự án có kinh nghiệm, các nhân sự của bộ phận triển khai dự án, và các nhà lãnh đạo của các tổ chức đa dự án – không muốn đọc tất cả các chi tiết về cách thức để quản lý một dự án. các thách thức đối với việc quản lý một tổ chức có cấu trúc hoạt động theo dự án. đã được kiểm chứng theo thời gian về quản lý dự án cho các công ty khác trong tất cả việc quản lý dự án, và những vốn quý của tổ chức cần thiết cho sự thực thi hành động. Các công ty ban đầu còn do dự trong việc chi ngân sách cho một vài ngày huấn luyện sau này đã trang bị đội ngũ nhân viên với một văn phòng quản lý dự án toàn thời gian, với các nhà lãnh đạo dự án có kinh nghiệm, và trang bị cho công ty mình các phần tiềm năng của các tổ chức làm việc theo dự án, động lực của họ bao gồm sự hứng khởi bình thường”, điều đó cũng có thể xảy ra đối với việc quản lý dự án. Tạo môi trường cho các dự án thành công trong tổ chức của CÁC TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN Quản lý dự án hiện đại đã được sử dụng trong những năm đầu của thập niên Đối với một cấp độ nào đó, các nguyên tắc quản lý dự án thì khá ổn định và sẵn sàng được áp dụng, các nền tảng cho việc quản lý thành công một dự án hầu như Các nhà quản lý cho dự án có thể xem xét các công cụ và tài liệu để triển khai và quản lý một dự án. đến những giới hạn của nguyên tắc: Những cơ sở về quản lý một dự án đơn là không đủ cho việc quản lý tập hợp một số các dự án độc lập. về nhân sự và rủi ro – thường bị phóng đại khi số lượng các dự án tăng ban, hay toàn thể công ty dành nhiều thời gian, ngân sách và nhân sự vào các dự án, họ cần phải nắm vững các nguyên tắc về quản lý một dự án và một tổ chức vận phát triển và thực hành những lý thuyết về quản lý tổ chức đã trở thành cơ sở cho các Song song với sự phát triển của lý thuyết, các kỹ thuật quản lý dự án cũng được Hầu hết việc quản lý dự án bị lãng quên bởi các trường giảng dạy về quản lý và kinh tế và công nghệ được kết hợp với nhau làm tăng số lượng các dự án và các công Lúc đầu, các vấn đề của các dự án được xem là lĩnh vực của các kỹ sư, các lập trình trả lời được tìm thấy trong các nguyên tắc về quản lý dự án hiện tại. nay, các nhà điều hành đang thực sự quan tâm đến các dự án và việc quản lý dự án. mà là tỉ lệ phần trăm ngân sách và/hoặc doanh thu phân bổ cho dự án đã có sự nhảy Khi các dự án có ít hơn 10% trong các hoạt động của chúng ta, nó có thể Sự thật rằng sẽ rất khó khăn trong việc đánh giá dự án và yêu cầu một đội ngũ nhân sự có các chức năng chéo chính là một thử thách, tuy nhiên, các công cụ quản lý dự án đã xác định được các vấn đề này. Khi một dự án trở thành 30, 50 hay 70% các động theo các dự án, các câu hỏi đươc cung cấp trong nguyên lý về quản lý dự án và trong các chỉ dẫn mà công ty đã chọn để tận dụng những cơ hội được tạo ra bởi các dự việc giải thích tại sao việc quản lý một dự án có sự khác biệt so với việc quản lý một một dự án được chọn; làm thế nào các nhà quản lý dự án thiết lập một hướng đi rõ ràng cho các nỗ lực, bao gồm các chi tiết về kế hoạch quản lý công việc và các rủi ro; và các hoạt động chuẩn bị đó trở thành nền tảng của sự thành công trong quản lý và Sự chuyển hướng đến các công việc theo dự án đã mang đến những cơ hội cũng rằng việc hiểu về quản lý dự án trở nên quan trọng đối với các nhà quản lý và từ đó lượng của các dự án. các dự án, tác giả Graham và Englund xác định cấu trúc của tổ chức và các tiến trình của các nhà quản lý cấp cao trong các tổ chức hoạt động theo dự án. dự án tùy thuộc vào sự hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm từ các nhà quản lý. Việc chuyển đổi sang dạng tổ chức có quan hệ gần gũi với các dự án cũng phải thay đổi của các tổ chức có quy mô lớn, và tạo ra một cái nhìn cận cảnh về quá trình Cuối phần I, bạn sẽ hiểu về tình huống quản lý dự án – tầm quan trọng của các dự án đối với công ty của bạn và những gì làm nên sự thành công của một tổ chức dự án phát triển và trở thành năng lực chiến lược trong các công ty ở mọi quy mô án là một tiềm năng chiến lược và các công ty đang làm gì để tận dụng các công Nếu một dự án mang tính độc nhất và tạm thời, thì những hoạt động tín dụng là một dự án; Xử lý các đơn xin vay tiền trở thành một hoạt động mang là một dự án; Trong khi đó việc thuyết trình tài liệu đó cho khách hàng một Định nghĩa của một dự án cho ta thấy tại sao các vấn đề về các dự án là khá Về nhân sự: Vì một dự án luôn có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, nên đội có thể cần một nhóm nhân sự khoảng 500 người để thực hiện một dự án trong quý ngạc nhiên, vì các dự án thông thường đòi hỏi sự hợp tác và tham gia trong phạm ngoại lệ hơn là một quy tắc cho các dự án. những dự án có những điểm giống với các dự án trước đây cũng khó có thể được viên có liên quan đến dự án” được xem như là một yếu tố dẫn đến sự thành công Mỗi một dự án sẽ có những rủi ro riêng của nó, có các bên tham gia, các kênh việc xác định những thách thức của từng dự án riêng lẻ và liên tục gắn liền với việc xác định các vấn đề phải đối mặt của các tổ chức hoạt động theo dự án. thì quản lý dự án vẫn chưa được phát triển thành một nguyên tắc độc lập cho đến phương pháp quản lý dự án đã được phát triển và hoàn thiện nhưng vẫn chỉ được mạnh cho phép dễ dàng sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án. pháp quản lý dự án không có sự thay đổi nhiều so với một thế hệ trước đó, nhưng CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN Nguyên lý quản lý dự án bao trùm một phạm vi rộng lớn các khái niệm, lựa và thực thi các dự án. thành các chức năng chính mà một tổ chức phải tiến hành để triển khai dự án từ ý Minh họa 1.2 Các chức năng của quản lý dự án (Xem sách) mô tả mục tiêu của dự án và các lợi ích có liên quan đến mục tiêu của công ty; xác định các mục tiêu về tài chính cho dự án, ví dụ như tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư, tra các mục tiêu của dự án theo các mục tiêu chiến lược cho công ty và cho các một dự án, thì nên hiểu làm thế nào để các dự án giúp những bộ phận đó hoàn Thực hiện ưu tiên hóa dự án trong nhóm nhiều dự án và các hoạt động sự và ngân sách cho các dự án. trên các nguồn lực sẵn có được cam kết cho các dự án. nhiệm trong việc thực hiện dự án ít khi có liên quan đến các hoạt động chọn lựa. điều hành sẽ thực hiện sắp mức ưu tiên cho các dự án, trong đó bao gồm các rủi ro, người quản lý dự án, và tổ yếu tố giải thích tại sao chức năng quản lý Sau khi một dự án được chọn, một người quản lý dự án được chỉ định và tiến hành các công việc làm nền tảng cho sự thành công của dự án. Xác định tất cả các bên tham gia vào dự án và thực hiện tài liệu hóa các các nhà cung cấp, các thành viên chính của nhóm dự án và các nhà quản lý hỗ trợ nhà quản lý điều hành trong tổ chức và chịu trách nhiệm cho sự thành công của dự Trong khi người quản lý dự án thực hiện các công việc giám sát hàng ngày,nhà Ghi nhận các mục tiêu và ràng buộc của dự án được sử dụng các bản của dự án có thể bao gồm phạm vi, ngân sách, các điểm mốc chính, cấu trúc phân quyền cho dự án, sự đo lường mức độ thành công, các chuẩn mực giao tiếp, và các các bên tham gia dự án, cho phép thiết lập một thỏa thuận mang tính cơ sở. định nghĩa dự án là một nền tảng cho sự thành công của dự án bởi vì nó thiết lập một sự thấu hiểu tổng quát về các mục tiêu và phạm vi ràng buộc của dự án. và tình huống doanh nghiệp, nhà quản lý dự án sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, Xây dựng một bản mô tả chi tiết các công việc trong dự án sử dụng một cấu tách công việc của dự án thành các công việc nhỏ, riêng lẻ, giống như một sơ đồ tổ dự án, và các ước lượng về tác vụ để tạo nên các ước lượng “từ dưới lên” cho dự thương lượng với các nhà quản lý dự án khác hoặc các nhà quản lý chức năng. Đối với một nhà quản lý dự án thì việc dẫn dắt một dự án cho phép các đo lường chi tiết về chi phí và quy trình thực lạc với các thành viên trong nhóm và các bên tham gia dự án: Bởi vì thực tế và các dự án hiếm khi đi theo đúng như kế hoạch, sự liên lạc liên tục, có mục đích là cần thiết để giữ tất cả các bên tham gia dự án hiểu nhau và cùng nhau chọn lựa và định nghĩa dự án, các bên đã thống nhất về những gì sẽ làm, chi tiêu Tất cả các thay đổi trong dự án có ảnh hưởng đến chi phí, kế hoạch hay sản phẩm phải được sự phê chuẩn từ nhà quản lý dự án, các khách hàng, và các bên Thực hiện các hành động kịp thời để giữ cho dự án đúng tiến độ. tính hệ thống của việc xác định và làm giảm các nguy cơ tồn tại trong dự án và Crosby ,....) có thể được áp dụng cho các nguyên tắc quản lý dự án. quản lý dự án phải giải tán các nhóm và cơ sở hạ tầng của dự án. nhất của việc kết thúc dự án là rút ra những bài học kinh nghiệm từ dự án và có thể phải nhận biết là dù mộ dự án có được xác định và lập kế hoạch tốt đến thế nào đi nữa thì trong suốt quá trình dự án được thực thi, các thay đổi có thể xảy ra và đòi Khi chúng xảy ra, các nhà quản lý dự án sẽ điều chỉnh lại các hoạt động, bao dự án phát triển và trở thành năng lực chiến lược trong các công ty ở mọi quy mô án là một tiềm năng chiến lược và các công ty đang làm gì để tận dụng các công Các chức năng của quản lý dự án cho phép nhận được sự đồng thuận về quản lý dự án, chúng ta gọi sự cân đối giữa chi phí-thời gian-chất lượng là bộ ba Ba tham biến đó xác định các mục tiêu tổng thể của dự án, vì vậy bất cứ một dự án nào được thực hiện đạt được các tiêu chí “đúng thời gian, đủ ngân gia, đặc biệt là những người liên quan đến chọn lựa dự án, sẽ ảnh hưởng đến các Nguyên tắc của quản lý dự án có thể khiến chúng ta lầm đường lạc lối. Các dự án thông thường có rất nhiều sự xáo trộn, Các phương pháp và cơ chế cho quản lý dự án là rất cần thiết nhưng chúng Các khách hàng, các nhà cung cấp, các dự án khác, và các nhà quản lý cấp một điều cần thiết đối với các nhà quản lý dự án. các dự án đều khó khăn, nhưng chỉ có một số ít là dễ. Các nhà quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm cho việc đạt được các mục tiêu ty, phải khéo léo trong việc lèo lái để giữ cho dự án và tất cả các bên tham gia Các nguyên tắc, hay “kiến thức” của quản lý dự án tạo nên một hệ thống QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀ MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHÁT Các dự án mang tính tạm thời và tạo ra các sản phẩm độc đó làm cho việc quản lý các dự án không chỉ khó khăn mà còn có sự khác biệt bảo đảm mỗi một dự án đáp ứng được các mục tiêu về chi phí, thời gian và chất Việc sử dụng các phương pháp quản lý dự án đã phát triển mạnh mẽ trong Các công cụ quản lý dự án dựa trên nền tảng máy tính liên tục tăng cường khả Nhu cầu về quản lý dự án tăng lên dẫn đến sự bùng nổ số lượng các trường đại học với các cấp độ và chứng chỉ về quản lý dự án. tăng của quản lý dự án chính là tốc độ thay đổi trong nền kinh tế của chúng ta và QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀ MỘT ĐIỂM MẠNH CHIẾN LƯỢC Vì sự thay đổi diễn ra liên tục nên các nguyên tắc quản lý dự án được Khả năng có thể chọn được các dự án phù hợp và thực hiện các dự án một cách có hiệu quả gắn liền với sự thành công của Việc thực hiện các dự án hiệu quả luôn luôn là điều quan trọng. lý dự án là “Tôi thuê nhân sự, Ai thuê nhân sự, Ai thuê nhân sự để quản lý các dự án.” Bởi vì các dự án được thực hiện ngoài tầm hoạch định chiến lược ở các văn CFO có tập trung sự chú ý vào các hoạch định dự án? Trước khi đánh giá xem liệu quản lý dự án có phải là ưu thế chiến lược cho Năng lực quản lý dự án có quan trọng đối với một tổ chức giống như thế chỗ công ty phụ thuộc như thế nào vào sự thành công của các dự án? Quản lý dự án không phải là thế mạnh chiến lược đối với tất cả các công ty, vì không phải tất cả các công ty là đều dựa trên nền tảng làm việc theo dự án. đánh giá mức độ quan trọng của dự án đối với công ty và sự nghiệp của bạn. yếu tố này càng đúng đối với một tổ chức thì việc quản lý dự án càng trở thành quản lý dự án đối với sự nghiệp của bạn: · Quản lý dự án là một kỹ năng chiến thuật quan trọng của tôi. Nếu bạn quản lý các dự án, việc quản lý dự án là một kỹ năng quan trọng các dự án thì khả năng quản lý dự án tốt của bạn là một sự phản ảnh trực của bạn có một tỉ lệ lớn về ngân sách được phân bổ cho các dự án, bởi vì với khía cạnh này nếu như bạn làm việc cho trong một nhóm hỗ trợ dự án trong một công ty không hoạt động dựa trên dự án . phận IT trong một công ty dành một tỉ lệ lớn về ngân sách cho các dự án, · Các dự án đã dẫn đường cho công việc của gian của họ cho các dự án. thời gian của họ cho các dự án, vì vậy bất cứ kỹ sư nào cũng sẽ tìm thấy những người không hiểu về nguyên tắc của quản lý dự án thường rất tán chịu trách nhiệm cho rất nhiều dự án, khả năng của bạn trong việc theo dõi và động viên nhiều nhà quản lý dự án sẽ được nâng cao nếu như bạn sử dụng các công cụ kỹ thuật quản lý dự án. các dự án hay không, năng lực để quản lý một phát kiến, tung ra một sản Phản hồi các tuyên bố sau đây về quản lý dự án như là một khả năng chiến · Quản lý dự án là một kỹ năng chiến thuật quan trọng đối với công ty tôi: Nếu tồn tại các dự án trong một công ty, thì đó ít nhất là một nghiệp thu được một tỉ lệ lớn thu nhập và lợi nhuận từ các công việc có liên quan đến các dự án, năng lực quản lý dự án sẽ có tác dụng làm cho công ty đáng kể doanh thu và lợi nhuận được chi cho các dự án, việc quản lý tốt dự · Ngành công nghiệp của tôi được dẫn dắt bởi các dự án:Khi ngành công nghiệp của bạn được định hướng bởi các dự án, các đối thủ cạnh tranh của bạn cũng tham gia vào việc quản lý dự án. Có một số yếu tố tác động làm cho một dự án được định các dịch vụ dựa trên nền tảng các dự án, thì ngành công nghiệp của bạn cũng được định hướng bởi các dự án. công nghiệp được định hướng bởi các dự án: từ nghành xây dựng bạn định hướng cho các dự án. · Công ty tôi có rất nhiều dự án độc lập nhau: Các dự án độc lập – những thách thức trong việc quản lý các dự án. lý một tập hợp nhiều dự án không có liên quan nhau với trò tung hứng một · Công ty có những dự án quan trọng mà sự thất bại của chúng có thể làm lụn bại công ty: Nếu bạn có những dự án chiến lược, khả năng để Các nỗ lực trong việc thực hiện các dự án thường nhấn mạnh vào các yếu tố cơ Các yếu tố đã được trình bày sơ lược trong phần trước cho thấy các dự án nhiều dự án, và nhiều dự án quan trọng, làm thế nào để làm cho các dự án trở nỗ lực trong việc thực hiện các dự án thường nhấn mạnh vào các yếu tố cơ bản. dự án tốt, một công ty dịch vụ tài chính có thể giảm bớt chu trình phát triển Quản lý dự an là một trong những năng lực cơ bản Mặt khác, các công ty đang nỗ lực với từng dự án thông thường phải dành Các ví dụ trên minh họa việc thực hiện các dự án hiệu quả cho phép một để quản lý dự án là một thế mạnh chiến gia vào dự án và quản lý tốt hơn các vấn đề không chắc chắn – thực hiện Các ký thuật quản lý dự án là những phương pháp làm giảm thiểu những định và quản lý dự án của bạn. Các kỹ thuật quản lý dự án làm giảm những rủi ro của quản lý dự án cho phép chúng ta nhận định được các vấn đề và giải Mỗi một khía cạnh của quản lý dự án sẽ cải thiện được việc gia đến việc quản lý về phạm vi dự án và các phương pháp kiem soát chi Các rủi ro được làm giảm sẽ cho một dự án một khả năng chiến lược bởi vì Nói tóm lại, quản lý dự án có thể là một sức mạnh chiến lược vì nó giúp tốt hơn – để chọn được các dự án có tỉ lệ lợi nhuận cao nhat và loại bỏ đi những dự Các công ty đã nhận thấy về khả năng chiến lược của việc quản lý dự án đã hợp trong các kỹ thuật và phương pháp quản lý dự án, và văn phòng quản lý dự Quản lý danh mục dự án dùng để chỉ các phương pháp được sử dụng để đầu tư vì mỗi dự án là một sự đầu tư của các nguồn lực giới hạn của công ty. chứng tỏ các tiêu chí lựa chọn dự án đang hoạt động là có một số dự án các danh mục dự án phải hiểu tường tận các mục tiêu tổng thể của công ty và bảo đảm tất cả các dự án hỗ trợ cho các mục tiêu đó. cho thấy họ đang thực hiện các dự án với khả năng thành công khá xa vời – vì thế, họ chỉ đạt được mức độ thành công một phần trên tất cả các dự án. phép nhóm quản lý danh mục dự án từ bỏ các dự án sớm hơn, loại bỏ các lực cho các dự án có sự thay đổi về thứ tự ưu phù hợp của các phương pháp và công cụ quản lý dự án là nền tảng thực tiễn quản lý dự án trên tất cả các dự án của một công ty – Các thực hành quản lý dự án đó thúc đẩy những gì có liên quan, tương tự các dự án, vì vậy chúng giảm Hình 1,4 liệt kê các công cụ quản lý dự án liệu từ các dữ án con để thu được cái nhìn tổng quan về dự án lớn hơn. nên tiến trình quản lý dự án của công ty. phải trên các dự án cụ thể sẽ có thể được cải các kỹ năng quản lý dự án. nhiệm về năng lực quản lý dự án của một công ty. tồn tại của PMO là nó có thể cung cấp cho các cá nhân hay nhóm chủ dự án quyền kiểm soát các tiến trình quản lý dự án. đe xây dựng nên những thực tiễn quản lý dự án đều được xem như mang tính chất năng lực quản lý danh mục dự án mà không có một hình thức của PMO nào nhằm tạo ra và thực thi những sự khởi động và các chuẩn mực báo cáo cần thiết cho dự tiết về nguyên tắc của quản lý dự án và con đường để thực hiện đưa việc quản lý Minh họa 1.3 Sự phát triển của quản lý dự án các quản lý dự án TÓM TẮT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN NHƯ LÀ MỘT THẾ MẠNH tính nhảy vọt, và sự thay đổi được thực hiện thông qua các dự tắc của quản lý dự án làm giảm các nguy cơ của các yếu tố không lựa, hoạch định và thực hiện các dự án để làm giảm chi phí , các yêu cầu hoạch Khi các công ty ngày càng được dẫn dắt bởi các dự án, khả năng quản lý nhất quán và thành thạo các dự án đang được thay đổi từ khả năng chiến thuật Các công ty nhận thấy việc quản lý dự án như là một coi việc quản lý dự án là một tiến trình có thể được xác định và được cải tiến cho 2. Các phương pháp quản lý dự án phù hợp do đó mỗi một dự án 3. Một văn phòng quản lý dự án để chịu trách nhiệm cho việc duy trì và cải tiến tiến trình quản lý danh mục dự án và các phương pháp quản lý dự án và cách mà các tổ chức hoạt động theo các dự án có thể sử dụng để