Bài giảng Phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách (2016): Bài 2 - Vũ Thành Tự Anh

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách (2016): Bài 2 - Vũ Thành Tự Anh

Thể loại: Kinh tế học
Lượt xem: 53,149Lượt tải: 4Số trang: 23

Mô tả tài liệu

Bài 2: Xác định vấn đề chính sách công. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Xác định "lĩnh vực chính sách", xác định “chủ đề chính sách”, xác định “tình huống chính sách”, cấu trúc vấn đề chính sách, đi tìm bằng chứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt nội dung

VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH CÔNG 2. Xác định “chủ đề chính sách” 4. Cấu trúc vấn đề chính sách  Xác định “phạm vi chính sách”  Định nghĩa “vấn đề chính sách”  Xác định “câu hỏi chính sách” Cấu trúc vấn đề chính sách Cấu trúc và vấn đề chính sách Định nghĩa vấn đề chính sách  Mục đích: Phát hiện bản chất của vấn đề chính  Ví dụ 1: Thị trường sữa bột công thức cho trẻ em Định nghĩa vấn đề chính sách  Ví dụ: Thị trường sữa bột trẻ em (tiếp) không cho phép điều tra hành vi gửi giá ở nước ngoài để có thể xử lý các DN sữa cố tình tăng giá bất hợp lý” vận dụng các quy định của pháp luật cạnh tranh để xử lý vấn đề bán tăng giá quá mức so với chi phí của các DN • Bảo vệ người tiêu dùng: “không thể vận dụng được các quy định về bảo vệ người tiêu dùng trước việc tăng giá Định nghĩa vấn đề chính sách  Ví dụ: Thị trường sữa bột trẻ em (tiếp) • Quan điểm của DN kinh doanh sữa sữa hoàn toàn nhập khẩu, giá biến động theo tháng, Biến động giá sữa bột Tỷ giá chính thức (VNĐ/USD) 16,055 16,010 17,433 18,472 19,498 20,875 Giá sữa bột gầy thị trường Tăng (giảm) giá sữa bột 76.2% 27.1% 23.6% 18.1% 23.3% Biến động giá sữa bột Tăng/ giảm giá sữa bột TG 76.2% 28.5% -1.8% 15.9% 42.9% Từ góc độ tiếp cận đến vấn đề chính sách Góc độ tiếp cận Vấn đề chính sách Cơ quan điều tiết Giá sữa – một hàng hóa thiết yếu Quản lý giá Các DN sữa gửi giá ở nước ngoài Không thể xử lý việc DN định giá DN sữa Không có vấn đề ở đây, hãy để Từ góc độ tiếp cận đến vấn đề chính sách  Từ góc độ tiếp cận của kinh tế học vi mô: • Độ co giãn của cầu so với giá  Tính có thể được thay thế của sản phẩm  Tỷ trọng trong ngân sách tiêu dùng • Cấu trúc thị trường và hành vi định giá  Cấu kết chính thức và/hoặc phi chính thức • Vai trò của nhà nước đối với phát triển nguồn lực Định nghĩa vấn đề chính sách  Mục đích: Phát hiện bản chất của vấn đề chính  Câu hỏi: Các vấn đề chính sách là gì?  Yêu cầu: Phát biểu vấn đề chính sách một cách Lưu ý khi định nghĩa vấn đề chính sách  Lưu ý thất bại của thị trường và nhà nước • Đưa giải pháp vào trong định nghĩa: “có quá ít nhà ở cho Vấn đề chính sách Vấn đề chính sách Vấn đề chính sách Vấn đề chính sách Vấn đề chính sách TĐ Bưu chính – Viễn thông VN x x x Vấn đề chính sách Vấn đề chính sách