Hướng dẫn giải bài 67,68,69,70,71,72,73,74 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 1

Thể loại: Bài tập SGK
Lượt xem: 24,414Lượt tải: 2Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Tóm tắt nội dung

W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 1 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 67,68,69, 70,71,72,73,74 TRANG 31,32 SGK TOÁN 8 TẬP 1: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP Tóm tắt kiến thức và Giải bài 67,68,69 trang 31; bài 70,71,72,73,74 trang 32 SGK Toán 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp và Luyện tập. A. Tóm tắt kiến thức chia đa thức một biến đã sắp xếp 1. Phương pháp: Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một bie�n, B ≠ 0 to� n tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho: A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc bé hơn bậc của 1 – Nếu R = 0, ta được phép chia hết. – Ne�u R ≠ 0, ta được phép chia có dư. B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 31, 32 Toán Đại số 8 tập 1: chia đa thức một biến đã sắp xếp Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1) Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia: a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3); b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2). Đáp án và hướng dẫn giải bài 67: a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3) W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 2 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Sắp xếp lại: (x3 – x2 – 7x + 3 ) : (x – 3) b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2) Sắp xếp lại: (2x4 – 3x2 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1) Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia: a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y); b) (125x3 + 1) : (5x + 1); c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x). W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 3 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Đáp án và hướng dẫn giải bài 68: a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y. b) (125x3 + 1) : (5x + 1) = [(5x)3 + 1] : (5x + 1) = (5x)2 – 5x + 1 = 25x2 – 5x + 1. c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : [-(x – y)] = – (x – y) = y – x Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (y2 – 2xy + x2) : (y – x) = (y – x)2 : (y – x) = y – x. Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1) Cho hai đa thức A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2+ 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R. Đáp án và hướng dẫn giải bài 69: Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2+ 1)(3x2 + x – 3) + 5x – 2 Luyện tập: Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1) Làm tính chia: W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 4 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2; b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y. Đáp án và hướng dẫn giải bài 70: a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) – (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2 ) = 5x3 – x2 + 2 b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y = (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y) = 15/6xy – 1 – 3/6y = 5/2xy – 1/2y – 1. Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1) Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không. a) A = 15x4 – 8x3 + x2 B = 1/2x2 b) A = x2 – 2x + 1 B = 1 – x Đáp án và hướng dẫn giải bài 71: a) Ta có 15x4 ; 8x3 ; x2 chia hết cho 1/2x2 nên đa thức A chia hết cho B. b) A chia hết cho B, vì x2 – 2x + 1 = (1 – x)2, chia hết cho 1 – x Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1) Làm tính chia: (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1). W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 5 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Đáp án và hướng dẫn giải bài 72: Khi đó :(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) = (x2 – x + 1)(2x3 + 3x – 2). Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1) Tính nhanh: a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y); b) (27x3 – 1) : (3x – 1); c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1); d) (x2 – 3x + xy -3y) : (x + y) Đáp án và hướng dẫn giải bài 73: a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) = [(2x)2 – (3y)2] : (2x – 3y) = (2x –3y)(2x +3y) : (2x –3y) = 2x + 3y; b) (27x3 – 1) : (3x – 1) = [(3x)3 – 1] : (3x – 1) = (3x – 1) [(3x)2 + 3x + 1] : (3x – 1) = 9x2 + 3x + 1 c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) = [(2x)3 + 1] : (4x2 – 2x + 1) = (2x + 1)[(2x)2 – 2x + 1] : (4x2 – 2x + 1) = (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1) = 2x + 1 d) (x2 – 3x + xy -3y) : (x + y) = [(x2 + xy) – (3x + 3y)] : (x + y) = [x(x + y) – 3(x + y)] : (x + y) W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 6 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai = (x + y)(x – 3) : (x + y) = x – 3. Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1) Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2 Đáp án và hướng dẫn giải bài 74: Khi đó 2x3 – 3x2 + x + a = (x + 2) (2x2 – 7x + 15) + a – 30 để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức (x + 2) thì phần dư a – 30 = 0 hay a = 30. W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 7 Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng. I. Luyện Thi Online - Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng. - H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. - H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội. II. Lớp Học Ảo VCLASS - Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con. - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên. - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn. - Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập. Các chương trình VCLASS: - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 6 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia. - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9. III. Uber Toán Học - Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH. Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… - Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất. - Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc lập. - Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% Học Online như Học ở lớp Offline Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online