Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 7 (Kèm đáp án)

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 7 (Kèm đáp án)

Thể loại: Đề thi Kiểm tra
Lượt xem: 51,935Lượt tải: 1Số trang: 11

Mô tả tài liệu

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 7 (Kèm đáp án) này bao gồm những câu hỏi liên quan đến: đất trồng và thành phần của đất trồng, nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi,...sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn học sinh ôn tập, nắm vững kiến thức để đạt được điểm tốt trong kì thi sắp tới.

Tóm tắt nội dung

Câu 1: Mục đích của bảo quản nông sản là: Câu 2: Bảo quản kín nông sản là: A. Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên các diện tích đất khác B. Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện C. Gieo trồng cùng một loại cây trồng trên nhiều đám đất khác nhau. B. Trên cùng một diện tích trồng nhiều loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách C. Trên nhiều đám đất trồng một loại cây 5: Mặt đất để làm vườn gieo ươm cây rừng phải: Câu 6: Kích thước của luống đất gieo ươm cây rừng là: dưỡng, giảm sâu, bệnh, sản phẩm thu hoạch, ánh sáng, đất ) để điền vào chỗ - Luân canh làm cho đất các từ, cụm từ thích hợp để nêu vai trò của rừng và trồng rừng. Vai trò của rừng và trồng rừng là: Câu 9: Điền các nội dung thích hợp để trình bày nhiệm vụ của trồng rừng. - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu bệnh - Xen canh sử dụng hợp lí đất đai, ánh sáng và giảm sâu, bệnh. - Trồng rừng sản xuất lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống và xuất khẩu - Trồng rừng đặc dụng: vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và môi trường rừng để nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử và du lịch. Đề 1: (Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra) d.Câu b,c đúng. c. Hóa học. c. Hóa học. Đề 1: (Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra) 4) Vệ sinh đồng ruộng và làm đất có tác dụng gì? c. Tăng sức chống chịu sâu bệnh cho cây. 3) Nhược điểm của phương pháp hóa học là gì? Câu 1: Đất trồng là: A. Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sống và sản B. Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất mà có thể trồng cây được. C. Là lớp đất mịn có thể trồng cây được. Câu 2: Thành phần của đất trồng gồm có. B. Phần khí, phần rắn và phần lỏng. C. Đất, khí và nước. Câu 3: Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất người ta chia đất ra làm mấy loại Câu 4: Độ phì nhiêu của đất là: A. Khả năng đất cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng. B. Khả năng đất cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng sinh Khả năng của đất cung cấp đủ nước, ôxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng bảo đảm năng suất cao, đòng thời không chứa các chất có hại cho cây. Câu 7: Em hãy hoàn thiện bảng sau để nêu vai trò của từng thành phần của đất Các thành phần của đất trồng Vai trò đối với cây trồng Câu 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấp để nêu vai trò của trồng trọt trong - Chọn cây trồng phù hợp với đất 1: (Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra) d.Câu b,c đúng. b. Hóa học. b. Sinh học. c. Cơ học.