Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Phú

Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Phú

Lượt xem: 124,598Lượt tải: 5Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Trong chương 9 sẽ đề cập đến quá trình nén khí và hơi thông qua việc giới thiệu các đặc điểm của máy nén pittông 1 cấp và máy nén pittông nhiều cấp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Tóm tắt nội dung