Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng vận hành cơ cấu cân bằng với vận tốc chuyển động p1

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng vận hành cơ cấu cân bằng với vận tốc chuyển động p1

Thể loại: Vật lý
Lượt xem: 147,137Lượt tải: 10Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng vận hành cơ cấu cân bằng với vận tốc chuyển động p1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Vị trí và mục đích môn tiếp giữa các môn học cơ sở và chuyên ngành  Đối tượng là thiết bị tổng thể, không còn là các chi tiết riêng lẻ như trong các môn học cơ sở.  Củng cố lại các kiến thức đã học như Sức bền VL, Nguyên lý máy, Chi tiết to b uy to b uy Box Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng vận hành cơ cấu cân bằng với vận tốc chuyển tượng nghiên cứu  Phương tiện cơ giới hóa việc nâng/hạ và vận chuyển vật nặng.  Các thiết bị dùng vận chuyển vật liệu với số lượng to b uy to b uy dung môn học  Các bộ phận và thiết bị máy nâng.  Máy chuyển liên tục.  Yêu cầu về an toàn thiết bị to b uy to b uy cầu với học viên Nắm được các nội dung sau:  Cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của một số bộ phận và thiết bị máy nâng và máy chuyển liên tục.  Phương pháp tính toán một số bộ phận và thiết bị máy nâng và máy chuyển liên tục.  Yêu cầu về an toàn thiết bị to b uy to b uy liệu tham khảo Đào Trọng Thường: Máy nâng chuyển. ĐHBK HN, Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường: Tính toán máy trục. Nxb KHKT, HN, Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng: Máy và thiết bị nâng. Nxb KHKT, HN, Các tiêu chuẩn liên chi to b uy to b uy liệu tham khảo 1. Đào Trọng Thường: Máy nâng chuyển. ĐHBK Hà Nội, 1993 2. Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường: Tính toán máy trục. Nxb KHKT, Hà Nội, 1975 3. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng: Máy và thiết bị nâng. Nxb KHKT, Hà Nội, 2002 4. TCVN Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn. 5. TCVN Thiết bị nâng. Chế độ làm việc. 6. TCVN Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. 7. TCVN 4244-86. Thiết bị nâng. Chế độ làm việc 8. TCVN Phụ lục 2: Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép. 9. ГOCT to b uy to b uy đầu CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA MÁY to b uy to b uy Trọng tải  Khối lượng lớn nhất của vật nâng mà máy được phép vận hành theo thiết kế.  Trọng tải Q (tấn) thường được thiết kế theo dãy tiêu chuẩn.  Cấm nâng vượt to b uy to b uy Q tieu Vùng phục vụ  Chiều cao nâng H (m).  Khẩu độ và hành trình (với cần trục dạng cầu) hoặc tầm với và góc quay (với cần trục to b uy to b uy cao nâng H (m) Là khoảng cách đo từ sàn làm việc đến tâm móc ở vị trí cao độ to b uy to b uy độ và hành trình (m)  Khẩu độ là khoảng cách giữa 2 đường ray di chuyển cầu.  Hành trình là quãng đường cần di chuyển theo phương dọc độ to b uy to b uy với (m) và góc xoay  Tầm với là khoảng cách giữa tâm quay và tâm móc ở vị trí xa nhất.  Góc xoay của cần quanh tâm quay. Cần trục quay ngoài trời thường có khả năng quay tròn vòng.Tầm với to b uy to b uy Các vận tốc chuyển động Cầu trục có các cơ cấu tạo chuyển động sau: • Cơ cấu nâng – tạo chuyển động lên xuống • Cơ cấu di chuyển xe con – chuyển động ngang • Cơ cấu di chuyển cầu – chuyển động dọc Cần trục quay có các cơ cấu tạo chuyển động: • Cơ cấu quay – tạo chuyển động quay của cần • Cơ cấu nâng cần, Cơ cấu thay đổi tầm to b uy to b uy vận tốc chuyển vận tốc chuyển động là vận tốc các cơ cấu trên. Với cần trục thông dụng, vận tốc lấy trong khoảng sau: • Vận tốc nâng: vn = 6 – 12 m/ph • Vận tốc di chuyển xe con: vx = 15 – 20 m/ph • Vận tốc di chuyển cầu: vc = 20 – 40 m/ph • Vận tốc quay: nq = 0,5 – 3,0 to b uy to b uy Chế độ làm việc (CĐLV)  Phản ánh đặc tính làm việc đặc thù của loại thiết bị này: đóng mở nhiều lần và làm việc với tải khác nhau.  Cùng trọng tải và các đặc tính khác nhưng mỗi máy nâng có thể được sử dụng với thời gian và mức độ tải nặng nhẹ khác nhau.  Do vậy nếu thiết kế như nhau thì hoặc sẽ thừa an toàn (lãng phí) hoặc sẽ không đủ an toàn.  CĐLV được phản ánh trong từng bước tính toán thiết kế các bộ phận trong cơ cấu và máy là đặc tính riêng, được đưa vào nhằm mục đích tiết kiệm mà vẫn đảm bảo an toàn khi sử to b uy to b uy phân nhóm CĐLV  Tiêu chuẩn quy định cách phân nhóm CĐLV.  Theo TCVN 4244-86, cơ cấu nâng được phân thành 5 nhóm: Quay tay, Nhẹ, Trung bình, Nặng và Rất nặng dựa trên nhiều chỉ tiêu khác nhau. CĐLV của máy nâng được lấy theo CĐLV của cơ cấu phân nhóm này có một số nhược điểm: • Không tương thích với các tiêu chuẩn khác • Quá nhiều chỉ tiêu và phối hợp không nhất to b uy to b uy phân nhóm CĐLV theo 2 chỉ tiêu  TCVN 5462-1995 phân loại cơ cấu và máy nâng độc lập với cùng phương pháp và chỉ dựa trên 2 chỉ tiêu: cấp sử dụng (CSD) và cấp tải (CT).  Cách phân nhóm CĐLV này tương thích ISO.  Các chỉ tiêu phản ánh rõ nét hơn mức độ phá hủy (mỏi) của các chi tiết  Nhất quán trong cách phân nhóm CĐLV  Các cơ cấu phân thành 8 nhóm CĐLV: M1 … M8 Máy nâng phân thành 8 nhóm CĐLV: A1 … A8 Xem chi to b uy to b uy tắt  Các đặc tính cơ bản của máy nâng  Mục đích, ý nghĩa của CĐLV  Cách phân nhóm CĐLV theo 2 chỉ tiêu (TCVN Với CCN, CĐLV gồm những nhóm nào? Với MN – gồm những nhóm nào?  Các chỉ tiêu cấp tải và cấp sử dụng với CCN và MN  Phối hợp các chỉ tiêu này để được to b uy to b uy tiêu chuẩn về trọng tải (tấn) - -- - - - - 0,05 - - 0,1 -- 0,2 0,25 0,32 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 140 180 225 280 360 450 550 710 Theo GOST to b uy to b uy