TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ phần 7

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ phần 7

Thể loại: Hệ điều hành
Lượt xem: 82,477Lượt tải: 5Số trang: 13

Mô tả tài liệu

Trường hợp muốn nhập danh sách container từ file EXCEL, bạn chọn nút “Nhập container từ EXCEL”. Khi đó màn hình hiện ra để bạn chọn file EXCEL và thiết đặt cấu trúc file EXCEL. + Tên sheet: là tên sheet trong file EXCEL của bạn + Hàng đầu: hàng đầu tiên chứa dữ liệu về danh sách container trong file EXCEL + Số hiệu container: cột số hiệu Container trong file EXCEL + Loại container

Tóm tắt nội dung

88 Trường hợp muốn nhập danh sách container từ file EXCEL, bạn chọn nút “Nhập từ EXCEL”. Khi đó màn hình hiện ra để bạn chọn file EXCEL và thiết đặt cấu trúc file EXCEL. 89 + Tên sheet: là tên sheet trong file EXCEL của bạn + Hàng đầu: hàng đầu tiên chứa dữ liệu về danh sách container trong file EXCEL + Số hiệu cột số hiệu Container trong file EXCEL + Loại cột Loại Container trong file EXCEL + Seal no: cột Seal no trong file EXCEL + Trạng thái: cột Trạng thái trong file EXCEL Sau khi đã đặt xong cấu trúc file EXCEL, bạn hãy chọn đến file EXCEL đó và chọn nút “Ghi”, khi đó toàn bộ danh sách container trong file EXCEL của bạn sẽ được chương trình tự động nhập vào danh sách container của vận đơn Tham khảo file EXCEL mẫu : Nếu muốn xóa 1 dòng trong danh sách bạn đánh dấu hàng đó sau đó nhấn phím F8. Khi nhập xong bạn chọn nút “Ghi” và quay trở lại phần nhập thông tin tờ khai. · Bước 2: Nhập danh sách mặt hàng xuất khẩu: chọn Tab “Danh sách hàng tờ khai” giao diện sẽ hiện ra như hình 90 Bạn có thể xuất sản phẩm, xuất nguyên phụ liệu bằng cách tích vào các ô phía trên tương ứng (chương trình mặc định khi mở tờ khai xuất là xuất sản phẩm). - Nhập mã hàng và ấn phím Tab, nội dung dòng hàng sẽ hiện thị tương ứng với mã hàng. - Copy một dòng hàng. Để copy một dòng hàng tương tự như dòng hàng nào bạn chọn dòng hàng đó sau đó nhấn phím F5 - Để đặt thông tin ngầm định cho dòng hàng khi tạo mới dòng hàng bạn nhấn phím F4 91 - Nhập tên hàng ngầm định sau đó chọn nút “Đặt”, muốn bỏ đặt tên hàng ngầm định bạn xóa trắng sau đó chọn nút “Đặt” - Điền đầy đủ các thông tin về mặt hàng mà bạn muốn nhập khẩu, tên hàng khai báo cần điền đầy đủ, rõ ràng thể hiện những đặc trưng cơ bản nhất của hàng hóa, đảm bảo tên hàng đã khai báo có đủ điều kiện để phân loại vào mã số thuế của ô mã HS. Khi nhập đầy đủ các thông tin chọn nút “Ghi”. - Lưu ý: Nếu đơn giá của dòng hàng chưa bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm mà bạn chỉ biết tổng trị giá lệ phí của tờ khai bạn muốn phân bổ lệ phí: “phí vận chuyển", "phí bảo hiểm” vào dòng hàng. Hãy nhập phí vận chuyển và phí bảo hiểm, sau đó đánh dấu chọn “Tự động phân bổ”, khi đó chương trình sẽ phân bổ các lệ phí trên vào trị giá tính thuế cho từng dòng hàng theo tỉ lệ của trị giá nguyên tệ của từng dòng hàng trong tổng lệ phí( khi đó đơn giá nguyên tệ không thay đổi, trị giá tính thuế VNĐ thay đổi và bằng: trị giá VNĐ + giá trị phân bổ VNĐ). - Các trường Mã hãng sản xuất, Tên hãng sản xuất, Quy cách phẩm chất… bạn có thể nhập hoặc không. - Nếu bạn muốn xóa một tên hàng, hãy đánh dấu dòng chứa tên hàng đó sau đó nhấn phím “Delete” trên bàn phím. - Nếu muốn chọn danh sách hàng từ danh mục hàng xuất khẩu thường xuyên của doanh nghiệp, nhấn phím “F9” trên bàn phím để chọn danh mục hàng. Lưu ý: bạn phải đặt con trỏ vào danh sách hàng trước khi nhấn “F9”. 92 - Chọn danh sách hàng nhập khẩu bằng nút “>”, “>>”, hoặc bỏ chọn bằng “<”, “<<” sau đó nhấn nút “Đồng ý”. Nếu bạn muốn tìm trong danh sách lựa chọn, nhấn phím “F5” trên bàn phím để chọn nhanh tên hàng. - Khi đã chọn xong danh sách hàng, bạn trở về màn hình nhập danh sách hàng và chỉnh sửa lại danh sách hàng cho phù hợp rồi chọn nút “Ghi”. - Nếu muốn chọn danh sách hàng từ File EXCEL, bạn nhấn phím “F6” trên bàn phím để chọn danh mục hàng chứa trong File EXCEL đã nhập trước đó. Tên sheet: tên sheet của bạn trong file EXCEL chứa các dòng hàng (thông thường là 93 Bạn tự định nghĩa các cột trong file EXCEL tương ứng với các cột nhập hàng. Tiếp theo bạn chọn file EXCEL bằng cách chọn nút “…” để chọn file EXCEL chứa hàng của bạn. Lưu ý: Nếu trong file EXCEL của bạn dùng FONT chữ unicode thì bạn phải chọn đánh dấu Khi đã định nghĩa xong các tham số, bạn chọn nút “Ghi”. Khi đó chương trình sẽ đọc toàn bộ danh sách hàng trong file EXCEL của bạn để nhập vào danh sách hàng tờ khai. Tiếp theo bạn hãy kiểm tra lại danh sách hàng trên tờ khai để đảm bảo việc nhập danh sách hàng từ File EXCEL đúng ý của bạn. Bạn cũng có thể tham khảo mẫu file EXCEL trong thư mục cài đặt: · Bước 3: Nhập các chứng từ kèm theo (CO, giấy phép, hợp đồng, hoá đơn thương mại,… nếu có): Chọn Tab “Chứng từ kèm theo”: Tab này có hình ảnh như sau: - Nhập CO (nếu có): Chọn nút “CO”: 94 Màn hình sẽ hiện ra danh sách các CO của tờ khai, để nhập mới một CO bạn chọn nút “Thêm mới CO”, màn hình nhập CO mới hiện ra như sau: 95 Điền đầy đủ các thông tin về CO, sau đó chọn hàng gắn với CO này bằng cách chọn tiếp nút “Chọn hàng”. Khi đó màn hình sẽ hiện ra danh sách hàng của tờ khai này để bạn chọn: 96 Chọn các nút “>”,“>>” “<” hoặc “<<” để thêm hoặc bớt từng tên hàng cho CO này. Tiếp theo bạn chọn nút “Ghi”. Sau đó quay ra màn hình nhập CO, bạn lại chọn nút “Ghi” để ghi CO này. Chọn CO đã có: Danh sách CO bạn đã nhập trước đó hiện ra 97 Bạn có thể tìm CO đã nhập trước đó bằng cách nhập các tham số để tìm kiếm sau đó chọn nút "Lọc". Khi đã tìm được CO phù hợp bạn chọn nút "Chọn". Sau đó hãy làm các bước tiếp theo như nhập một CO mới -Nhập giấy phép: tương tự như nhập CO: chọn nút “Giấy phép” 98 Màn hình hiện ra danh sách các giấy phép cho tờ khai này. Nếu bạn muốn nhập mới chọn nút “Thêm mới GP”: Điền đầy đủ các thông tin trên giấy phép, tiếp theo chọn nút “Chọn hàng” để chọn các tên hàng cần giấy phép này: 99 Chọn các nút “>”,“>>” “<” hoặc “<<” để thêm hoặc bớt từng tên hàng cho giấy phép này. Tiếp theo bạn chọn nút “Ghi”. Sau đó trở lại màn hình nhập giấy phép, bạn lại chọn nút “Ghi” để ghi giấy phép này. Chọn Giấy phép đã có: Danh sách Giấy phép bạn đã nhập trước đó hiện ra 100 Bạn có thể tìm Giấy phép đã nhập trước đó bằng cách nhập các tham số để tìm kiếm sau đó chọn nút "Lọc". Khi đã tìm được Giấy phép phù hợp bạn chọn nút "Chọn". Sau đó hãy làm các bước tiếp theo như nhập một Giấy phép mới. Quay trở lại màn hình nhập tờ khai bạn chọn nút “Ghi” .Vậy là bạn đã hoàn thành việc nhập thông tin cho tờ khai xuất khẩu. · Bước 4: Khai báo tờ khai. - Để chuẩn bị gửi tờ khai đến Hải quan điện tử máy tính của bạn phải được kết nối Nếu bạn dùng chế độ quay số thì hãy thực hiện quay số để kết nối trước khi gửi tờ khai đến Hải quan điện tử. Nếu bạn dùng ADSL hay LEASED LINE thì đảm bảo trước lúc gửi tờ khai bạn đã kết nối với INTERNET. - Bạn chọn nút “Khai báo”, trên màn hình nhập tờ khai nếu bạn chưa nhập: tên truy nhập, mật khẩu kết nối tới VAN thì màn hình sẽ hiện ra để bạn nhập: tên truy nhập, mật khẩu kết nối tới VAN.