Bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Thể loại: Giáo án điện tử
Lượt xem: 109,453Lượt tải: 1Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Với nội dung của bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức học sinh có thể hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ: tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu; từ bao giờ cũng có nghĩa, còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa .

Tóm tắt nội dung

Giáo án Tiếng việt 4 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I. Mục tiêu: -Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ : tiếng dùng để tạo nên từ , từ dùng để tạo nên câu ; từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa . -Phân biệt được từ đơn và từ phức . -Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ . II. Đồ dùng dạy học: 1 Bảng phụ viết sẵn đoạn văn để kiểm tra ( cuốn sổ tay TV 3 – Tập 2 ) . -Bảng lớp viết sẵn câu văn : Nhờ / bạn / giúp đỡ / , lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, Hanh / là / học sinh / tiên tiến . -Giấy khổ to kẽ sẵn 2 cột nội dung bài 1 phần nhận xét và bút dạ . -Từ điển ( nếu có ) hoặc phô tô vài trang ( đủ dùng theo nhóm ) . III. Hoạt động trên động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi : Tác dụng và cách dùng dấu hai chấm . - Gọi 3 HS đọc đoạn văn đã giao từ tiết trước . - Giới thiệu đoạn văn đã viết sẵn ở bảng phụ . - Yêu cầu HS đọc và nêu ý nghĩa của từng dấu hai chấm trong đoạn văn . “ Tất cả nhìn nhau , rồi nhìn Tùng . Anh chàng vẻ rất tự tin : - Cũng là . - Đúng vậy ! – Thanh giải thích – chỉ có khoảng 700 người . Có nước đông dân nhất là Trung Quốc : hơn 1 tỉ 200 triệu ” .- Nhận xét và cho điểm HS .2. Bài mới: a) Giới thiệu bài - Đưa ra từ : học , học hành , hợp tác xã . - Hỏi : Em có nhận xét gì về số tiếng của ba từ học , học hành , hợp tác xã . - Bài học hôm nay giúp các em hiểu rõ về từ 1 tiếng ( từ đơn ) và từ gồm nhiều tiếng (từ phức). b) Tìm hiểu ví dụ - Yêu cầu HS đọc câu văn trên bảng lớp . - Mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo . Câu văn có bao nhiêu từ . + Em có nhận xét gì về các từ trong câu văn trên ? Bài 1 - Gọi HS đọc yêu cầu . - Phát giấy và bút dạ cho các nhóm . - Yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành phiếu . - Gọi 2 nhóm HS dán phiếu lên bảng . Các nhóm khác nhận xét , bổ sung . - Chốt lại lời giải đúng . Bài 2- Hỏi : + Từ gồm có mấy tiếng ? + Tiếng dùng để làm gì ? + Từ dùng để làm gì ? + Thế nào là từ đơn ? Thế nào là từ phức ? c) Ghi nhớ - Gọi HS đọc phần Ghi nhớ . - Yêu cầu HS tiếp nối nhau tìm từ đơn và từ phức . - Nhận xét , tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ . d) Luyện tập Bài 1 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu . - Yêu cầu HS tự làm bài . -GV viết nhanh lên bảng và gọi 1 HS lên bảng làm . - Gọi HS nhận xét , bổ sung ( nếu có ) . - Những từ nào là từ đơn ? - Những từ nào là từ phức ? (GV dùng phấn màu vàng gạch chân dưới từ đơn , phấn đỏ gạch chân dưới từ phức ) Bài 2- Gọi 1 HS đọc yêu cầu . - Yêu cầu HS dùng từ điển và giải thích : Từ điển Tiếng Việt là sách tập hợp các từ tiếng Việt và giải thích nghĩa của từng từ . Từ đó có thể là từ đơn hoặc từ phức . - Yêu cầu HS làm việc trong nhóm .GV đi hướng dẫn các nhóm gặp khó khăn . - Các nhóm dán phiếu lên bảng . - Nhận xét , tuyên dương những nhóm tích cực , tìm được nhiều từ . Bài 3 - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu . - Yêu cầu HS đặt câu . - Chỉnh sửa từng câu của HS ( nếu sai ) . 3. Củng cố, dặn dò:- Hỏi : + Thế nào là từ đơn ? Cho ví dụ . + Thế nào là từ phức ? Cho ví dụ . - Nhận xét tiết học . - Dặn HS về nhà làm lại bài tập 2, 3 và chuẩn bị bài sau . - 1 HS lên bảng . - 3 HS đọc . - Đọc và trả lời câu hỏi . · Dấu hai chấm thứ nhất báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời của nhân vật Tùng . · Dấu hai chấm thứ hai giải thích cho bộ phận đứng trước : Trung Quốc là nước đông dân nhất . - Theo dõi . - Từ học có 1 tiếng , từ học hành có 2 tiếng, từ hợp tác xã gồm có 3 tiếng . - Lắng nghe . - 2 HS đọc thành tiếng : Nhờ / bạn / giúp đỡ / lại / có / chí / học hành /nhiều / năm / liền / Hanh / là / học sinh / tiến tiến . - Câu văn có 14 từ . + Tong câu văn có những từ gồm 1 tiếng và có những từ gồm 2 tiếng . - 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trong SGK. - Nhận đồ dùng học tập và hoàn thành phiếu . - Dán phiếu , nhận xét , bổ sung . Từ đơn ( Từ gồm một tiếng ) Từ phức ( Từ gồm nhiều tiếng ) nhờ , bạn , lại , có , chí , nhiều , năm , liền , Hanh , là giúp đỡ , học hành , học sinh , tiên tiến + Từ gồm một tiếng hoặc nhiều tiếng . + Tiếng dùng để cấu tạo nên từ . Một tiếng tạo nên từ đơn , hai tiếng trở lên tạo nên từ phức . + Từ dùng để đặt câu . + Từ đơn là từ gồm có 1 tiếng , từ phức là từ gồm có hai hay nhiều tiếng . - 2 đến 3 HS đọc thành tiếng . - Lần lượt từng từng HS lên bảng viết theo 2 nhóm . Ví dụ : Từ đơn : ăn , ngủ , hát , múa , đi , ngồi , … Từ phức : ăn uống , đấu tranh , cô giáo , thầy giáo , tin học , … - 1 HS đọc thành tiếng . - Dùng bút chì gạch vào SGK . - 1 HS lên bảng .Rất / công bằng / rất / thông minh / . Vừa / độ lượng / lại / đa tình / đa mang /.- Nhận xét . - Từ đơn : rất , vừa , lại . - Từ phức : công bằng , thông minh , độ lượng , đa tình , đa mang . - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK . - Lắng nghe . - Hoạt động trong nhóm . 1 HS : đọc từ . 1 HS : viết từ . - HS trong nhóm tiếp nối nhau tìm từ . Ví dụ : Từ đơn : vui , buồn , no , đói , ngủ , sống , chết , xem , nghe , gió , mưa , …Từ phức : ác độc , nhân hậu , đoàn kết , yêu thương , ủng hộ , chia sẻ , … - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK . - HS tiếp nối nói từ mình chọn và đặt câu . ( mỗi HS đặt 1 câu ). · Em rất vui vì được điểm tốt . · Hôm qua em ăn rất no . · Bọn nhện thật độc ác . · Nhân dân ta có truyền thống đoàn kết . · Em bé đang ngu . · Em nghe dự báo thời tiết . · Bà em rất nhân hậu . -HS trả cả lớp.