Nguyên lý cắt : THIẾT KẾ DAO TIỆN ĐỊNH HÌNH part 1

Nguyên lý cắt : THIẾT KẾ DAO TIỆN ĐỊNH HÌNH part 1

Lượt xem: 98,503Lượt tải: 10Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Khái niệm: Dao tiện định hình sử dụng để gia công các bề mặt định hình tròn xoay, trong sản xuất hàng loạt lớn, hàng khối, đặc biệt trên máy tự động và bán tự động. So với dao tiện thông thường có các đặc điểm sau : - Dao tiện định hình có hình dáng đường viền lưỡi cắt chính phù hợp với biên dạng bề mặt gia công. - Bảo đảm sự đồng nhất về hình dáng và chính xác về kích thước của chi tiết gia công, vì nó không phụ thuộc vào cấp bậc tay nghề...

Tóm tắt nội dung