Quy định đối với Sinh viên học GDQP và An ninh tại trung tâm Hòa An

Quy định đối với Sinh viên học GDQP và An ninh tại trung tâm Hòa An

Thể loại: Giáo dục học
Lượt xem: 105,290Lượt tải: 6Số trang: 9

Mô tả tài liệu

Quy định nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc QUY ĐỊNH Đối với Sinh viên học GDQP và AN tại trung tâm Hòa An 1. VỊ TRÍ MÔN HỌC. - Giáo dục quốc phòng - an ninh là môn học chính khóa, bắt buộc đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp; sinh viên các trường cao đẳng, đại học; là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. - Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO a. Mục tiêu chung. - Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. b. Mục tiêu cụ thể. - Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. - Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK, CKC. - Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 3. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ. 3.1 Nội dung môn học GDQP-AN được phân chia thành 3 học Học phần GDQP-AN 1: Đường lối quân sự của Đảng Mã học phần: QP003 Số tín chỉ: 03 tín chỉ Thời gian: 45 tiết lý thuyết 3.1.2. Học phần GDQP-AN 2: Công tác quốc phòng, an ninh Mã học phần: QP004 Số tín chỉ: 02 tín chỉ Thời gian: 30 tiết lý Học phần GDQP-AN 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) Mã học phần: QP005 Số tín chỉ: 03 tín chỉ Thời gian: 75 tiết (30 tiết lý thuyết, 45 tiết thực hành) 3.2. Thời gian học Mỗi học phần GDQP-AN sẽ được tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập trong thời gian 1 học phần, điểm môn học và điều kiện cấp chứng học phần GDQP-AN: mỗi học phần sẽ có điểm học phần. Điểm học phần là tổng điểm được tính từ các điểm thành phần bao gồm: điểm chuyên cần x 10% + điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + điểm thi kết thúc học phần x 60%. Điểm học phần sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được công bố và nhập vào hệ thống quản lý điểm theo thang điểm 10. Học phần sẽ được tính tích lũy khi đạt từ điểm 4 trở lên. Hệ thống quản lý điểm quy đổi điểm học phần (thang điểm 10) thành điểm chữ và điểm học phần (thang điểm 4) như sau: Điểm học điểm 10) Điểm chữ Điểm học điểm 4) 9,0 – – – – – – – – trung bình chung các học phần GDQP-AN (ĐTBC GDQP-AN): là điểm trung bình chung có trọng số của điểm 3 học phần GDQP-AN (theo thang điểm 10), làm tròn đến một chữ số thập phân và được tính như sau: ĐTBC GDQP-AN = (GDQP-AN 1 x 3 + GDQP-AN 2 x 2 + GDQP-AN 3 x 3)/8 3.3.3. Điều kiện để cấp Chứng chỉ GDQP-AN: sinh viên được cấp Chứng chỉ GDQP-AN khi điểm trung bình chung các học phần GDQP-AN phải đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQP-AN là một trong những điều kiện để xét công nhận sinh viên tốt nghiệp. Chú ý: * Điểm của các học phần GDQP-AN được tính là đã tích lũy khi đạt kết quả từ điểm 4 trở lên (theo thang điểm 10), nhưng nếu điểm trung bình chung các học phần GDQP-AN chưa đạt từ 5 điểm trở lên thì sinh viên phải đăng ký học và thi lại một hay các học phần để cải thiện điểm trung bình chung các học phần GDQP-AN. * Sau khi thi kết thúc học phần từ 2-3 tuần. Kết quả sẽ được thông báo trên Website Trung tâm GDQP-AN Đại học Cần Thơ: Sinh viên đủ điểm hoàn thành môn học được cấp chứng chỉ GDQP. Cán bộ lớp đến liên hệ thầy: Nguyễn Cộng Hòa (SĐT: vào thứ 5 hàng tuần tại Phòng Đào tạo Trường đại học Cần Thơ (Khu 2) để cấp chứng chỉ GDQP. Sinh viên liên hệ chuyển bảng điểm và các mặt của công tác đào tạo gặp thầy Mai Thế Tuấn (SĐT: vào thứ 5 hàng tuần tại Phòng Đào tạo Trường đại học Cần Thơ (Khu 2). 4. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG KHI HỌC MÔN HỌC GDQP. + Thời gian: -Xe Nhà trường đưa sinh viên từ Khu 2/ĐHCT đến TT GDQP Khu Hòa An trong ngày trước ngày đầu tiên của đợt học, ngày cuối cùng của đợt học xe trường đón sinh viên về lại khu 2/ĐHCT (Lịch đưa, đón Sinh viên đã được đăng trên mục Thông báo của trang điện tử Trường đại học Cần Thơ địa chỉ gian học tập, sinh hoạt tại Trung tâm thực hiện theo Thời gian biểu như DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIỜ ĐẾN GIỜ HIỆU SÁNG Báo thức buổi không BT) 3 hồi dài Thể dục buổi – sinh cá nhân, sắp xếp nội – – 07.00 9 tra – bị học tập 20 07.10 – tập buổi – 09.00 1 hồi 3 giải – 09.30 3 tục học tập buổi – 11.00 9 TRƯA Ăn – 11.30 9 – CHIỀU Báo thức buổi hồi bị học tập 15 13.15 – tập buổi – 14.45 1 hồi 3 giải – 15.15 3 tục học tập buổi – 16.00 9 quản vũ khí, Thể thao chiều, Lao – sinh cá – – 18.00 9 TỐI Sinh hoạt Tiểu đội, Trung đội, Đại – bị học tập buổi – tập buổi – 19.55 1 hồi 3 giải – 20.10 3 tục học tập buổi – 21.00 9 danh, điểm quân – bị đi – đèn đi 23.00) 3 hồi dài SÁNG THỨ HAI Báo thức buổi hồi dài Vệ sinh cá nhân, sắp xếp nội – – 06.30 9 – 07.15 1 hồi 9 bị học tập 15 07.15 – tập buổi – 11.00 1 hồi 3 viên phải tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chế độ đã xác định trong thời gian biểu. + Tài liệu – Giáo Sinh viên sẽ được mượn 1 bộ “Giáo trình GDQP-AN” gồm 02 cuốn không tính phí. -Ngoài ra Sinh viên có thể tham khảo thêm tài liệu trên các Website của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Trường đại học Cần Thơ địa chỉ của Vụ Giáo dục Quốc phòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo… + Trang phục: * Để phù hợp với đặc thù môn học GDQP-AN Trung tâm GDQP trường đại học Cần Thơ sẽ cho Sinh viên mượn trang phục (Có tính phí bảo quản) gồm: 02 bộ quân phục của Quân đội. 01 mũ tai bèo. 01 bộ Mùng, mền, chiếu, gối. * Trong suốt quá trình học tập sinh viên đến lớp phải mặc quân phục, mang giầy, đeo bảng tên, sinh viên không mặc đồng phục sẽ không được vào lớp và bị coi là vắng mặt. * Trang phục và tài liệu là tài sản của nhà nước giao cho sinh viên sử dụng. Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, không được viết vẽ lên đồng phục và giáo trình. * Trong buổi nhập học đầu khóa cán bộ lớp đến kho của TTGDQP-AN để liên hệ mượn trang phục và giáo trình cho lớp mình (Ký Nhận vào sổ mượn). - Cán bộ lớp phát cho từng sinh viên và yêu cầu sinh viên ký nhận vào danh sách để có cơ sở thu hồi. * Cách mang mặc: Kiểu quân phục nam: Mặc áo bỏ trong quần Kiểu quân phục nữ: Mặc áo không bỏ trong quần. Chú ý: Nữ có thể mặc được kiểu quân phục nam, nhưng nam không mặc kiểu quân phục nữ * Cuối đợt học sinh viên có trách nhiệm trả giáo trình và trang phục đã mượn cho cán bộ lớp. Cán bộ lớp thu, kiểm tra và trả lại cho TTGDQP-AN ngay sau buổi học cuối cùng của đợt học. * Xử lý vi phạm. Sinh viên làm mất, làm hỏng trang phục, giáo trình và các trang thiết bị của Trung tâm sẽ phải bồi thường bằng giá trị thực tế là: Quần áo: mũ tai bèo: trình GDQP-AN tập 1: trình GDQP-AN tập 2: giặt: đ/Cái Xô: đ/Cái. Ca múc nước: 6.000 bông cỏ: đ/Cái Hót rác: đ/Cái Bàn chải vệ sinh toalet: 12.000 đ/Cái * Đại đội nào không trả đủ trang phục và giáo trình sẽ không được công nhận kết quả môn học. * Sinh viên không trả quân phục và giáo trình sẽ bị thông báo về khoa và đơn vị quản lý SV. * Sinh viên cố ý không trả quân phục và giáo trình sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật. + Chấp hành quy định khi sử dụng VK, trang thiết bị, vật chất dạy học: - Sinh viên phải tuyệt đối chấp hành các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang thiết bị. - Tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của giáo viên khi sử dụng vũ khí, trang thiết bị, vật chất dạy học. - Sinh viên tuyệt đối không được dùng súng để đùa giỡn (chĩa và ngắm vào người khác) - Sử dụng bản đồ, địa bàn, bia, đồng tiền di động và các dụng cụ học tập khác phải đúng sự hướng dẫn của giảng viên. - Sinh viên phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, cấm viết vẽ, đánh dấu vào giáo trình, lên bàn, lên tường, lên giường tủ, xả rác bừa bãi ở giảng đường, ký túc xá và những nơi sinh hoạt công cộng. + Chấp hành kỷ luật: - Sinh viên vào lớp phải ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi do giáo viên xắp xếp trong buổi học đầu tiên, không được thay đổi chỗ ngồi trong suốt thời gian học tập môn học GDQP. - Sinh viên không được sử dụng điện thoại trong lớp học. - Sinh viên không được uống rượu, bia, gây mất đoàn kết. - Phần thực hành HP3 sinh viên phải tham gia học tập đủ 100% thời gian. Nếu SV vắng sẽ bị cấm thi Học phần 3 và cho điểm F vào bảng điểm. Phải đăng ký học lại Học phần GDQP 3 (QP005). - Vắng thi Học phần không có lý do bị cấm thi Học phần và cho điểm F vào bảng điểm. Phải đăng ký học lại Học phần đó. - Không được gây mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học… Sinh viên vi phạm sẽ bị đuổi học, sinh viên vi phạm lỗi này 2 lần trong khóa học sẻ bị cấm thi và cho điểm F vào bảng điểm. Phải đăng ký học lại các Học phần GDQP. - Muốn ra, vào lớp phải báo cáo và được sự đồng ý của giảng viên (sinh viên tự tiện ra, vào không xin phép, bỏ học giữa giờ hoặc sau giờ giải lao không vào lớp) bị xem là bỏ học sinh viên bỏ học 2 lần trong khóa học sẽ bị cấm thi và cho điểm F vào bảng điểm. Phải đăng ký học lại các Học phần GDQP. - Sinh viên bị đuổi học 1 buổi + bỏ học 1 buổi sẽ bị cấm thi và cho điểm F vào bảng điểm. Phải đăng ký học lại các Học phần GDQP. - Không được gian lận trong học tập và điểm danh vi phạm một trong các lỗi này sinh viên sẽ bị đình chỉ học môn học GDQP. - Sinh viên phải thay nhau làm nhiệm vụ trực nhật lớp (Làm vệ sinh giảng đường trước và sau khi học) do Đại đội trưởng phân suốt khóa học, sinh viên chỉ được phép vắng mặt không quá 04 buổi học lý thuyết, quá thời gian trên, dù bất cứ lý do gì, cũng sẽ bị cấm thi và phải đăng ký học lại các học phần GDQP. Vắng mặt 03 buổi + 01 buổi đuổi học (Hoặc bỏ học) cũng sẽ bị cấm thi và cho điểm F vào bảng điểm. Phải đăng ký học lại các học phần GDQP (Học lại môn viên nghỉ 3 buổi học lý thuyết sẽ không có điểm chuyên cần Danh sách sinh viên cấm thi sẽ được Giám đốc TT.GDQP duyệt và thông báo cho sinh viên buổi chiều trước ngày thi (Địa điểm thông báo tại Văn phòng sinh viên có khiếu nại gì về việc cấm thi liên hệ cán bộ quản lý của TT.GDQP vào buổi chiều trước ngày thi để giải quyết. + Những việc sinh viên không được làm - Xuùc phaïm danh döï, nhaân phaåm, xaâm phaïm thaân theå ñoái vôùi caùn boä vieân chöùc vaø hoïc vieân taïi Trung taâm. - Gian laän trong thi, đánh giá kết quả trong học tập, phong trào thi đua. - Töï yù söûa chöõa caûi taïo, di chuyển giường, trang thieát bò vật tư, ñun naáu trong phoøng ôû; vieát, veõ leân töôøng khu nhaø ôû, giaûng ñöôøng vaø caùc trang thieát bò khaùc. - Taøng tröõ, söû duïng, vaän chuyeån caùc haøng quoác caám nhö vuõ khí, ma tuyù, thuoác noå. Taøng tröõ, löu haønh, truyeàn baù phim aûnh, baêng ñóa vaø caùc loaïi vaên hoaù phaåm coù noäi dung coù haïi. - Nhöõng haønh ñoäng, taùc phong, phaùt ngoân thieáu vaên hoaù, maát traät töï veä sinh trong Trung taâm. Gaây goå, ñaùnh nhau, tuï taäp gaây roái laøm maát traät töï trò an vaø caùc haønh vi khoâng laønh maïnh khaùc. - Tham gia côø baïc, ma tuùy, maïi daâm, caùc haønh vi meâ tín, dò ñoan; huùt thuoác, uoáng röôïu, bia khi ñang hoïc taäp vaø reøn luyeän taïi Trung taâm. - Nhöõng haønh vi troäm caép, hoaëc phaù hoaïi taøi saûn cuûa taäp theå vaø cuûa caù nhaân. - Töï yù ñöa ngöôøi vaøo khu vöïc noäi truù, chöùa chaáp che giaáu haøng laäu vaø caùc loaïi toäi phaïm khaùc. - Khoâng ngoài treân lan can, cuûa soå caùc taàng nhaø. - Xaâm phaïm kho taøng, khu vöïc caám trong khu vöïc noäi viên vi phậm các lỗi nêu trên tùy theo mức độ mà phải chịu các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. + Khen thưởng xử quá trình học tập môn học Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về học tập rèn luyện, ngoài ra sinh viên còn phải tham gia các hoạt động ngoại khóa như thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, vệ sinh doanh trại…Sinh viên học tập, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa tốt sẽ được tặng Giấy khen và phần thưởng cuối đợt học. Sinh viên vi phạm các quy định trong học tập, rèn luyện sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy của Trung tâm và Pháp luật Nhà nước. Sinh viên bị xử lý kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên sẽ bị hủy kết quả hoạc tập và phải học lại môn học. Ngoài ra sinh viên còn phải bồi thường những thiệt hại vật chất của Trung tâm do các vi phạm mà mình gây ra. + Tài chính: Sinh viên học tập môn học GDQP tại cơ sở Hòa An phải thực hiện các khoản phí sau đây: - Tiền ở Ký túc xá trong 03 tuần là (Ba mươi ngàn đồng) - Tiền ăn: (Bốn mươi ngàn đồng), bữa sáng: 10.000 đ; bữa trưa và bữa chiều 15.000 đ/bữa. - Tiền bảo quản và giặt quân phục, mùng, mền, gối: (Bốn mươi ngàn đồng) - Tiền lệ phí làm chứng chỉ: (Hai mươi ngàn đồng). - Tiền xe đưa đón 2 lần: 60.000 đ (Sáu mươi ngàn đồng). - Tiền điện, nước tính theo thực tế sử dụng (Được theo dõi bằng chỉ số đồng hồ). (Kế toán của Trung tâm sẽ thu các khoản phí nêu trên ngay từ ngày đầu nhập học, riêng tiền điện nước sinh hoạt sẽ thu vào ngày cuối cùng của đợt học). 5. TỔ CHỨC BIÊN CHẾ. Tổ chức lớp học GDQP thành “Đại đội” biên chế khoảng 100 sinh viên. Trong đại đội biên chế thành 03 “Trung đội”. Đại đội trưởng sẽ do Trung tâm GDQP lựa chọn chỉ định sinh viên kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của đại đội trưởng : - Biên chế đại đội thành 3 trung đội và cử 3 trung đội trưởng giúp việc điều hành hoạt động. - Đại đội trưởng vào đầu giờ học tiến hành điểm danh, nắm quân số và báo cáo “danh sách sinh viên vắng mặt” từng buổi cho giáo viên đứng lớp vào cuối giờ học ( theo mẫu hướng dẫn). - Phân công các trung đội luân phiên thực hiện nhiệm vụ trong từng buổi học như : Trực nhật lớp; nhận, cất, bảo quản lau chùi vũ khí, vật chất, dụng cụ học tập trong suốt thời gian học tập theo yêu cầu của giáo viên. - Liên hệ với giáo viên, nhân viên TT.GDQP để mượn quân phục, tài liệu cho đại đội. Cấp phát cho SV có ký nhận để có cơ sở thu hồi. Quyền lợi của đại đội trưởng : Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được cộng thêm 1 điểm cho 2 lần/3 lần thi có số điểm thấp hơn. Các trung đội trưởng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được cộng thêm 1 điểm cho 1 lần/3 lần thi có số điểm thấp hơn. Đại đội trưởng, trung đội trưởng nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ bị thay thế. Đại đội trưởng, trung đội trưởng bao che, gian lận trong báo cáo quân số vắng sẽ bị cấm thi. 6. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC, MIỄN THI, MIỄN HỌC CÁC NỘI DUNG THỰC Đối tượng được miễn học các học phần viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện, trường sĩ quan quân đội, công an. Sinh viên là người nước viên đào tạo đại học văn bằng thứ hai (đã có học các học phần về GDQP-AN ở văn bằng thứ nhất hoặc đã có chứng chỉ Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần GDQP-AN Sinh viên chuyển trường được miễn học và miễn thi các học phần đã tích lũy. Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo bậc đại học, đã học và được cấp chứng chỉ GDQP-AN. Sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học có: - Chứng chỉ GDQP-AN được cấp từ tháng 10 năm 2012 trở về sau thì được miễn học và miễn thi các học phần GDQP-AN. - Chứng chỉ GDQP-AN được cấp từ tháng 09 năm 2012 trở về trước thì được miễn học và miễn thi học phần GDQP-AN 1, học phần GDQP-AN 2; Phải học bổ sung học phần GDQP-AN 3 và được cấp chứng chỉ GDQP-AN mới của bậc đào tạo đại học nếu học phần GDQP-AN 3 đạt được kết quả từ 5 điểm trở lên. 6.3. Đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự thuộc học phần GDQP-AN 3 (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, CKC): Sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện và tương đương trở lên. Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp. 6.4. Đối tượng được tạm hoãn học: Sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam. Sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa viên là phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ. Hiệu trưởng xem xét tạm hoãn cho các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 4.4. Hết thời gian tạm hoãn, sinh viên đăng ký học các học phần chưa hoàn học phần được xét miễn học và miễn thi được ghi nhận điểm miễn (điểm M) trong kết quả học tập của sinh viên. Hướng dẫn này được áp dụng từ Học kỳ 1 – Năm học 2014 – 2015. GIÁM ĐỐC