Cài đặt IIS 7.0

Cài đặt IIS 7.0

Thể loại: Hệ điều hành
Lượt xem: 124,845Lượt tải: 9Số trang: 13

Mô tả tài liệu

Bài này sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về cài đặt Internet Information Services 7.0 và một số chế độ cài đặt khác có sẵn khi có thể sử dụng và những lợi ích thu được từ chúng.

Tóm tắt nội dung

Cài đặt IIS 7.0 Bài này sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về cài đặt Internet Services 7.0 và một số chế độ cài đặt khác có sẵn khi có thể sử dụng và những lợi ích thu được từ chúng. Web Server IIS 7.0 có thể được cài đặt theo hai cách khác nhau với Windows Server 2008 • Như một phần trong chế độ Core Server, nơi mà IIS 7.0 được cài đặt như một trong những Server Role. • Cách thông thường thông qua giao diện GUI, nơi mà IIS 7.0 được cài đặt như một trong những Server Role. Như đã nói trên, bài này sẽ giới thiệu các cài đặt cho IIS 7.0 trên Windows Vista. Ở phần cuối của bài sẽ giới thiệu đến việc cài đặt không giám sát của IIS. Các chế độ cài đặt Trên Windows Server 2008, IIS 7 có thể được cài đặt theo hai cách • Chế độ thông thường (GUI) - với một GUI để quản lý và cài đặt • Chế độ Server Core - chỉ có dấu nhắc lệnh và dành cho quản trị viên máy chủ nội bộ, quản lý từ xa cũng có thể sử dụng MMC 3.0 và các snap-in. Các cài đặt ở trên có thể được tự động. Cách cài đặt tự động này được thực hiện bằng sử dụng cài đặt không cần giám sát sẽ được giới thiệu trong phần cuối của bài này. Trên Windows Vista, IIS có thể được cài đặt theo hai cách, thông qua GUI thông thường để thêm vào các tính năng Windows bổ sung cho Vista, hoặc như một phần của cài đặt không giám sát. IIS trên Windows Server 2008 IIS 7.0 là một thành phần trong Windows Server 2008 Server Roles. IIS có thể được cài đặt thông qua GUI bằng cách sử dụng giao diện quản lý máy chủ Server Manager mới sau khi hệ điều hành Windows Server 2008 được cài đặt. Server Manager cung cấp một giao diện hiển thị để cài đặt và hủy bỏ cài đặt Server Roles và Features. Nó cũng cho bạn thấy được tổng quan về các Role và tính năng đã được cài đặt hiện hành. Khi IIS 7.0 được chọn từ Server Manager, các thành phần cơ bản và dịch vụ cần cho IIS cũng tự động được chọn. Cài đặc IIS 7.0 trên Windows Server 2008 cũng có khác đôi chút so với việc cài đặt IIS 6.0, tuy nhiên nó sẽ đơn giản khi bạn sử dụng Server Manager. Bạn có thể cài đặt IIS thông qua Server Manager được tìm thấy ở đây: Start Menu – Server Manager (Nó cũng có thể được tìm thấy dưới: Start Menu – Tools – Server Manager) Chọn “Add Roles” dưới Roles Chọn “Web Server (IIS)” trên trang Server Roles: Hình 1: Trang chọn Server Roles Chọn IIS Services để cài đặt. Trong trường hợp này, ASP.NET đã được cài đặt. Chọn các dịch vụ cần thiết cho các ứng dụng của bạn: Hình 2: Trang chọn Role Services Khi chọn các dịch vụ ở trên, bạn có thể gặp phải thông báo nhắc nhở cài đặt một số dịch vụ cần thiết cho phần trên, nếu các dịch vụ đó chưa được cài đặt: Hình 3: Trang hiển thị các thông báo nhắc nhở IIS 7.0 lúc này được cài đặt với cấu hình mặc định cho việc hosting ASP.NET trên Windows Server 2008 của bạn: Hình 4: Trang các kết quả cài đặt Xác nhận rằng web server làm việc bằng cách sử dụng Hình 5: Website mặc định Chỉ nên cài đặt các dịch vụ IIS cần thiết để tối thiểu hóa cài đặt này. Thực hiện được điều này bạn cũng tối thiểu hóa cả bề mặt tấn công, một trong những lợi ích của IIS 7.0 mới. Server Core Windows Server 2008 có thể được cài đặt trong chế độ Server Core. Server Core được cài đặt trong suốt cài đặt ban đầu của Windows Server 2008. Chế độ Server Core là một tính năng mới trong Windows Server 2008. Nó là một cài đặt máy chủ với kích thước nhỏ, chỉ có một tập tối thiểu các thành phần cần thiết được cài đặt để chạy các dịch vụ nào đó như một web hạn. Điều này có nghĩa rằng không phải toàn bộ Windows Shell (GUI) được cài đặt, mà chỉ một phần tối thiểu cài đặt để khởi động máy chủ sau đó quản trị viên được thể hiện với một dấu nhắc lệnh sau khi khởi động. IIS 7.0 là một trong những Server Roles có thể được cài đặt trên Windows Server 2008 đang chạy trong chế độ Server Core. Để cài đặt IIS 7.0 trên máy chủ đang chạy trong chế độ Server Core, bạn chạy lệnh sau: Lệnh này sẽ cài đặt IIS 7.0 mặc định, cài đặt tối thiểu. Hiện trong Windows Server 2008 (Release Candidate 0) chỉ các ứng dụng web cổ điển như ASP và PHP được hỗ trợ trong chế độ Server Core. Các dịch vụ IIS dưới đây không được hỗ trợ trong chế độ này: • • • • • • • • Trong chế độ Server Core, việc cấu hình và quản trị IIS cần phải thực hiện thông qua các file cấu hình .config xml hoặc công cụ lệnh Các giao diện như WMI và COM cũng được cung cấp, quản lý từ xa hoàn toàn có thể thực hiện được bằng MMC 3.0 và các Snap-in. Xác nhận cài đặt bằng việc copy hoặc tạo một số web .html và đặt chúng vào root của thư mục Inetpub. Cài đặt không cần giám sát Cài đặt không cần giám sát là cách cài đặt tự động. Tự động cài đặt bằng sử dụng các kịch bản tự không cần giám sát cũng rất hữu dụng nếu bạn cần triển khai nhiều web server và muốn bảo đảm rằng mỗi một web server đều được thiết lập có đầy đủ các thành phần quan trọng và dịch vụ cần thiết. Điều này được thực hiện khác so với Windows Server 2003. Trong Windows Server 2008 và Windows Vista, công cụ được sử dụng cho các kịch bản không giám sát có tên gọi là Nó là thành phần chính được sử dụng trong suốt quá trình cài đặt không cần giám sát và nó cho phép bạn cài đặt hoặc hủy bỏ cài đặt bằng một nhắc lệnh hoặc các kịch bản. thay thế cho có trong Windows Server 2003. Để sử dụng bạn phải bảo đảm rằng có quyền quản trị viên trên các máy tính này. Chạy lệnh dưới đây trực tiếp từ dấu nhắc lệnh hoặc bên trong một kịch bản: Câu lệnh trên cài đặt IIS7.0 với tất cả các dịch vụ cho phép. Chọn các dịch vụ cần sử dụng bởi các ứng dụng web của bạn Lệnh tương tự có thể được nhúng vào trong một file xml và chạy với file xml như một tham số, cũng từ một nhắc lệnh: Đây là một mẫu của file cho phép cài đặt IIS 7.0 với các tính năng mặc định: <?xml ?> <package /> </pre> Bạn cần phải biết được phiên bản Windows được xây dựng bên trong file xml là số phiên bản đầy đủ của hệ điều hành, bằng không file xml sẽ không làm việc. Để có được số này, bạn mở thuộc tính của file Hình 6: Các thuộc tính của Số phiên bản được xây dựng cần thiết là Product version được liệt kê ở trên. Để có thêm thông tin chi tiết về cài đặt IIS 7.0 không cần giám sát hoặc về cú pháp xml được sử dụng bởi các cài đặt không giám sát này, bạn hãy xem website của và tham khảo thêm tại đây. IIS trên Windows Vista IIS 7.0 cũng được hỗ trợ trên Windows Vista, với hầu hết tất cả các tính năng đầy đủ của IIS 7.0. Cài đặt IIS 7.0 trên Windows Vista hơi khác đôi chút so với cài đặt IIS 6.0 trên Windows XP, tuy nhiên nó cũng không phức tạp. Bạn có thể cài IIS thông qua: Control Panel – Programs and Features – Turn Windows features on or off (tìm thấy trong panel nhiệm vụ) Chọn “Internet Services” như được hiển thị dưới và vào thẳng các hộp thoại. Hình 7: Windows Features và các tính năng IIS được chọn IIS 7.0 hiện được cài đặt với cấu hình mặc định trên Windows Vista của bạn. Xác nhận nó làm việc bằng cách sử dụng Hình 8: Website mặc định Sử dụng Internet Services Manager để quản lý và cấu hình IIS. Hình 9 Nếu bạn muốn sử dụng ASP, ASP.NET hoặc thậm chí PHP, hãy cài đặt các modul cần thiết để cấu hình các trang đó, vấn đề này có thể thực hiện trong khi cài đặt IIS hoặc sau. IIS 7.0 cũng có thể được cài đặt không cần giám sát trên Windows Vista, như đã mô tả ở trước. Kết luận IIS 7.0 trên Windows Server 2008 linh hoạt hơn về vấn đề cài đặt và quản trị. Việc cài đặt IIS như một phần của Windows Server 2008 Server Core là một tính năng thú vị và có thể là một cách tốt để triển khai các nông trang IIS web. Hy vọng sự hỗ trợ cho .NET (ASP.NET) trong chế độ Server Core sẽ có trong phiên bản cuối cùng (phát hành chính thức). IIS 7.0 trên Windows Vista không bị hạn chế như IIS trên các phiên bản hệ điều hành máy khác trước như Windows XP. Cài đặt IIS 7.0 trên Windows Vista có thể rất hữu ích cho các chuyên gia phát triển web và các site có thể dễ dàng được copy giữa Vista và Windows Server 2008. Và một điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nói với các bạn đó là việc cài đặt IIS 7.0 trên cả Windows Server 2008 và Windows Vista là điều không có gì khó khăn. IIS 7.0 hiện được cung cấp trong Windows Vista và là một phần của Windows Server 2008, bạn có thể download như phiên bản Release 0 (RC0) tại đây.