Bệnh học thủy sản : Chẩn đoán bệnh part 6

Bệnh học thủy sản : Chẩn đoán bệnh part 6

Thể loại: Ngư nghiệp
Lượt xem: 141,292Lượt tải: 4Số trang: 5

Mô tả tài liệu

IV. Chẩn đoán bệnh do Nấm Dựa vào triệu chứng lâm sàng: bệnh lở loét Nuôi cấy, phân lập và quan sát nấm dưới KHV (hình dạng bào tử, sợi nấm…) Có thể chẩn đoán thông qua cảm nhiễm ĐV mẫn cảm Quan sát triệu chứng, bệnh tích V. Chẩn đoán bệnh do vi rút P2 quan sát triệu chứng lâm sàng: ít có giá trị trừ bệnh đốm trắng ở tôm, lymphocytis Phân lập vi rút bằng phương pháp nuôi cấy tế bào (các dòng tế bào: GCK-84, GCG và GCF) CĐ bệnh bằng P2 PCR CĐ bệnh bằng KHV điện tử. ...

Tóm tắt nội dung