Hướng dẫn sử dụng Hacao Linux

Hướng dẫn sử dụng Hacao Linux

Thể loại: Hệ điều hành
Lượt xem: 8,105Lượt tải: 3Số trang: 44

Mô tả tài liệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm linux phiên bản Hacao đã được việt hóa. Unicode là một cách dùng chữ Việt theo tiêu chuẩn quốc tế cho tin học. Đặc điểm chính của nó là người ta dùng 2 bytes (16 bits) cho mỗi mẫu tự như ô, ơ, ă. Cho đến nay có nhiều bộ chữ Việt Nam...

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn sử dụng Hacao linux Page dẫn sử dụng hacao linux © Tài liệu gồm 44 dẫn sử dụng Hacao linux Page 2/44 ðôi nét về hacao linux và tài liệu: - Hacao linux là một hệ ñiều hành linux tiếng việt, ñược phát triển dựa trên linux puppy và các phần mềm mã nguồn mở khác; Với mục tiêu nhỏ gọn, tiện dụng và thích hợp với người dùng việt nam. - bạn có thể tải các phiên bản mới hơn, cập nhật các gói phần mềm, nhận sự trợ giúp và tham gia thảo luận hay phát triển hacao tại ñịa chỉ: bạn hoàn toàn có thể copy, chia sẽ hay sửa ñổi bất cứ phần nào trong hacao linux, ñiều này hoàn toàn hợp pháp. - hacao có thể chạy live CD( chạy hoàn toàn trên CD và Ram mà không làm ảnh hưởng ñến máy tính của bạn) và cũng có thể cài vào ổ cứng. - ñã cài sẵn cho bạn bộ chương trình nghe nhạc Gxine với bộ code ñể có thể nghe các ñịnh dạng phổ biến như: mp3, wma. Wmv, trình ñọc pdf, chương trình chạy flash, các phần mềm ñồ họa, bộ gõ tiếng tiện dụng nếu bạn chưa biết nhiều về linux. - tài liệu này ñược biên soạn ñể giúp các bạn không nhiều kinh nghiệm trong sử dụng máy tính có thể dùng nếu bạn không muốn dùng thì tài liệu này cũng giúp ñược bạn trong việc làm quen máy ảo và cách dùng partition magic ñể phân vùng ổ cứng. + nếu bạn hoàn toàn không thích dùng hacao, bạn có thể học cách dùng máy ảo Vm chương 1 và partition magic ở chương 2 . + nếu bạn chạy trực tiếp trên máy tính của bạn bằng live CD , xin tham khảo từ chương 3 và bỏ qua các phần nói về thiết lập cho máy ảo. + nếu bạn muốn cài lên ổ cứng của máy tính bạn hay USB xin tham khảo từ chương 2, và bỏ qua các phần thiết lập cho máy ảo. + nếu bạn muốn dùng muốn cài ñặt vào ổ cứng nhưng lại ngại ảnh hưởng ñến máy tính của bạn; thì xin mời bạn ñọc toàn bộ tài liệu. Tôi giới thiệu với bạn 1 phương pháp là dùng liệu này miễn phí, phát hành với mong muốn nó có ích; tác giả không chịu trách nhiệm về hậu quả khi bạn sử dụng dẫn sử dụng Hacao linux Page 3/44 Mục Lục: + ñầu tiên bạn hãy tải về file ISO và phần mềm Vmware 5. - tải về từ hoặc - bạn tìm down từ hoặc I> Hướng dẫn sử dụng máy ảo: (trang 04) - Sơ lược về máy ảo, ñịa chỉ download. - Tạo 1 máy ảo và thiết lập cấu hình máy ảo. II> Phân vùng ổ cứng với partition magic: ( trang 10) - Phân vùng ổ cứng với partition magic. - Hướng dẫn tạo phân vùng linux: swap và ext2. III> Chạy hacao linux Live CD: ( trang 15) - Hướng dẫn thiết lập ñể chạy từ file ISO trong máy ảo. - chạy hacao live CD . IV> Các tiện ích trong hacao: ( trang 19) - nghe nhạc, soạn thảo, vẽ hình, từ ñiển .. - gõ tiếng việt, chơi game trong hacao linugx, .... V> Cài ñặt Hacao vào ổ cứng: ( trang 28) - Hướng dẫn cài vào ổ cứng trong máy ảo. - Menu boot khi GRUB khi khởi ñộng máy. VI> Cài ñặt Hacao vào USB: ( trang 34) - Hướng dẫn cài vào ổ USB. VII> Hướng dẫn cài ñặt Picasa và ( trang 37) - Cài ñặt công cụ hỗ trợ file rpm và deb. - Cài ñặt picasa. - Cài ñặt GOLD. Phần phụ lục: (trang 40) - 1 vài lệnh thường dùng với linux. - Cấu trúc thư mục của linux. - Các diễn ñàn về linux tiếng việt. - Tài liệu tham khảo khi viết hướng dẫn này. Hướng dẫn sử dụng Hacao linux Page dẫn sử dụng máy ảo( Vitual gọn nhất là bạn hiểu rằng sẽ cài ñặt 1 chương trình tạo nên 1 máy tính ảo trong máy của bạn, ñể bạn có thể nghịch, thực tập, thử các phần mềm, các hệ ñiều hành ... và sẽ không ảnh hưởng ñến máy tính thật của bạn. Máy tính ảo này( gọi tắt là máy ảo- vitual machine hay VM) bạn có thể làm việc như 1 cửa sổ trong windows nhưng cửa sổ ñó có ñầy ñủ chức năng như 1 máy tính thật, cũng khởi ñộng, cũng phải phân vùng ổ cứng, cũng phải cài hệ ñiều bạn nên có từ 256MB RAM trở lên, chạy Windows XP sp2. Tải bản Vmware 5 về từ trang ... Cài ñặt bình thường như các phần mềm khác. Khởi ñộng lại máy tính của bạn .Chạy chương trình, bạn sẽ có giao diện như sau: ðể bắt ñầu tạo 1 máy ảo, nhấn vào biểu tượng: New Vitual dẫn sử dụng Hacao linux Page theo “ “ Typical“ trong phần thiết lập kế dẫn sử dụng Hacao linux Page 6/44 ghi chú thêm về 3 lựa VM với những lựa chọn cấu hình và thiết bị thông thường Tạo máy ảo với những lựa chọn cấu hình cụ Guest OS Kit: Tạo máy ảo chạy HðH của Microsoft với những tính năng hỗ trợ ñặc biệt ñược cài ñặt trước. tiếp ñó chọn “ Linux” ở phần “ guest operating system”; ở Version bạn chọn “ other linux”. ghi chú: nếu bạn ñịnh cài phiên bản linux khác như ubuntu hãy chọn ubuntu trong ñịnh cài WinXP, chọn Windows và chọn phiên bản dẫn sử dụng Hacao linux Page ñến là ñặt tên cho máy ảo trong ô Vitual machine name( bạn có thể tạo nhiều máy ảo). ñặt tên là Hacao Linux chẳng hạn. Và nhấn NEXT > Tiếp theo là cấu hình mạng cho máy ảo:( nhấn Next cho nhanh, phần này có thể thiết lập dẫn sử dụng Hacao linux Page 8/44 ghi chú: - Use Bridged cho phép HðH máy khách truy nhập trực tiếp vào mạng Use network Address cho phép HðH máy khách truy nhập vào mạng cũng như những máy khác trong mạng truy nhập vào máy khách, thông qua máy chủ (dùng ñịa chỉ IP của máy chủ). - Use host-only : không cho phép làm những việc mà Use network Address phép. Máy ảo ñược nối với máy chủ thông qua một mạng riêng ảo. - Do not use a network: cho phép tách biệt VM hoàn toàn khỏi máy chủ và mạng . Có thể thiết lập sau- nếu cần, do ñó nhấn next cho nhanh. Tiếp theo là thiết lập dung lượng ổ cứng của máy ảo vào Disk size(GB), gõ vào dung lượng hacao chọn 3GB là dư. Nhấn dẫn sử dụng Hacao linux Page ñúp vào “Memory” (xem hình, chú ý ngay chính giữa bạn nên chọn >128 MB. Còn bao nhiêu là tùy bạn, khi làm minh họa này tôi chọn 128MB và chạy khá tốt. Ghi chú: Hacao yêu cầu 128MB RAM là bé vào CD-Rom , chọn Use a Physical Disk và chọn ổ CD bạn muốn dùng, sau ñó nhấn OK. Hình minh họa tôi chọn ổ CD là H. Ghi chú:bạn có thể dùng ổ ảo, hoặc dùng file iso (xem phần dưới: chạy Hacao live CD với file dẫn sử dụng Hacao linux Page Phân vùng ổ cứng với partition magic: Ở ñây tôi dùng ñĩa boot phổ biến nhất tại VN: LHT# Cho ñĩa vào ổ CD, nhấn “start this vitual machine” hoặc nhấn phím bấm play màu xanh phía ok tất cả thông báo. Chú ý: - nếu bạn chọn nhiều Ram quá( như máy bạn 256MB ram, mà bạn chọn 200MB cho ram ảo thì sẽ có thông báo không chạy ñược, bạn hãy thiết lập lại RAM; với máy 256MB ram ñề nghị chọn dẫn sử dụng Hacao linux Page chuột vào khung làm việc của cửa sổ máy ảo ñể chuyển qua ñiều khiển máy ảo. - khi khởi ñộng máy ảo bạn hãy nhấn vào cửa sổ làm việc của máy ảo ñể chuyển qua ñiều khiển máy ảo, sau ñó nhấn ESC ñể vào Boot CDROM drive và nhấn biệt lưu ý: - nhấn vào cửa sổ máy ảo ñể chuyển qua ñiều khiển máy ảo. - chuyển lại ñiều khiển máy thật nhấn ñồng thời : ALT và CTRL - sử dụng tổ hợp ALT, CTRL và ENTER ñể chuyển sang chế ñộ Full screen. Khi ñó bạn sẽ có cảm giác như ñang ngồi trước máy tính thật vậy. - Nhấn ñồng thời ALT và CTRL ñể thoát chế ñộ Full ñó Chọn “ start boot CD”. Và nhấn dẫn sử dụng Hacao linux Page “1. Disk Partition ñó Magic Pro” Chờ 1 lúc, chương trình partition magic sẽ có giao diện như sau: nhấn chuột phải * ( vào dòng xanh * như trên hình), chọn create dẫn sử dụng Hacao linux Page 13/44 - tạo các phân vùng, ví dụ ở hình dưới tôi tạo phân vùng Linux Swap: ở partition type chọn linux swap. Ở ô size gõ vào dung lượng, với hacao nên ñể > 256MB cho phân vùng swap. 1 cách tương tự (nhấn vào * – phần dung lượng ổ cứng chưa phân vùng) bạn hãy tạo thêm 1 phân vùng với partition type( ñịnh dạng của phân vùng) là linux Ext2 với phần dung lượng còn dẫn sử dụng Hacao linux Page 14/44 Ta sẽ có: nhấn “Apply” chờ 1 chút cho chương trình làm việc, nhấn OK ở thông báo cuối và nhấn Exit ñể khởi ñộng lại máy ảo. Ghi chú: ñây là cách dùng chương trình phân vùng ổ cứng partition magic, với windows bạn chọn dẫn sử dụng Hacao linux Page Chạy linux hacao Live CD từ file ISO: -Tải bản về từ trang vnoss.org ... Nhấn stop (hình vuông màu ñỏ ấy, ñể stop máy ảo lại nếu bạn ñang sử dụng trên máy lập CD-rom cho máy ảo ñể boot từ file ISO : (Nếu bạn chạy với CD thì không cần thiết lập “CD-ROM” và chọn “use ISO image”; nhấn Browse..” chọn file ISO của Hacao mà bạn tải về. Nhấn OK. Với máy thật, bạn cần chỉnh bios ñể có thể boot từ CD. Với máy ảo, khi khởi ñộng bạn chuyển qua ñiều khiển máy ảo và nhân ESC ñể vào menu dẫn sử dụng Hacao linux Page 16/44 bạn chỉ việc nhấn ENTER ñể bắt ñầu Boot từ CD hoặc file ISO. Chờ chút, cứ ñể nó chạy vô tư. Khi hiện lên thông báo có dòng màu ñỏ: If X failed to start, type to setup X ”. bạn hãy gõ và nhấn dẫn sử dụng Hacao linux Page Xvesa và gõ vào Startx . (hình minh ý : Nhấn Xvesa, nếu màn hình trở nên ñen thui, chia buồn, khởi ñộng lại máy ảo và chọn nếu không ñen thui, bạn tiếp tục bước dẫn sử dụng Hacao linux Page lợi, bạn sẽ thấy có khá nhiều lựa chọn cho ñộ phân giải màn hình, hãy chọn cái nào bạn thích, ñến khi thấy ñược thì nhấn dẫn sử dụng Hacao linux Page Các tiện ích trong viết những dòng bổ sung cho tài liệu này tôi ñang soạn thảo bằng trên hacao live CD trên máy tính thật. Máy tôi 256 MB ram và chạy live CD khá ngon lành, ñể chạy hacao bạn cần ít nhất 128 MB ram. các hình tiếp theo ñược chụp bằng trình chụp màn hình trong hacao linux, và chạy live CD ở Mount các phân vùng ổ cứng và nghe nhạc khi chạy live CD : Bạn click vào “ ổ ñĩa” có biểu tượng cái usb trên desktop, nhấn “Mount” ổ ñĩa hay phân vùng ổ cứng bạn muốn sử dụng ( nếu bạn không quen với cách gọi tên phân vùng ổ cứng trong linux hãy dựa vào dung lượng ñể biết tương ứng với phân vùng nào của dùng Gxine với biểu tượng “phim ảnh” trên màn hình ñể nghe. Bên cạnh phím bấm stop của gxine như hình là” Như trên hình tôi ñang “ Mount” hai phân vùng ổ cứng là sda5 và sda7.(và sẽ có ñịa chỉ phải về cấp thư mục cao nhất, vào thư mục mnt và vào sda5) Và ðang nghe nhạc với file nhạc tại ổ F của win hay dẫn sử dụng Hacao linux Page linux hỗ trợ hầu hết các ñịnh dạng nhạc phổ biến: mp3, dat, vậy, với wmv không xem ñược hình, chỉ nghe nhạc ñược. Khi ñang viết dòng này tôi ñang nghe”A better day-JTL” với ñịnh dạng wma,thỉnh thoảng có 1 vài file không nghe ñược. - hacao linux có sẵn chương trình nghe nhạc từ CD, copy nhạc, ghi ñĩa từ file iso hay ghi các nén và giải nén mềm này hỗ trợ các ñịnh dạng nén của win như .rar và .zip; ngoài ra còn hỗ trợ các ñịnh dạng nén của linux. Bật lên, chọn open là dẫn sử dụng Hacao linux Page 21/44 + soạn thảo văn bản, bảng tính,.... với open office : về soạn thảo văn bản( word trong windows tương ñương writer trong với bộ sử dụng tương ñối dễ dàng và khá giống linux cho phép bạn save trực tiếp vào ổ cứng, hay mở các văn bản trong ổ cứng ñể dùng tiếp. - bạn nên ñể ý ñến ñịnh dạng văn bản khi save;do tương thích MS office nên có thể ñọc file với ñịnh dạng MS office, nhưng Msoffice lại không ñọc ñược cá file có ñịnh dạng ODT. do ñó với khi bạn save văn bản bạn nên chọn ñịnh dạng tương thích MS office 20003 Xml, ñiều ñó sẽ thuận tiện hơn khi mà ñịnh dạng odt( ñịnh dạng văn bản mở) chưa phổ biến tại việt nam và hiện tại MS chưa hỗ dẫn sử dụng Hacao linux Page hình trên có lẽ bạn sẽ thấy ngay rằng giao diện writer khá giống word và cách sử dụng thì tự , chức năng tiện dụng nhất là save dưới dạng pdf. biểu tượng “ vẽ hình” với icon như 2 cái eke là chương trình draw của . Biểu tượng” hình ảnh” trên màn hình là chương trình paint của : bạn có thể vẽ hình khá thoải mái lnkscape, hình trên cũng khá “nghệ thuật” dẫn sử dụng Hacao linux Page trình soạn web cách sử dụng tương tự như fontpage của MS phép bạn tạo web dưới dạng ñồ họa và mã html... tương ñối dẽ dàng cho bạn soạn thảo các trang html. + gõ tiếng việt với xunikey : Vấn ñề gõ Tiếng Việt ñã thực sự dễ dàng hơn cho bạn, mặc ñịnh là hỗ trợ sử dụng Font chữ kiểu gõ TELEX. Biểu tượng xunikey nằm ở góc dưới bên phải. - Tắt bộ gõ Tiếng Việt : click chuột Trái (OFF) - Thay ñổi hỗ trợ Font chữ : click chuột Phải (UTF8, VIQR, TCVN, VNI) - Thay ñổi kiểu gõ : nhấn ñồng thời Ctrl - chuột phải(TX, VI, VR, dẫn sử dụng Hacao linux Page 24/44 + cài thêm font cho hacao linux : - ñã cài ñặt sẵn vài font thông dụng hỗ trợ gõ tiếng việt có dấu như vntimes, bạn cũng có thể cài thêm font( kể cả khi bạn dùng live CD bạn vẫn có thể cài thêm font): - bạn có thể dùng các font của windows( sẽ có ñuôi .ttf) . Bạn hãy mount phân vùng chứa windows của bạn (dùng “ổ ñĩa” trên màn hình, nhấn “mount” vào phân vùng tương ứng windows), vào thư mục windows, vào tiếp thư mục font và copy các font bạn muốn cài ñặt : Tiếp ñó mở "Cá nhân" ( hình ngôi nhà) trên màn hình, nhấn vào nút hình "con mắt" ñể hiện các thư mục ẩn (bạn thấy hình con mắt trên hình trên chứ? ) bạn sẽ thấy có thư mục ".fonts", việc của bạn là chép các font chữ bạn muốn vào thư mục ẩn ".fonts" này, sau ñó bạn tắt ứng dụng bạn ñang làm và mở lại nó thì chương trình này sẽ nhận biết các font bạn mới ñưa vào. Hướng dẫn sử dụng Hacao linux Page 25/44 + tra từ ñiển với từ ñiển anh- việt startdict : từ ñiển startdict là 1 từ ñiển ñược yêu thích thời gian gần ñây thay thế cho của bác huy biên ngày trước. vì hacao có mục tiêu nhỏ gọn, startdict chỉ có file dữ liệu từ ñiển anh-việt, việt- anh ; chức năng khá hay là tra từ từ tài liệu khác, chức năng “ quét từ”. Khi startdict ñược khởi ñộng sẽ có 1 biểu tượng ở thanh taskbar và bạn có thể khởi ñộng hay tắt chức năng này. các chức năng chính: - tra từ theo kí tự ñại diện : bạn có thể thay 1 từ hay 1 vài ký tự bằng dấu * - truy vẫn mở: sẽ tìm từ gần ñúng với từ bạn gõ vào, bạn không nhớ chính xác 1 từ thì chức năng này khá có ích. - bạn chỉ cần quét – hay bôi ñen 1 từ, 1 bảng popup nhỏ sẽ cho bạn biết nghĩa của từ. Chức năng này tương tự chức năng quickview của lạc lòng ñọc thêm giới thiệu và hướng dẫn tra từ của startdict khi bạn bật (nhấn vào hình bóng ñèn ñiện phía dưới bên trái giao diện dẫn sử dụng Hacao linux Page 26/44 + tính toán trong hacao có sẵn cho bạn những máy tính cá nhân: tiện ích > máy tính khoa học với xcal ích > máy tính khoa học với ycal và việc tính toán sẽ ñơn giản hơn nhiều, còn bạn biết dùng exel thì xin mời dùng “ bảng tính” với icon ngay trên dẫn sử dụng Hacao linux Page 27/44 + chơi game trong : với linux thật khó ñể chơi các game như start, tom, bi a 3d, pháp là dùng wine hay cedega ñể chạy game trong hacao linux, hướng dẫn chạy game bạn có thể tham khảo trên diễn ñàn trợ giúp người mới sử nhiên vẫn có 1 cách khá hay và ñơn giản: chơi các game có thể chạy flash, và do vậy bạn có thể chơi các trò bằng flash như: ñào chinh phục thần ái tình, sử dụng? Nhấn vào file flash cho nó chạy là ok. Bạn thấy hình dưới là trò” chinh phục thần ái bạn không phải dân mê game thì các loại game flash ñủ ñể bạn giải trí rồi. Và game flash thì cũng khá phong phú, có thể tìm ñể tải về các game flash ở trên mạng khá nhiều. ( nên nhớ mount ổ ñĩa chứa các file game flash trước dẫn sử dụng Hacao linux Page 28/44 V> Cài ñặt Hacao lên ổ cứng: + hướng dẫn cài ñặt này với bản hoặc vào “ trình cài ñặt tổng hợp”, xem hình minh loại ổ cứng của bạn. Nhấn chọn “ IDE (ATA) internal hard drive” sau ñó nhấn OK. Nếu ổ cứng của bạn loại khác thì hãy chọn loại thích hợp.bạn cũng có thể cài lên USB hay ổ cứng dẫn sử dụng Hacao linux Page 29/44 ở thông báo kế tiếp nhấn OK. Tiếp theo sẽ có 1 bảng các phân vùng hiện lên, bạn chọn phân vùng EXT2. Nhấn vào Install to ñó ở thông báo kế tiếp bạn chỉ việc ñồng ý. Bước kế tiếp, bạn chọn NORMAL : thông báo kế hãy nhấn OK hoặc chờ ñến khi nó biến mất và hiện lên thông báo tiếp kiên nhẫn chờ biến mất là tốt dẫn sử dụng Hacao linux Page chọn GRUB (xem hình dưới). thông báo kế tiếp chỉ việc OK. bảng lựa chọn tiếp bạn hãy chọn : Simple try to install GRUB dẫn sử dụng Hacao linux Page : Standard và nhấn OK. Ấn OK ở bước hãy chọn : MBR Install to master boot record và OK. thông báo tiếp bạn chỉ việc dẫn sử dụng Hacao linux Page 32/44 và OK chờ ñến khi có thông báo cài ñặt chúc mừng bạn ñã cài ñặt xong Hacao linux trên máy ảo. Khơi ñộng lại ñể vào trên ổ cài ñặt trên máy thật y hệt như trên. + làm việc trên hacao linux cũng khá dễ, bạn hãy ngồi 1 buổi phá nát nó ra là OK. (nên chọn chế ñộ Full screen khi muốn tìm hiểu và khám phá trên hacao). + trong open office, Writer tương ñương Word của tương ñương Exel .... mặc dù không mạnh bằng MS office, nhưng với ña số người sử dụng phổ thông thì sự khác biệt là không ñáng kể, bạn chỉ phải làm quen 1 vài thuật ngữ mới như: Discard là ñóng tương tự NO trong thực tập thử cho dẫn sử dụng Hacao linux Page 33/44 + Menu GNU khởi ñộng lại máy ảo, bạn sẽ thấy 1 menu như hãy chọn Linux (on bạn cài trên máy thật, song song hacao và winxp chẳng hạn, menu trên sẽ liệt kê ra 2 lựa chọn là 2 hệ ñiều hành.khi ñó, chọn hệ ñiều hành bạn muốn làm dẫn sử dụng Hacao linux Page Cài ñặt Hacao lên USB: Gắn USB vào, chạy trình cài ñặt tổng hợp. Chọn USB Flash ok ở thông báo tiếp dẫn sử dụng Hacao linux Page ñồng ý: chọn CD: tiếp theo chỉ ấn OK: Hướng dẫn sử dụng Hacao linux Page tục, nhấn OK: thông báo tiếp theo, nhấn ENTER: tiếp tục nhấn giờ bạn có thể chạy từ USB, ñiều kiện là máy bạn cho phép khơi ñộng từ dẫn sử dụng Hacao linux Page cài ñặt và Hacao linux không hỗ trợ ñịnh dạng file .Rpm .deb và .Bin nên muốn cài phần mềm có ñịnh là .bin .rpm hay .deb) bạn cần cài ñặt công cụ hỗ trợ các loại file bị, tải các phần mềm về: - Tải về gói undeb.pup từ trang … ( xem thêm tại box hacao linux, xem chủ ñề :”Hướng dẫn cài ñặt cho Hacao” ñể có xác, hoặc bạn có thể vào ñể tìm). - tải picasa tại , bạn hãy chú ý tải bản dành cho sẽ có file : - tải tại về file : ñặt file undeb.pup trước, bạn chỉ cần nhấn vào là xong. Pup trên hacao linux tương tự .exe trên dẫn sử dụng Hacao linux Page cài ñặt file vàothư mục /tmp mở cửa sổ dòng lệnh ra( thực thi lệnh > chạy mô phỏng dòng lệnh với gõ vào lệnh như sau: $ sh ( lưu ý là dấu $ bạn không phải gõ ñâu, có 1 chút, 1 bảng bắt ñầu quá trình cài ñặt hiện ra; khi ñó việc cài ñặt tương tự trên win. Tới bước như hình trên là ok rồi. Bây giờ sau khi bạn nhấn thoát picasa sẽ tự ñộng quét các ảnh trong máy của bạn. Vấn ñề cuối là bạn cần tạo 1 shortcut trên màn hình. Vào thư mục biểu tượng ra màn hình( hoặc copy ra màn rồi dẫn sử dụng Hacao linux Page Cài ñặt file vào thư mục hacao dùng từ sao chép ñể dịch copy, bạn nên tập dùng hacao 1 chút ñể quen các thao tác). nhấn vào file không tự chạy bạn gõ vào lệnh như sau: $ sh ( lưu ý là dấu $ bạn không phải gõ ñâu, có sẵn). và quá trình cài ñặt bắt ñầu. Toàn ok, ok ấy mà.Tới bước như hình dưới là xong. Nhấn ” ñồng ý”. Và ñây là kết dẫn sử dụng Hacao linux Page PHẦN PHỤ LỤC: 1 vài lệnh thường dùng với linux : - các lệnh này thực hiện ở cửa sổ dòng lệnh( chạy mô phỏng dòng lệnh với rxvt). + ls :ls sẽ liệt kê danh sách tất cả các file và thư mục nằm trong một thư mục mà bạn chỉ ñịnh. Cú pháp chung: ls [tham_số] dụ: ls ls -al /usr -a: liệt kê tất cả các file, kể cả file ẩn, là những file mà tên bắt ñầu bằng dấu chấm (.) -A: liệt kê tất cả các file, kể cả file ẩn -l: liệt kê chi tiết về file (bao gồm các thông tin như thời gian tạo, kích thước, thuộc cd : Dùng chuyển tới một thư mục khác. Cú pháp: cd dụ: cd /home + pwd : lệnh này tương tự như lênh cd (không có tham số) trong DOS. Lệnh này sẽ hiển thị lên màn hình cho bạn biết là bạn hiện ñang ở thư mục nào. Cú pháp: pwd + mkdir :Lệnh này dùng ñể tạo một thư mục mới. Cú pháp: mkdir dụ: mkdir mydir + rmdir : dùng ñể xoá một thư mục. chỉ có thể xoá ñược thư mục nếu như nó rỗng. Cú pháp: rmdir dụ: rmdir cp :copy file hoặc thư mục từ nơi này ñến nơi khác. Cú pháp: cp [tham_số] dụ: cp ñịnh thì cp chỉ chép các file, nếu bạn thêm tham số -r thì cp sẽ chép luôn các thư mục. + rm : tương tự như lệnh del trong DOS, lệnh này dùng ñể xoá file. Cú pháp: rm dụ: rm mv : Lệnh này sẽ di tên file từ nơi này ñến nơi khác. Cú pháp: mv dụ về di chuyển: mv dẫn sử dụng Hacao linux Page 41/44 Hệ thống thư mục và tập tin trong là thư mục root (gốc). Tất cả các thư mục còn lại ñều là thư mục con của bin là chữ viết tắt của binary. Thư mục này chứa tất cả các lệnh cần thiết của lệnh này thường ñược gọi dưới shell. Ví dụ lệnh ls, cat,... /sbin ðây cũng là là thư mục chứa lệnh giống như thư mục /bin. /etc Thư mục này chứa các tập tin cấu hình. /home Chứa các thư mục chủ (home của người dùng. /root trong mục này chứa các thư viện (library) cần thiết cho các chương Lưu giữ các module của nhân (kernel) cho việc khởi ñộng hệ thống (boot thiết bị (device). Ví dụ thiết bị cdrom là tập tin Ổ ñĩa cứng là lưu giữ các tập tin tạm thời của các chương trình ñang thực các tập tin ñược sử dụng ñể khởi ñộng như LILO và các ảnh dùng ñể gắn các thiết bị. Chẳng hạn như ổ ñĩa CDROM hay ổ ñĩa mềm (floopy mục này chứa hầu hết các chương trình của người mục /var các dữ liệu thay ñổi khi hệ thống hoạt ñộng như tập tin nhật kí hệ thống,... Hướng dẫn sử dụng Hacao linux Page 42/44 1 vài diễn ñàn về linux và hacao hàng ñầu về linux và mã nguồn mở, có thắc mắc gì bạn nên hỏi ở ñây: Trang chính thức của hacao linux, khá nhiều hướng dẫn hay và cần trang diễn ñàn về linux: box về linux trên các diễn ñàn tin học ngoài ra còn 1 vài trang là các dự án như dự án việt hóa kde, việt hóa việt . nhưng với người dùng phổ thông thì nên bắt ñầu với dẫn sử dụng Hacao linux Page 43/44 Các tài liệu tham khảo khi viết hướng dẫn này : 1. của bạn PHAN TRỌNG của anh Hacao( Nguyễn Quang Trường). 3. các bài viết về và trợ giúp sử dụng bài viết “ các lệnh cơ bản trong linux” của bạn “Nguyễn bá bạn post trên trang 5. bài viết “ kiến thức căn bản về bạn trên trang các bài viết giới thiệu về máy ảo, và Partition magic. và hướng dẫn dùng partition magic trong “sổ tay người dùng net 2.8 8. các hướng dẫn, các bài viết trợ giúp hacao linux. dẫn sử dụng Hacao linux Page liệu này miễn phí, tác giả không chịu trách nhiệm về hậu quả khi bạn sử dụng nó. Thế ñấy ! Vui lòng giữ tên tác giả, ñịa chỉ blog cá nhân tác giả nếu bạn sử dụng lại tài liệu hay tham khảo ñể viết các tài liệu bạn muốn bổ sung hay viết tiếp tài liệu này, File ODT bạn có thể tải từ Blog cá nhân của (ODT là ñịnh dang văn bản mở, ñược hỗ gì sai sót hay văn kém mong các bạn bỏ qua. © Dương ðình THành