Thông tư số 200/2017/TT-BQP

Thông tư số 200/2017/TT-BQP

Thể loại: Lĩnh vực khác
Lượt xem: 38,179Lượt tải: 5Số trang: 18

Mô tả tài liệu

Thông tư 200/2017/TT-BQP ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị MC-35004 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2017/BQP). Được căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;..

Tóm tắt nội dung

Nam Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính đã ký lên văn bản này!