Luận văn - Thực trạng huy động và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Giang Sơn

Luận văn - Thực trạng huy động và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Giang Sơn

Lượt xem: 33,242Lượt tải: 5Số trang: 62

Mô tả tài liệu

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - thực trạng huy động và sử dụng vốn kinh doanh của công ty tnhh giang sơn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Vốn là yếu tố sản xuất đầu tiên của mỗi doanh sử dụng vốn là một nhiệm vụ trung tâm của công tác quản lý tài chính cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh luôn tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh đó vốn, huy động vốn ở đâu, sử dụng vốn thế nào để có hiệu quả tối ưu Chính vì lí do đó, với sự giúp đỡ của các cán bộ Công ty và sự hướng tác quản lý vốn của Công ty và thực hiện đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Giang II: Thực trạng huy động và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Chương III: Giải pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Công ty TNHH Giang Sơn là một doanh nghiệp dân doanh được thành Giang, tiền thân của Công ty TNHH Giang Sơn là xí nghiệp xây lắp Sơn Hải chính của Công ty TNHH Giang Sơn được chuyển sang tổ 30 Phường Minh doanh của Công ty đã đáp ứng yêu cầu về quy mô sản xuất, không ngừng Quy mô sản xuất của công ty cũng ngày càng được tăng lên đáp ứng với yêu cầu của sản xuất kinh doanh phát triển thể hiện qua bảng số 1. Quy mô sản xuất của công ty TNHH Giang Sơn Như vậy, trong thời gian qua vốn cố định của Công ty đã tăng lên 688%, còn vốn lưu động của công ty đã tăng lên 255% và doanh thu tăng này thể hiện quy mô của công ty ngày càng mở rộng và doanh thu cúng toàn bộ cán bộ công nhân viên nên công ty đã đạt được một số kết quả đáng Bộ máy của công ty tương đối gọn nhẹ và theo mô hình trực tuyến - Hội đồng thành viên là cơ quan cao nhất của Công ty. Là người đại diện Công ty trước pháp luật, điều hành và quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Các phòng chức năng của Công ty - Làm công tác tổ chức cán bộ và tổ chức sản xuất của công ty. - Đảm nhiệm công tác kế hoạch của DN và chỉ đạo giám sát về kỹ thuật đối - Tổ chức nghiệm thu bàn giao các công trình đã hoành thành và lập báo cáo - Thực hiện các hoạt động tài chính của Công ty. - Tổ chức công tác kế toán thống kê và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Đội xe số 1 của công ty thi công, đảm bảo cho xe và máy thi công có thể hoạt động được thường - Công ty có các đội thi công cầu đường, thuỷ lợi, xây dựng dân dụng và xây vụ thi công các công trình dân dụng cầu đường và thuỷ lợi. Hiện nay, Công ty TNHH Giang Sơn có 1 chi nhánh đang hoạt động tại Chi nhánh có một đội xe máy (số 2) và các đội thi công cầu đường và sản xuất kinh doanh đúng đắn của Hội đồng thành viên Công ty cộng với tinh thần hăng say lao động của CBCNV Công ty, trong 4 năm gần đây Công ty đã đạt được một số thành quả trong sản xuất kinh doanh theo bảng dưới đây: Qua bảng 2 có thể thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty là tốt, Trong suốt giai đoạn 2000-2003 Công ty đã có doanh thu liên tục tăng, Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty lại không tăng đều mà không ổn định: thu bán hàng và doanh lợi vốn kinh doanh cũng không ổn định. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng của doanh thu là vì Công ty phải đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho của vốn là do quá trình khai thác mỏ đã đi vào hoạt động và đã có sản phẩm Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Giang Sơn trong những năm gần đây cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty chưa thực sự đạt hiệu quả cao, cơ cấu vốn và tài sản chưa hợp lý. cơ cấu vốn và tìa sản nhằm đảm bảo cho một sự phát triển bền vững với hiệu Định hướng chiến lược và kế hoạch của Công ty Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được lâu dài bền triển hai trong số bốn ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh doanh là: Năm 2005 – Công ty sẽ tổ chức thành lập một Chi nhánh của Công ty tại Năm 2004 – Công ty thành lập Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản là đơn vị trực thuộc Công ty hoặc Công ty khai thác và chế biến khoáng sản. diện của Công ty tại các tỉnh bạn, nếu điều kiện cho phép và sau khi khảo sát thăm dò mỏ có kết quả, các chi nhánh Công ty sẽ triển khai thêm ngành nghề Xây dựng và phát triển lực lượng lao động của Công ty Lao động của con người là nhân tố quyết định trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xuất phát từ đó, Công ty đã xây dựng bồi dưỡng và tuyển chọn một đội khoẻ tốt để thực hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Hiện nay, Công ty có 17 cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ trong đó 7 là đại học, Công ty có một đội ngũ lái xe và vận hành máy thi công gồm 24 người Công ty hết sức quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của lực cao là nhân tố trọng yếu trong mọi thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh Để chất lượng sản phẩm đảm bảo tốt, trước hết Công ty quy định cho các cán bộ kỹ thuật và các đội thi công công trình phải sử dụng đúng số lượng và chất lượng vật liệu theo thiết kế và dự toán được duyệt cho các công kiểm tra các đội sản xuất về kỹ thuật xây dựng trong quá trình thi công nhất Do vậy chất lượng sản phẩm xây dung cơ bản của Công ty luôn đảm Để công tác xây dựng các công trình không bị gián đoạn, Công ty chỉ các đội sản xuất – phòng Kế hoạch căn cứ vào tiến độ thi công của từng công tác xây dựng không bị gián đoạn vì thiếu vật liệu và tiến độ thi công của từng chất lượng sản phẩm và mỹ thuật của công trình, đôi khi do công tác quản trị tra và giám sát kỹ thuật xây dựng trong quá trình thi công, nhất là kỹ thuật bê Về công tác quản trị công nghệ, Công ty đã chỉ đạo các đội xe máy phải ty chỉ đạo bộ phận vật tư của Công ty mua các loại vật tư cần thiết cho công trình theo đúng số lượng về qui cách của từng loại và tổ chức công tác vận - Cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình, Công ty đều dựa trên cơ sở ty xác định mức tiêu hao cho từng loại xe và máy thi công để theo dõi và quản lý việc sử dụng nhiên liệu của từng loại xe, máy thi công. cho từng loại xe, máy thi công và mức sử dụng vật liệu xây dựng cho từng xác định gián thành của các công trình được chính xác và hợp lý hơn. Sản phẩm sản xuất của Công ty chủ yếu trong các năm qua là sản phẩm Do vậy việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng chính Xuất phát từ đó, trong năm qua Công ty đã chỉ đạo phòng KDKT và các đội sản xuất thi công các công trình phải theo đúng hồ sơ thiết SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY Như vậy, ngành nghề kinh doanh của công ty rất đa dạng với địa bàn Sản phẩm của công ty thường mang tính đơn chiếc và vốn của Công ty rất lớn mới có thể đảm bảo được quá trình sản xuất kinh doanh được thông suốt và hoàn thành các công trình đúng tiến độ theo hợp Loại hình pháp lí và qui mô vốn của Công ty điểm này qui định khả năng tiếp cận các nguồn vốn khá hạn chế của Công ty. Mặc dù vậy, do lượng vốn ban đầu của Công ty là quá nhỏ nên trong quá trình kinh doanh để duy trì được hoạt động ổn định thì Công ty phải huy Các nguồn vốn chủ yếu của Công ty thường hàng của công ty và tỷ lệ nợ trong tổng số vốn đầu tư của Công ty là tư- trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh đặc điểm của hoạt động xây dựng kéo dài, khối lượng công việc nhiều, Là một doanh nghiệp có quy mô vừa và hoạt động trên địa bàn rộng, Vốn dành cho mua sắm thiết bị thi công và công trình nhà xưởng là khá Điều này dẫn đến nếu Công ty không có trình độ quản trị vốn cao sẽ khó có thể có được hiệu quả kinh doanh sử dụng vốn. Bảng trích khấu hao của công ty năm 2003 đối với máy móc thiết bị cho Hệ thống máy móc thiết bị của công ty chủ yếu là phục vụ Đội ngũ cán bộ quản lý tài chính của Công ty là những cán bộ có trình độ hiểu về tình hình tài chính của Công ty và các mối quan hệ với các cơ quan Điều này giúp cho ban giám đốc Công ty có được tình hình tài Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ Địa bàn tổ chức sản xuất của Công ty rộng, quy mô sản xuất lớn. ty tổ chức sản xuất theo đội trực thuộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và phân công lao động ở nhiều địa điểm thi công khác nhau với thuật, tiến độ, an toàn lao động và các chi phí cần thiết cho từng công công ty và đội trực và tổ chức sản xuất thi công cũng phải luôn luôn thay đổi theo từng thác cũng dài, việc xây dựng công trình và vốn của tổ chức xây dựng Do đó, vốn đầu tư đọng lâu tại công trình, các tổ chức xây dựng dễ Sản phẩm xây dựng là công trình bị cố định tại nơi xây dựng, phụ đoạn quá trình thi công, năng lực của tổ chức xây dựng không được sử dụng THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 1. CÁC QUAN NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY dụng các nguồn nhân tài, vật lực của Công ty để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh của mình, nó là thước đo trình độ quản lý điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. Hoạt động kinh doanh được đánh giá trên hai mặt là hiệu quả xã hội và Như đã phân tích, để hoạt động được Công ty cần phải có một lượng quan trọng, là tiền đề của sản xuất, song việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao mới thực sự là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng của Công ty. giá hiệu quả sử dụng vốn là nội dung quan trọng trong công tác tài chính của cho Công ty, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. mà doanh nghiệp đạt được là kết quả của việc sử dụng tổng hợp toàn bộ vốn kinh doanh của doanh nghiệp chứ không phải chỉ riêng một bộ phận vốn nào. Để phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, Chỉ tiêu này phản ánh mức độ tăng trưởng của vốn kinh doanh là cao Thứ hai, phân tích sự biến động về cơ cấu vốn của doanh nghiệp trong quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh làm cho mất cân đối giữa tài sản lưu động và tài sản cố định, dẫn tới tình là quan hệ tỷ lệ của từng loại trong tổng số vốn của doanh nghiệp, từ đó ta có: Để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công năng lực tài chính của công ty trong bảng 3. Theo số liệu ở bảng 3, Công ty có tỷ lệ tài sản lưu động/tổng tài sản vốn kinh doanh của công ty chủ yếu là đi vay từ các nguồn khác thức huy động vốn này, công ty sẽ gặp không ít khó khăn trong thanh toán do các khoản vay ngắn hạn cần trả trong khi công ty không có tiền mặt Công ty sẽ khó khăn trong việc tự chủ về tài chính và phải chịu áp lực Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Tài sản cố định là tư liệu lao động chủ yếu của doanh nghiệp, có giá trị Tài sản cố định của doanh nhất, quyết định năng lực sản xuất của một doanh sử dụng tài sản cố định của một doanh nghiệp, cần xem xét các vấn đề chức năng của tài sản cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh thì tài sản cố định được chia làm hai loại: tài sản cố định dùng trong sản xuất và tài sản Thứ ba, phân tích hệ số sử dụng công suất của máy móc thiết bị. rất quan trọng do đặc điểm riêng có của tài sản lưu động đã chi phối quá trình Việc quản lý và sử dụng tài sản lưu động như thế nào có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo cho quá trình sản xuất và lưu thông được thuận lợi. như: qui mô sản xuất, trình độ kĩ thuật, trình độ công nghệ và tổ chức sản kiểm soát có thể tính tỷ trọng của tiền trong tổng tài sản lưu động nói chính là một biện pháp làm tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Sau khi xem xét xong hiệu quả sử dụng của từng bộ phận tài sản lưu động thì cần tính các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói chung. 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY - So sánh các chỉ số của doanh nghiệp qua các thời kì, trực tiếp là so sánh - Phân tích trực tiếp hoàn cảnh tài chính của Công ty. - Chỉ ra các điểm mạnh/yếu về tài chính của doanh nghiệp và nguyên của ông chỉ ra được mối quan hệ tương hỗ giữa các chỉ số hoạt động trên phương diện chi phí và các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn. Các cách phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn cho phép nắm bắt cụ thể hơn các khoản nào đã được và cần được sử dụng cho khoản tài sản nào cho Lưu ý: Tổng số tăng của cột sử dụng vốn và nguồn vốn luôn bằng nhau thể hiện sự biến động về vốn của kì kinh doanh đó. sinh tăng giảm của việc sử dụng vốn và nguồn vốn, sau đó tính tỷ trọng phần dụng được cho một loại sản phẩm thì cách xác định doanh thu hoà vốn cho Ở đây là doanh thu liên quan với các định phí và biến phí đưa ra tính bất kì ứng với chi phí đều có thể tính được doanh thu hoà vốn.  Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn cố định Chỉ số này phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra mấy đồng doanh thu. đây được tính theo giá trị còn lại của tài sản cố định đến thời điểm tính toán. Chỉ số này cho biết tốc độ luân chuyển lưu động của doanh nghiệp bình quân một đồng vốn lưu động tạo được bao nhiêu đồng doanh thu trong Hệ số này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao, Tuỳ theo cách tính toán và mục đích của việc phân tích mà chỉ số này có thể Chỉ số này còn được gọi là khả năng sinh lợi của vốn đầu tư ROI Chỉ số này phải đạt mức sao cho doanh lợi trên vốn chủ đạt cao hơn tỷ lệ quan hệ với hiệu quả kinh doanh trên vốn chủ của doanh số này là kết quả của chính sách mắc nợ và giá vốn trên thị nhuận chính là thước đo đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả của sản thì doanh nghiệp không thể không tính đến việc sử dụng vốn làm sao cho tiết doanh và cụ thể là thực trạng sử dụng vốn của Công ty TNHH Giang Sơn, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét chung về tình hình sử dụng vốn của 4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN TẠI CÔNG TY TNHH GIANG SƠN Công ty đã tạo được một nguồn vốn khá vững chắc, hình đảm bảo cho các dự án của công ty được liên tục và hoàn thành đúng tiến độ. kinh doanh của công ty phát triển, đời sống của công nhân viên nâng lên rõ Kết cấu vốn của Công ty TNHH Giang Sơn Thực trạng về tình hình tài chính của Công ty hiện nay được thể hiện thông qua bảng cân đối kế toán trong các năm gần đây của Công ty. Thứ nhất, tổng số tài sản của công ty ngày càng tăng: Bảng cân đối kế toán cho thấy tài sản lưu động của Công ty đã không Với những cố gắng về mọi mặt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đến nay tình hình tài chính của Công ty đã có khả năng đáp ứng Thứ ba, tổng số tài sản lưu động của công ty qua các năm đều lớn hơn các Từ đó cho ta thấy rằng việc sử dụng và quản lý vốn của doanh nghiệp là tốt và tình hình tài chính của doanh nghiệp là lành mạnh, phát triển theo tạm ứng để huy động số vốn đó phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Số tiền trên là bên A ứng cho bên B đối với các Công trình còn đang thi dụng có hiệu quả vốn thì công ty cần luôn tập trung vào công tác huy động, Tình hình quản trị vốn kinh doanh của Công ty Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Giang Sơn trong Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty thể rằng hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Giang Sơn có xu Hệ số sử dụng vốn cố định năm 1999 là 4,51 (tức là 1 đồng vốn thu thì năm 1999 phải bỏ ra 0,22 đồng vốn cố định; và đã tăng lên đến 0,44 Nhìn tổng quát, chúng ta thấy rằng công ty tăng lượng vốn cố định lên định góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho toàn công ty. qua công ty đã sử dụng chưa thực sự hiệu quả vốn cố định. do các công trình xây dựng có bản thường phải đầu tư lớn vào máy móc thiết bị nhưng thời gian thi công dài và đặc biệt trong vài năm gần đây công ty đã trên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của toàn công ty. Tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty vì doanh thu hay lợi nhuận đều là mục đích của việc sử dụng vốn lưu động và là mục đích cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh dụng có hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc có đạt được mục đích của công tác sử dụng vốn lưu động hay động của công ty không cao nhưng nó thể giải thích là do vốn lưu động động kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây không đạt hiệu những năm vừa qua, Công ty TNHH Giang Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc đưa ra những biện pháp để tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả Hiện nay, công ty đã đầu tư nhiều cho việc mua sắm và hiện đại hoá rệt, đặc biệt, chất lượng thi công công trình đã được đảm bảo và được khách Trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định, Công ty TNHH Giang Công ty cũng đã lên kế hoạch khấu hao và đổi mới phương Trong công tác quản lý vốn lưu động, thành tựu nổi bật nhất là đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vốn lưu động cho quá trình sản xuất kinh động của công ty nằm hầu hết ở nguyên vật liệu, do vậy công ty đã cố Kết quả là đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên Hiện nay, giá trị sản lượng và doanh thu của công ty Công ty có hướng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý để có Nhờ vậy, công ty đã lập được những kế hoạch huy động, sử dụng vốn nước ta các khoản phải thu của Công ty đã giảm, đưa được nhiều vốn vào sản của công ty là chưa đó phải kể đến đó là việc quản lý và sử dụng nguồn nguyên vật liệu khó khăn cho công ty trong việc huy động vốn, đổi mới tài sản cố định, đáp Trong việc tổ chức và quản lý sử dụng tài sản hiện tốt trong thực tế, chưa xác định được hiệu quả của công tác sửa chữa đối Việc phân loại tài sản cố định của công ty không theo nhà máy trong việc quản lý nguồn vốn và hiện nay công ty không trích được chung và Công ty TNHH Giang Sơn nói riêng cần có biện pháp khắc ty xây dựng ngày càng được thành lập nhiều, có nhiều ưu thế hơn về các công ty xây dựng trên thành phố Hà Nội cũng tác động tới hiệu quả sử dụng vốn của công ty. ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao hiệu qủa của hoạt động sản xuất Các hạn chế trong sử dụng vốn của Công ty trong thời gian qua chủ yếu do - Công tác quản lí vốn lưu động ở các khâu thi công, thanh toán chưa phù - Công tác quản lí tài sản cố định còn có những bất cập về cả tính khấu hao 1. PHƯỚNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GIANG SƠN TRONG - Tăng tổng lợi nhuận của công ty; - Tăng cường nguồn vốn, mở rộng quy mô hoạt động của công ty; phát triển hoạtt động kinh doanh của công ty theo cả chiều rộng và chiều sâu; đầu tư - Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý trong công ty nhằm nâng cao trình - Kế hoạch hóa việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nhăm nâng cao số 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG doanh đều phải xác định nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là bao nhiêu, trong đó cơ cấu vốn cố định là bao nhiêu, với số liệu nào thì đạt Để trả lời câu hỏi này nhà quản lý tài chính của công ty phải phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty để từ đó có thể đưa ra được con số chính xác về nhu cầu và cơ cấu vốn mà công ty cần. Nhu cầu vốn lưu động phải đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh cầu kinh doanh của Công ty. gây khó khăn cho quá trình luân chuyển vốn trong kinh doanh của công ty, Nếu nhu cầu vốn xác định quá cao gây tổn thất cho bản thân công ty, vốn lưu động chậm, chi phí vốn tăng từ đó làm giảm hiệu quả sản xuất kinh Trong những năm vừa qua việc xác định vốn lưu động ở Công ty là do công ty chưa chọn được phương pháp xác định vốn lưu động hợp lý. thu tiêu thụ là tiền công trình chưa được quyết toán với khách nhu cầu vốn lưu động mới được chính xác, hiệu quả sử dụng vốn được - Tính số dư các khoản trên bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp trong Tăng cường công tác công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu Nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng vốn lưu động của Công Do vậy việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguyên vật dụng đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản xuất thì chất lượng công trình sẽ Công ty cần phải khai thác những nguồn vật liệu gần công trình để làm giảm gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ, nên công ty phải xác định nơi mua với Hiện nay, tại các công trình đang thi công của công ty thì việc giảm chi phí nguyên vật liệu chưa mang lại hiệu quả cao, mà hầu như các công trình Trong công tác quản lý nguyên vật liệu xây dựng, tồn đọng lớn nhất là liệu là được bảo quản trong kho, số còn lại để ngoài trời chịu tác động của xuất kinh doanh thì công ty nên sử dụng “phiếu xuất vật tư theo định mức” Khấu hao tài sản cố định là một trong những nội dung cơ bản của quản thực hiện tái đầu tư tài sản cố định trang thiết bị, đưa kỹ thuật công nghệ mới Trong công tác khấu hao tài sản cố định cần tính tới các yếu tố dụng phương pháp khấu hao đường thẳng với tỷ lệ khấu hao này công ty phải sử dụng tài sản cố định trong thời gian dài mới khấu hao và đổi mới tài sản cố Điều này không phù hợp với thực tế vì công ty có rất nhiều loại máy Tức là, phải tính toán khấu hao tài sản cố định sao cho sau quá trình sử dụng, thanh lý nó doanh nghiệp phải thu hồi được khoản tiền đủ để mua lại tài sản sản cố định sử dụng để tính khấu hao phải là giá mua lại nó. đặc điểm của từng loại tài sản cố định: nguyên vật liệu sử dụng, phương pháp Tuỳ từng loại tài sản cố định Công ty có thể lựa chọn một trong các trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định. sở tính khấu hao phải là giá mua lại tài sản cố hợp thuận lợi, khi tài sản cố định sử dụng với thời gian không quá nhanh chóng thu hồi vốn khấu hao để đổi mới tài sản cố định; hai là, giảm thời gian sử dụng phải đảm bảo tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản cố - Xác định chi phí kinh doanh thanh lý tài sản cố định. Từ đó có công thức tính chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định như Với CPKDKH năm - chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định hàng năm CPKDTL - chi phí kinh doanh thanh lý tài sản cố định n - số năm sử dụng tài sản cố định theo kế hoạch Với CPKDKH tháng - chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định hàng là phương pháp đơn giản, dễ sử dụng và rất quen thuộc đối với Công Theo cách này phải xác định được ba căn cứ là giá trị tài sản cố định cần suốt quá trình khấu hao và số năm sử dụng tài sản cố định. - Xác định tỉ lệ khấu hao tài sản cố định theo công thức: - Từ đó, xác định chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định hàng năm theo Theo cách này giá trị tài sản cố định làm cơ sở tính khấu hao hàng năm không đổi và số năm sử dụng tài sản cố định theo kế hoạch. N - tổng dãy liên tiếp số năm sử dụng tài sản cố định - Xác định chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định hàng năm: Với TCL là số năm sử dụng còn lại tính từ thời điểm bắt đầu sử dụng tài sản bậc nhất để tính toán chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định theo tháng. Ưu điểm rất cơ bản của phương pháp này là đã xác định chi phí kinh doanh thu hồi vốn đầu tư nên nếu chẳng may phải thay thế tài sản cố định sớm cũng Thứ ba, phương pháp khấu hao theo kết quả thực tế sử dụng tài sản cố định Có một số loại tài sản cố định mà khi sử dụng có thể điều chỉnh khả năng Khi tính chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định theo phương pháp này cần có các tài liệu sau: thứ nhất, giá trị tài sản cố định cần tính khấu hao định có thể đạt được thường được ghi ở bảng catalog của tài sản cố định. Có thể xác định chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định theo công thức Với KTSCĐ - toàn bộ kết quả tài sản cố định có thể đạt được theo ước tính Tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị Trong quá trình thi công các đội phải căn cứ vào tình hình cụ thể của Khi khối lượng công việc cần sử dụng máy theo thời gian và liên tục chủ động trong thi công vì máy móc lúc nào cũng có sẵn và tiết kiệm được hình thức thuê máy hợp lý thì công ty nên sử dụng cách phân tích sản lượng Khi máy hiện có của công ty là máy có năng lực sản xuất lớn, nếu công trình mà công ty đang thi công là công trình lớn tận dụng được hết công suất thì khi thi công nên sử dụng máy của công ty và khi đó sẽ sử dụng hiệu quả máy và thiết Nếu công trình là loại nhỏ thì công ty nên cho thuê máy của mình và đi Khi máy của công ty là máy có năng lực thấp, nếu công trình mà công ty đảm nhiệm là công trình nhỏ thì công ty nên sử dụng máy của lại thì phải thuê máy có năng lực sản xuất lớn và cho thuê lại máy của cụ thể về công ty tình hình biến động và sử dụng máy móc của mỗi đội từ đó Trong những năm vừa qua, công ty TNHH Giang Sơn đã luôn cố gắng được nhiều thành tích, đó là doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng, chất Nâng cao chất lượng công tác hoạch toán kế toán và định kỳ phân tích hoạt động tài chính của Công ty Phân tích tài chính doanh nghiệp là sử dụng một tập hợp các khái niệm Phân tích tài chính giúp công ty đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất phát từ tình hình đó để đưa Tuy nhiên để công tác phân tích tài chính có hiệu quả thì công ty thức hiện triệt để các quy định của công tác hạch toán kế toán của nhà Thực tế trong vài năm gần đây Công ty TNHH Giang Sơn có số vốn bị thời hạn thanh toán, thời hạn bàn giao công trình và có quy định rõ Để áp dụng biện pháp này thì bản thân công ty cũng phải có những - Thực hiện nghiêm túc những quy trình và quy phạm về kỹ thuật của công Đây là nhân tố ảnh hưởng lớn tới quá trình sản xuất kinh doanh của ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh vay và thanh toán sao cho thuận lợi đối với các doanh nghiệp đồng thời Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề lớn đối với tất cả các Vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp chính sách, biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử Trong thời gian công tác thực tế tại Công ty, tôi đã vận dụng những kiến thức đã học với tình hình thực tế của Công ty để hoàn thành bài viết của Nguyễn Ngọc Huyền và các đồng nghiệp ở Công ty 6. Các báo cáo tài chính 1999, 2000, 2001,2002 của Công ty TNHH Giang Sơn 7. Kế hoạch kinh doanh năm 1999, 2000, 2001,2002 của Công ty TNHH Giang