Sản xuất hạt giống lúa tốt và giống lúa: Phần 1

Sản xuất hạt giống lúa tốt và giống lúa: Phần 1

Lượt xem: 121,523Lượt tải: 8Số trang: 25

Mô tả tài liệu

Tài liệu Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt: Phần 1 - NXB Nông Nghiệp Nước ta với vị trí địa lý, khí hậu, sông ngòi có điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất lúa nước. Khai thác thế mạnh này mà nước ta trở thành nước xuất khẩu gạo lớn, đứng thứ hai trên thế giới. Để thực hiện chương trình an ninh lương thực trong bối cảnh hiện nay cần phát triển hơn nữa tăng năng suất sản lượng cũng như chất lượng. Với Tài liệu này giúp cho bạn đọc có những thông tin về những giống lúa tốt và sản xuất hạt giống lúa tốt. Tài liệu gồm hai phần, phần 1 với các nội dung chủ yếu là: Khái quát chung về công tác giống, kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa và tiêu chuẩn sản xuất hạt lúa giống.

Tóm tắt nội dung